Papež o mučednictví

28.12.2007, Asia News


"Mučednictví v křesťanském pojetí je aktem lásky k Bohu a ke všem lidem včetně pronásledovatelů", řekl papež v letošní promluvě na svatoštěpánský svátek. "Tatáž láska, která přiměla Božího syna, aby se zbavil všeho a byl poslušný až k smrti kříže, přiměla i apoštoly a mučedníky, aby dali svůj život za evangelium".

Znamením této lásky jsou modlitby za nepřátele a pronásledovatele, pokračoval papež. To odlišuje křesťanské mučedníky od těch, kdo jsou obětmi svých vlastních ideálů.

Mučednictví odjakživa patřilo k vyznávání víry a je dodnes aktuální: "i dnes dostáváme zprávy o misionářích, kněžích, biskupech, řeholnících i laicích, kteří jsou pronásledováni, mučeni a vězněni: brání se jim ve vyznávání víry, protože jsou učedníky Kristovými: někteří trpí a umírají kvůli svému spojení s obecnou Církví a kvůli loajalitě k papeži", řekl papež.Další články


On odkrývá pravdu člověka a dějin

19.01.2023, RC Monitor 1/2023

Nacházíme se opět na počátku nového roku a při této příležitosti se nám otvírá i mnoho otázek a očekávání. Asi tím nejdůležitějším, co nám nejvíce přichází na mysl je touha po míru a pokoji v naší duši, který je dnes ohrožován ze všech stran. Pokoj se rodí především z pravdy, kterou je ale nezbytné nechat vstoupit do našeho života. Touhu po míru a pokoji nelze redukovat na pouhou nepřítomnost ozbrojených konfliktů.

Život je boj

24.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak nám pomalu začíná další rok, který bude stejně jako ty minulé ve znamení bojů, významných i méně významných.

Volby bez volby

11.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak tu máme prezidentské volby. To by onou událostí měla žít celá země, ne? To bychom si o prezidentských volbách měli povídat u nedělních obědů, v hospodách, se sousedy přes plot, v tramvaji... Nezdá se, že by tomu tak bylo. A podle všeho ten klid není náhodný.

Paradox Benedikta XVI.

27.01.2023, MondayVatican

Na papeže, jakým byl Benedikt XVI., jsme zřejmě nebyli připraveni. Protože Benedikt XVI. se snažil pozvednout církev na novou úroveň, vyvést ji z ohrady, kterou jí vnucuje společnost a veřejný diskurs. Jeho hledání Boha ho vedlo k tomu, aby hleděl za hranice aktuálních trendů a snažil se hledat hluboký smysl všech věcí. A právě na toto k Bohu zaměřené hledání pravdy jsme nebyli zvyklí.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.