Kolik je na světě katolíků?

15.11.2023, cirkev.cz

U příležitosti 97. světového misijního dne, který se slavil v neděli 22. října, přinesla agentura Fides několik statistických údajů, které se týkají katolické církve ve světě.


Údaje jsou převzaty z posledního vydání „Statistické knihy církve“ (aktualizované k 31. prosinci 2021) a týkají se členů církve, církevních struktur, zdravotní péče, sociální péče a vzdělávání. K 31. prosinci 2021 činil počet obyvatel světa 7 785 769 000, přičemž oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 118 633 000. Celosvětový podíl katolíků se oproti předchozímu roku mírně snížil (-0,06 %) a činí 17,67 %.

Celkový počet katolíků
K 31. prosinci 2021 bylo na světě 1 375 852 000 katolíků s celkovým nárůstem o 16 240 000 oproti předchozímu roku. Tento nárůst se týká všech kontinentů s výjimkou Evropy (-244 000). Stejně jako v minulosti byl nárůst zaznamenán především v Africe (+8 312 000) a v Americe (+6 629 000), následované Asií (+1 488 000) a Oceánií (+55 000).

Celkový počet biskupů
Celkový počet biskupů ve světě se snížil o 23 na 5 340 osob. Snížil se počet diecézních biskupů (-1) a řeholních biskupů (-22). Diecézních biskupů je 4 155, zatímco řeholních biskupů je 1 185.

Celkový počet katolických kněží
Celkový počet kněží ve světě se snížil na 407 872 (-2 347). Kontinentem, který zaznamenal výrazný pokles, byla opět Evropa (-3 632) a také Amerika (-963). Nárůst byl zaznamenán v Africe (+1 518), v Asii (+719) a v Oceánii (+11). Počet diecézních kněží ve světě se snížil o 911 a dosáhl celkového počtu 279 610. Počet řeholních kněží se snížil o 1 436 na celkových 128 262.

Celkový počet stálých jáhnů
Stálých jáhnů ve světě nadále přibývá, oproti poslední statistice se zvýšil o 541, tedy na 49 176. Nárůst byl zaznamenán na všech kontinentech: Africe (+59), Americe (+147), Asii (+58), Evropě (+268) a Oceánii (+9).

Celkový počet řeholníků a řeholnic
Počet řeholníků bez kněžského svěcení se snížil o 795 na 49 774. Pokles byl zaznamenán v Americe (-311), v Evropě (-599) a v Oceánii (-115). Nárůst v Africe (+205) a v Asii (+25). Došlo k celkovému poklesu počtu řeholnic o 10 588 na celkových 608 958. Nárůst byl opět zaznamenán v Africe (+2 275) a v Asii (+366), pokles v Evropě (-7 804), Americe (-5 185) a Oceánii (-240).

Celkový počet seminaristů
Celkový počet hlavních seminaristů, diecézních i řeholních, se letos snížil o 1960 na 109 895. Nárůst byl zaznamenán pouze v Africe (+187), pokles v Americe (-744), Asii (-514), Evropě (-888) a Oceánii (-1). Celkový počet menších seminaristů, diecézních a řeholních, se zvýšil o 316 na 95 714. K poklesu došlo v Americe (-372), Asii (-1 216), Evropě (-144) a Oceánii (-5), zatímco v Africe byl zaznamenán nárůst (+2 053).

Stav katolického školství
V oblasti vzdělávání provozuje katolická církev 74 368 mateřských škol se 7 565 095 žáky; 100 939 základních škol s 34 699 835 žáky; 49 868 středních škol s 19 485 023 žáky. Církev se také stará o 2 483 406 středoškoláků a 3 925 325 vysokoškoláků.

Počet katolických nemocnic a zdravotnických středisek
Mezi zdravotnická, charitativní a asistenční zařízení spravovaná ve světě katolickou církví patří např: 5 405 nemocnic, 14 205 léčeben, 567 leprosárií, 15 276 domovů pro seniory, chronicky nemocné a postižené, 9 703 sirotčinců, 10 567 mateřských škol, 10 604 manželských poraden, 3 287 sociálně rehabilitačních center a 35 529 jiných druhů ústavů.


Další článkyJaký život, taková smrt, jaká smrt, taková věčnost!

04.11.2023, burv.sk

Pastýřský list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Napsal jej před slavností Všech svatých. Vřele doporučujeme jako vzdělávací dopis vaší pozornosti. Říká se tomu základní katecheze!

Sv. Jeroným: Ó smrti, jak jsi krásná a příjemná!

03.10.2023, RC Monitor 18/2023

Uvidíme-li obraz, na kterém je poustevník v jeskyni a před sebou má kříž, knihu a lebku, je nám jasné, že jde o sv. Jeronýma. Je pochopitelné, že každý malíř se ve svém díle snaží jakousi uměleckou zkratkou charakterizovat světce, kterého zobrazuje a není v jeho silách zobrazit plasticky celý světcův životní příběh.

Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizuje EU za to, že přijímáním ideologie LGBT odmítá „křesťanské dědictví“

04.09.2023, LifeSiteNews

Evropská unie „vyrovnává svůj počet obyvatel pomocí migrace a vede LGBTQ ofenzívu proti evropským národům, které mají přátelský postoj k rodině,“ varoval maďarský předseda vlády.

Velehradská Literární pouť

11.11.2023, velehradinfo.cz

Na poutním místě Velehradě se v neděli 26. listopadu popáté uskuteční literární pouť. Hlavním tématem letošní akce bude odkaz života kněze a básníka Jiřího Jana Víchy OFMCap. Součástí pouti bude mše svatá, po níž bude následovat literární beseda.

Kde je Maria, tam není hřích

08.09.2023, RC Monitor 16/2023

Pouze u třech osobností slaví Církev liturgicky i den jejich pozemského narození. První je sám Spasitel – Vánoce, druhou je Jan Křtitel – 24. červen a třetí je svátek Narození Matky Boží, který slavíme 8. září – přesně 9 měsíců od Slavnosti jejího Neposkvrněného početí.

Knížecí měsíc

18.09.2023, RC Monitor 17/2023

Září je pro nás měsícem svátků dvou našich knížecích postav z počátku našich křesťanských dějin. Prvou je sv. Ludmila, moudrá žena, která naší zemi přinesla křesťanství. Druhou postavou je její vnuk, sv. Václav, provolaný národem za svatého dědice země české.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.