Kolik je na světě katolíků?

15.11.2023, cirkev.cz

U příležitosti 97. světového misijního dne, který se slavil v neděli 22. října, přinesla agentura Fides několik statistických údajů, které se týkají katolické církve ve světě.


Údaje jsou převzaty z posledního vydání „Statistické knihy církve“ (aktualizované k 31. prosinci 2021) a týkají se členů církve, církevních struktur, zdravotní péče, sociální péče a vzdělávání. K 31. prosinci 2021 činil počet obyvatel světa 7 785 769 000, přičemž oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 118 633 000. Celosvětový podíl katolíků se oproti předchozímu roku mírně snížil (-0,06 %) a činí 17,67 %.

Celkový počet katolíků
K 31. prosinci 2021 bylo na světě 1 375 852 000 katolíků s celkovým nárůstem o 16 240 000 oproti předchozímu roku. Tento nárůst se týká všech kontinentů s výjimkou Evropy (-244 000). Stejně jako v minulosti byl nárůst zaznamenán především v Africe (+8 312 000) a v Americe (+6 629 000), následované Asií (+1 488 000) a Oceánií (+55 000).

Celkový počet biskupů
Celkový počet biskupů ve světě se snížil o 23 na 5 340 osob. Snížil se počet diecézních biskupů (-1) a řeholních biskupů (-22). Diecézních biskupů je 4 155, zatímco řeholních biskupů je 1 185.

Celkový počet katolických kněží
Celkový počet kněží ve světě se snížil na 407 872 (-2 347). Kontinentem, který zaznamenal výrazný pokles, byla opět Evropa (-3 632) a také Amerika (-963). Nárůst byl zaznamenán v Africe (+1 518), v Asii (+719) a v Oceánii (+11). Počet diecézních kněží ve světě se snížil o 911 a dosáhl celkového počtu 279 610. Počet řeholních kněží se snížil o 1 436 na celkových 128 262.

Celkový počet stálých jáhnů
Stálých jáhnů ve světě nadále přibývá, oproti poslední statistice se zvýšil o 541, tedy na 49 176. Nárůst byl zaznamenán na všech kontinentech: Africe (+59), Americe (+147), Asii (+58), Evropě (+268) a Oceánii (+9).

Celkový počet řeholníků a řeholnic
Počet řeholníků bez kněžského svěcení se snížil o 795 na 49 774. Pokles byl zaznamenán v Americe (-311), v Evropě (-599) a v Oceánii (-115). Nárůst v Africe (+205) a v Asii (+25). Došlo k celkovému poklesu počtu řeholnic o 10 588 na celkových 608 958. Nárůst byl opět zaznamenán v Africe (+2 275) a v Asii (+366), pokles v Evropě (-7 804), Americe (-5 185) a Oceánii (-240).

Celkový počet seminaristů
Celkový počet hlavních seminaristů, diecézních i řeholních, se letos snížil o 1960 na 109 895. Nárůst byl zaznamenán pouze v Africe (+187), pokles v Americe (-744), Asii (-514), Evropě (-888) a Oceánii (-1). Celkový počet menších seminaristů, diecézních a řeholních, se zvýšil o 316 na 95 714. K poklesu došlo v Americe (-372), Asii (-1 216), Evropě (-144) a Oceánii (-5), zatímco v Africe byl zaznamenán nárůst (+2 053).

Stav katolického školství
V oblasti vzdělávání provozuje katolická církev 74 368 mateřských škol se 7 565 095 žáky; 100 939 základních škol s 34 699 835 žáky; 49 868 středních škol s 19 485 023 žáky. Církev se také stará o 2 483 406 středoškoláků a 3 925 325 vysokoškoláků.

Počet katolických nemocnic a zdravotnických středisek
Mezi zdravotnická, charitativní a asistenční zařízení spravovaná ve světě katolickou církví patří např: 5 405 nemocnic, 14 205 léčeben, 567 leprosárií, 15 276 domovů pro seniory, chronicky nemocné a postižené, 9 703 sirotčinců, 10 567 mateřských škol, 10 604 manželských poraden, 3 287 sociálně rehabilitačních center a 35 529 jiných druhů ústavů.


Další článkyJe plánování špatné?

16.01.2024, RC Monitor 1/2024

Začátkem roku si mnozí plánují, co chtějí stihnout, vidět, udělat do jeho konce. Jistě, plánovat se musí ale musí se plánovat s rozumem a je dobré počítat i s tím, že ne všechny naše plány vyjdou. Neboť, jak mnozí již z vlastní zkušenosti vědí; ne každý plán zcela vyjde tak, jak jsme si představovali.

Ex orbe et Urbe - 16. 2. 2024

16.02.2024, RC

„Papež je velkým příznivcem ženského diakonátu,“ tvrdí podle portálu katolisch.de italská teoložka a řeholnice Linda Pocherová. Vatikán prý v současnosti zvažuje, jak by bylo možné jáhenské svěcení žen zavést.

Ex orbe et Urbe - 15. 1. 2024

15.01.2024, RC

Přestože odstavec 41 deklarace Fiducia supplicans uvádí, že „to, co bylo řečeno v této deklaraci o žehnání stejnopohlavních párů, je pro vysvěcené služebníky dostatečným vodítkem k uvážlivému a otcovskému rozlišování“, a proto „mimo výše uvedené pokyny nelze očekávat další odpovědi specifikující podrobnosti a praktické záležitosti ohledně žehnání tohoto typu, Dikasterium pro nauku víry vydalo 4. ledna „Tiskovou zprávu ohledně přijetí Fiducia supplicans“, v níž se obsah deklarace dále vysvětluje.

Moudří vědí

29.12.2023, RC Monitor 24/2023

Za nedlouho začne nový kalendářní rok, a tak jako každý z nás katolíků bude stát před otázkou, jak lépe uvádět ve skutek Boží nároky v našich životech, tak jistě i celá církev bude řešit, jak oslovit co nejširší spektrum populace a nadchnout je pro duchovní život.

Požehnán budiž ten, kdo nejdříve pozdvihne ratolest olivovou

25.03.2024, RC Monitor 6/2024

Asi každý z nás se již několikrát v životě přesvědčil o pravdivosti lidového moudra Panská láska po zajících skáče, a tudíž i na vlastní kůži i okusil, jaké je to býti oním pověstným zajícem. A nyní v době nedávné se této cti dostalo i Svatému otci Františkovi. A to od nikoho jiného, než od tzv. Sedmé velmoci, tedy od médií. K této velmoci se samozřejmě přidali i jiní drobní páni a též veřejnost (žel Bohu i někteří katolíci) statečně komentující papežovo vyjádření o bílé vlajce na sociálních sítích.

Požehnané Velikonoce!

30.04.2024, RC

„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí." (sv. Jan XXIII.)


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.