Seznam četby na léto 2021

06.08.2021, First Things / RC Monitor 15/2021

Osvobození od lockdownů a karantén by nemělo být osvobozením od seriózní četby, která je jedním z mála dobrodiní nedávné minulosti. Zde je několik návrhů, jakou četbou se přes léto obohatit.


Arcibiskup Charles J. Chaput, OFM Cap., sice již neplní úkoly biskupské správy, ale rozhodně neopustil pole, kde se svádí boj o slušnost. Pro méně bystré komentátory to z něj dělá „kulturního bojovníka“; pro ty s větším rozhledem to z něj dělá biskupa–učitele v slavné tradici církevních představitelů, jako byli Karel Boromejský a František Saleský. Things Worth Dying For: Thoughts on a Life Worth Living (Henry Holt) je nejnovějším příspěvkem tohoto vzorného biskupa k vážným katolickým úvahám nad současností, nad tím, co nás na ní znepokojuje, a jaké máme možnosti.

Katoličtí kněží to v posledních desetiletích schytávají jak v populární kultuře, tak v církvi. Tím spíše je třeba oslavovat život a úspěchy kněze, který svůj život zasvětil těm nejchudším z chudých v nejzanedbanějších oblastech Třetího světa. V knize Priest and Beggar: The Heroic Life of Venerable Aloysius Schwartz (Ignatius Press) autor Kevin Wells vypráví mimořádný příběh washingtonského rodáka „otce Ala“, který projevoval osobitou americkou formu svatosti, když procházel křížovou cestou při své službě, ale i v době, kdy trpěl Lou Gehrigovou chorobou.

Jak rodina Calvertů, zakladatelů katolické kolonie Maryland, a rodina Carrollů, která dala Americe prvního biskupa a jediného katolického signatáře Deklarace nezávislosti, proplouvaly skalisky a mělčinami protikatolických britských trestních zákonů a absurdně expanzivních představ Říma o roli papežství v občanských záležitostech? Michael D. Breidenbach vrhá na tuto fascinující otázku nové světlo v knize Our Dear-Bought Liberty: Catholics and Religious Toleration in Early America (Harvard University Press), která je originálním a provokativním příspěvkem ke studiu katolických dějin USA.

Erika Bachiochiová stejně jako Michael Breidenbach patří mezi mé bývalé studenty, na něž jsme s kolegy z krakovského semináře Tertio Millennio o svobodné společnosti velmi hrdí. V knize The Rights of Women: Reclaiming a Lost Vision (University of Notre Dame Press), Bachiochiová, právnička a matka sedmi dětí, staví intelektuální most napříč generacemi feministického myšlení od Mary Wollstonecraftové po Mary Ann Glendonovou; nabízí odvážnou kritiku různých proudů současného feminismu, včetně autonomistického myšlení nedávno zesnulé Ruth Bader Ginsburgové; významně tím přispívá k důkladné reflexi současné americké kultury a společnosti.

Ano, občas čtu romány. K jednomu z nich, který jsem si naplánoval na letní četbu v roce 1967, jsem se již několikrát vrátil. Je to mistrovské vyprávění Paula Horgana o osídlování dnešní Arizony A Distant Trumpet (Nonpareil Books). Autor předstihl Larry McMurtryho, když nám bez příkras zprostředkoval starý Západ; Horgan v knize A Distant Trumpet přidal pronikavý pohled na to, co znamená dospívat v muže a co obnáší – a co vše může stát – věrnost morálním zásadám. Paul Horgan nikdy ve svých románech nestavěl na odiv své katolictví, ale přesto jeho díla utvářela katolická svátostná imaginace.

Otec Robert Imbelli je ozdobou americké katolické teologické scény. Přátelé nedávno uctili jeho osmdesátiny knihou The Center Is Jesus Christus Himself: Essays on Revelation, Salvation, and Evangelization in Honor of Robert P. Imbelli (Catholic University of America Press). Název knihy výstižně vyjadřuje teologický projekt otce Imbelliho, jehož cílem bylo vždy prohlubovat lásku jeho studentů a čtenářů k Bohu.

Modlitbu, kterou nám dal Ježíš, odříkáváme tak často, že hrozí, že se z ní stane pouhá rutina. Otec John Gavin, SJ, s pomocí církevních otců tuto největší modlitbu znovu oživuje v knize Mysteries of the Lord’s Prayer: Wisdom from the Early Church (Catholic University of America Press).

První dva svazky Vězeňského deníku kardinála George Pella (Ignatius Press) představily světovému publiku pravdu o tomto častokrát karikovaném muži: že je to křesťanský hrdina, jehož důstojnost, kterou projevoval i pod mimořádným tlakem, byla a je zakořeněna v jeho hluboké víře. Třetí svazek, který má vyjít v říjnu, završí pozoruhodnou trilogii, která cestou Prozřetelnosti vyrostla z obrovské nespravedlnosti.

Těší mě, že mi mnoho lidí řeklo, že pro ně byla má kniha Not Forgotten: Elegies for, and Reminiscences of, a Diverse Cast of Characters, Most of Them Admirable (Ignatius Press) „povzbuzením“ v těchto náročných časech. Doufám, že povzbudí i vás.

George Weigel
Přeložil Pavel Štička


Další články


Jak zničit civilizaci: Postupně

01.08.2022, The Catholic Thing

Naši současní vylepšovatelé světa jsou mnohem chytřejší než staří tvůrci revolucí; naši současníci a krajané totiž vědí, že chcete-li uspět v radikálním přetváření světa, musíte svou práci dělat postupně.

Poznávej a více miluj

18.07.2022, RC Monitor 14/2022

Poznávání roste vzájemnou blízkostí a mnoha společnými aktivitami. Právě v těchto dnech si připomínáme 105 let od událostí ve Fatimě, které nám nabízí, mimo jiné, právě výzvu Matky. Že její Syn a náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus si přeje, abychom ji (Pannu Marii) více poznávali a více milovali. Ona stále naplňuje své poslání Matky Božího Syna, tak, jako před 2000 lety, tak také stále i nyní jako Matka Církve. Vždyť Církev – to jsme my. Jsme Kristovo mystické Tělo.

Nový patron katolické žurnalistiky

25.07.2022, Denver Catholic

Od 15. května mohou katoličtí novináři na celém světě považovat jednoho ze svých řad za svatého, protože na Svatopetrském náměstí byl kanonizován Titus Brandsma, nizozemský karmelitán, který byl v roce 1942 zabit v koncentračním táboře Dachau.

Druhý vatikánský koncil a láska k dědictví, které nás přesahuje

20.07.2022, RC Monitor 14/2022

Dekret Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu shledává, že církve pocházející z protestantské reformace se vyznačují „láskou a úctou k Písmu svatému, ba téměř jeho kultem“ (Unitatis redintegratio č. 21).

Jak bude dlouhý náš pozemský život?

08.08.2022, RC Monitor 15/2022

Vždy, když čtu onu část Lukášova evangelia, které se bude číst tuto neděli (Lk 12. 13–21), vzpomínám, kolikrát jsem už slyšel: „To víte, teď nemám moc času na chození do kostela. Když jsem byl kluk, to jsem i ministroval, a rád, pan farář byl moc hodný... Ale teď, práce, povinnosti vůči rodině, kterou musím zajistit. A víte přece, jak je dneska všecko drahý... Už se těším na důchod, to budu mít čas...“ nebo něco podobného.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.