Knížecí měsíc

18.09.2023, RC Monitor 17/2023

Září je pro nás měsícem svátků dvou našich knížecích postav z počátku našich křesťanských dějin. Prvou je sv. Ludmila, moudrá žena, která naší zemi přinesla křesťanství. Druhou postavou je její vnuk, sv. Václav, provolaný národem za svatého dědice země české.


Babička i jí vychovaný vnuk byli zavražděni. Ona uškrcena na Tetíně, on zákeřně proboden oštěpem vraženým do zad ve Staré Boleslavi. Je to krutá, ale vítězná iniciála našeho křesťanství. Půjdeme na Tetín a z celých Čech a Moravy se sjedeme ve Staré Boleslavi. Jako každoročně. A především naše politická a akademická reprezentace se bude důstojně tvářit a zpívat státní hymnu a chorál, který ji po staletí nahrazoval.

Jenže, co si o tom má myslet soudný člověk? Oba světci byli moudří. Moudrost je dnes pro smích. Nosí se vychytralost. Oba byli pracovití a ve svém úřadě zodpovědní. Dnešní představitelé se rádi baví a zodpovědní pomalu ani být nemohou, protože není komu se zodpovídat. Pravda a osobní čest, za něž oba světci zápasili, je stály život. Dnes se pravda vymýšlí a vnucuje a všichni žalují pro urážku na cti, kterou vůbec nemají. Oni dva světci žili v poctivých rodinách a hájili integritu tohoto institutu. Dnes jsme svědky útoků na rodinu, jejího zhroucení a dokonce protipřirozeného pojetí. Zářný příklad výchovy sv. Ludmily se rozplynul v nechuti dělat něco, co je pracné a co přináší mnoho střetů. Sv. Václav byl ve své době vzdělanec. Znal dva liturgické jazyky a domluvil se německy. Dnes školy usilují o to, aby vzdělanost upadala, narůstala fachidiocie, vznikaly zástupy nepoužitelných graduovaných lidí a narůstala digitální demence u dětí. Sv. Václav důsledně a statečně hájil naši zem. Dnes ji rozkrádáme, prodáváme cizincům a zadlužujeme ji. Náš národní jazyk, který je základním zákonem, hazardujeme tak, že už se nemůžeme mezi sebou domluvit. A tak bych mohl pokračovat dál a dál.

Pánové a dámy, kteří nás reprezentujete, zamyslete se. Neuškrtíte každého, kdo říká pravdu? Nevrazíte dýku do zad komukoli, kdo by se pokusil zjednat nápravu a obnovit řád? Nepokračujete v tom, co udělali omrzení mocichtiví předkové s oběma mučedníky? Obraťte se od svého zvrhlého chování a vraťte se ke slušnosti, protože kterýkoli prorok řekne, že neuděláte-li to, zničí tuto zem Bůh holí svých úst.

Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr. h. c.


Další článkySněhuláka zakážem

05.01.2024, RC

Sníh padal celou noc. Postavil jsem si sněhuláka. Feministka ze sousedství šla okolo a ptala se, proč jsem raději nepostavil sněhulačku. Postavil jsem sněhulačku.

Víme vůbec, co je mše svatá?

29.01.2024, RC Monitor 2/2024

Jednou za čas je možná vhodné zamyslet se nad tím, co to je vůbec farnost, jaké má úkoly a jak by měla žít. Především je každá farnost součástí všeobecné Církve. A to není jen tak ledajaký spolek, ale je to společenství lidí, které založil sám Boží Syn.

Ex orbe et Urbe - 12. 1. 2024

12.01.2024, RC

H. W. Crocker popisuje svůj tajný recept na evangelizaci mladých bezvěrců. „Až příliš často slyším: ‚Děkuju, ale dávám přednost satanským silám temnot, vůbec nejsou tak špatný‘. Na to odpovídám: ‚Pak Pán Bůh s tebou, idiote‘. To poslední slovo je klíčové. Myslím, že je to jeden z nejužitečnějších, byť opomíjených, obratů efektivní evangelizační strategie.“

Ex orbe et Urbe - 15. 1. 2024

15.01.2024, RC

Přestože odstavec 41 deklarace Fiducia supplicans uvádí, že „to, co bylo řečeno v této deklaraci o žehnání stejnopohlavních párů, je pro vysvěcené služebníky dostatečným vodítkem k uvážlivému a otcovskému rozlišování“, a proto „mimo výše uvedené pokyny nelze očekávat další odpovědi specifikující podrobnosti a praktické záležitosti ohledně žehnání tohoto typu, Dikasterium pro nauku víry vydalo 4. ledna „Tiskovou zprávu ohledně přijetí Fiducia supplicans“, v níž se obsah deklarace dále vysvětluje.

Velehradská Literární pouť

11.11.2023, velehradinfo.cz

Na poutním místě Velehradě se v neděli 26. listopadu popáté uskuteční literární pouť. Hlavním tématem letošní akce bude odkaz života kněze a básníka Jiřího Jana Víchy OFMCap. Součástí pouti bude mše svatá, po níž bude následovat literární beseda.

Je plánování špatné?

16.01.2024, RC Monitor 1/2024

Začátkem roku si mnozí plánují, co chtějí stihnout, vidět, udělat do jeho konce. Jistě, plánovat se musí ale musí se plánovat s rozumem a je dobré počítat i s tím, že ne všechny naše plány vyjdou. Neboť, jak mnozí již z vlastní zkušenosti vědí; ne každý plán zcela vyjde tak, jak jsme si představovali.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.