Kolik je na světě katolíků?

15.11.2023, cirkev.cz

U příležitosti 97. světového misijního dne, který se slavil v neděli 22. října, přinesla agentura Fides několik statistických údajů, které se týkají katolické církve ve světě.


Údaje jsou převzaty z posledního vydání „Statistické knihy církve“ (aktualizované k 31. prosinci 2021) a týkají se členů církve, církevních struktur, zdravotní péče, sociální péče a vzdělávání. K 31. prosinci 2021 činil počet obyvatel světa 7 785 769 000, přičemž oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 118 633 000. Celosvětový podíl katolíků se oproti předchozímu roku mírně snížil (-0,06 %) a činí 17,67 %.

Celkový počet katolíků
K 31. prosinci 2021 bylo na světě 1 375 852 000 katolíků s celkovým nárůstem o 16 240 000 oproti předchozímu roku. Tento nárůst se týká všech kontinentů s výjimkou Evropy (-244 000). Stejně jako v minulosti byl nárůst zaznamenán především v Africe (+8 312 000) a v Americe (+6 629 000), následované Asií (+1 488 000) a Oceánií (+55 000).

Celkový počet biskupů
Celkový počet biskupů ve světě se snížil o 23 na 5 340 osob. Snížil se počet diecézních biskupů (-1) a řeholních biskupů (-22). Diecézních biskupů je 4 155, zatímco řeholních biskupů je 1 185.

Celkový počet katolických kněží
Celkový počet kněží ve světě se snížil na 407 872 (-2 347). Kontinentem, který zaznamenal výrazný pokles, byla opět Evropa (-3 632) a také Amerika (-963). Nárůst byl zaznamenán v Africe (+1 518), v Asii (+719) a v Oceánii (+11). Počet diecézních kněží ve světě se snížil o 911 a dosáhl celkového počtu 279 610. Počet řeholních kněží se snížil o 1 436 na celkových 128 262.

Celkový počet stálých jáhnů
Stálých jáhnů ve světě nadále přibývá, oproti poslední statistice se zvýšil o 541, tedy na 49 176. Nárůst byl zaznamenán na všech kontinentech: Africe (+59), Americe (+147), Asii (+58), Evropě (+268) a Oceánii (+9).

Celkový počet řeholníků a řeholnic
Počet řeholníků bez kněžského svěcení se snížil o 795 na 49 774. Pokles byl zaznamenán v Americe (-311), v Evropě (-599) a v Oceánii (-115). Nárůst v Africe (+205) a v Asii (+25). Došlo k celkovému poklesu počtu řeholnic o 10 588 na celkových 608 958. Nárůst byl opět zaznamenán v Africe (+2 275) a v Asii (+366), pokles v Evropě (-7 804), Americe (-5 185) a Oceánii (-240).

Celkový počet seminaristů
Celkový počet hlavních seminaristů, diecézních i řeholních, se letos snížil o 1960 na 109 895. Nárůst byl zaznamenán pouze v Africe (+187), pokles v Americe (-744), Asii (-514), Evropě (-888) a Oceánii (-1). Celkový počet menších seminaristů, diecézních a řeholních, se zvýšil o 316 na 95 714. K poklesu došlo v Americe (-372), Asii (-1 216), Evropě (-144) a Oceánii (-5), zatímco v Africe byl zaznamenán nárůst (+2 053).

Stav katolického školství
V oblasti vzdělávání provozuje katolická církev 74 368 mateřských škol se 7 565 095 žáky; 100 939 základních škol s 34 699 835 žáky; 49 868 středních škol s 19 485 023 žáky. Církev se také stará o 2 483 406 středoškoláků a 3 925 325 vysokoškoláků.

Počet katolických nemocnic a zdravotnických středisek
Mezi zdravotnická, charitativní a asistenční zařízení spravovaná ve světě katolickou církví patří např: 5 405 nemocnic, 14 205 léčeben, 567 leprosárií, 15 276 domovů pro seniory, chronicky nemocné a postižené, 9 703 sirotčinců, 10 567 mateřských škol, 10 604 manželských poraden, 3 287 sociálně rehabilitačních center a 35 529 jiných druhů ústavů.


Další článkyEx orbe et Urbe - 12. 1. 2024

12.01.2024, RC

H. W. Crocker popisuje svůj tajný recept na evangelizaci mladých bezvěrců. „Až příliš často slyším: ‚Děkuju, ale dávám přednost satanským silám temnot, vůbec nejsou tak špatný‘. Na to odpovídám: ‚Pak Pán Bůh s tebou, idiote‘. To poslední slovo je klíčové. Myslím, že je to jeden z nejužitečnějších, byť opomíjených, obratů efektivní evangelizační strategie.“

Kde je Maria, tam není hřích

08.09.2023, RC Monitor 16/2023

Pouze u třech osobností slaví Církev liturgicky i den jejich pozemského narození. První je sám Spasitel – Vánoce, druhou je Jan Křtitel – 24. červen a třetí je svátek Narození Matky Boží, který slavíme 8. září – přesně 9 měsíců od Slavnosti jejího Neposkvrněného početí.

Trénink ctností

26.02.2024, Fatym.com

Slovo askeze nemá mezi lidmi dobrý zvuk. Chápe se to jako odpírání si kdečeho dobrého. Asketa je vyzáblý člověk, protože odmítá dobré jídlo, zamračený člověk, protože si odmítá kdejakou pohodu a spal by nejraději na hřebících, kdyby to uměl. Je to představa zkreslená. Řecké slovo askesis znamená v původním smyslu trénink, nacvičování určitého cviku. Tedy ne negativní odmítání něčeho dobrého, ale positivní nacvičování něčeho dobrého. Dobrého návyku. A dobrému návyku říkáme ctnost. Budeme se tedy zabývat askezí v kladném smyslu. Budeme se zabývat nácvikem dobrých vlastností, které, když je jednou získáme, neponechají v nás žádné místo pro staré nectnosti, zlozvyky.

Víme vůbec, co je mše svatá?

29.01.2024, RC Monitor 2/2024

Jednou za čas je možná vhodné zamyslet se nad tím, co to je vůbec farnost, jaké má úkoly a jak by měla žít. Především je každá farnost součástí všeobecné Církve. A to není jen tak ledajaký spolek, ale je to společenství lidí, které založil sám Boží Syn.

I mistr soudce se někdy utne

03.01.2024, Právo v děšti

Není pravda, že žádná srovnatelná ústava v Evropě nezná ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy.

Požehnané Vánoce!

24.12.2023, RC

"Dávejte si pozor, abyste neodmítli dát lidem almužnu slova o Nejvyšším." (Řehoř Veliký)
Přejeme požehnané a milostiplné Vánoce a vytrvejte i v novém roce v dobrém.
Děkujeme, milí čtenáři, za vaši věrnost a veškerou podporu!


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.