Seznam četby na léto 2021

06.08.2021, First Things / RC Monitor 15/2021

Osvobození od lockdownů a karantén by nemělo být osvobozením od seriózní četby, která je jedním z mála dobrodiní nedávné minulosti. Zde je několik návrhů, jakou četbou se přes léto obohatit.


Arcibiskup Charles J. Chaput, OFM Cap., sice již neplní úkoly biskupské správy, ale rozhodně neopustil pole, kde se svádí boj o slušnost. Pro méně bystré komentátory to z něj dělá „kulturního bojovníka“; pro ty s větším rozhledem to z něj dělá biskupa–učitele v slavné tradici církevních představitelů, jako byli Karel Boromejský a František Saleský. Things Worth Dying For: Thoughts on a Life Worth Living (Henry Holt) je nejnovějším příspěvkem tohoto vzorného biskupa k vážným katolickým úvahám nad současností, nad tím, co nás na ní znepokojuje, a jaké máme možnosti.

Katoličtí kněží to v posledních desetiletích schytávají jak v populární kultuře, tak v církvi. Tím spíše je třeba oslavovat život a úspěchy kněze, který svůj život zasvětil těm nejchudším z chudých v nejzanedbanějších oblastech Třetího světa. V knize Priest and Beggar: The Heroic Life of Venerable Aloysius Schwartz (Ignatius Press) autor Kevin Wells vypráví mimořádný příběh washingtonského rodáka „otce Ala“, který projevoval osobitou americkou formu svatosti, když procházel křížovou cestou při své službě, ale i v době, kdy trpěl Lou Gehrigovou chorobou.

Jak rodina Calvertů, zakladatelů katolické kolonie Maryland, a rodina Carrollů, která dala Americe prvního biskupa a jediného katolického signatáře Deklarace nezávislosti, proplouvaly skalisky a mělčinami protikatolických britských trestních zákonů a absurdně expanzivních představ Říma o roli papežství v občanských záležitostech? Michael D. Breidenbach vrhá na tuto fascinující otázku nové světlo v knize Our Dear-Bought Liberty: Catholics and Religious Toleration in Early America (Harvard University Press), která je originálním a provokativním příspěvkem ke studiu katolických dějin USA.

Erika Bachiochiová stejně jako Michael Breidenbach patří mezi mé bývalé studenty, na něž jsme s kolegy z krakovského semináře Tertio Millennio o svobodné společnosti velmi hrdí. V knize The Rights of Women: Reclaiming a Lost Vision (University of Notre Dame Press), Bachiochiová, právnička a matka sedmi dětí, staví intelektuální most napříč generacemi feministického myšlení od Mary Wollstonecraftové po Mary Ann Glendonovou; nabízí odvážnou kritiku různých proudů současného feminismu, včetně autonomistického myšlení nedávno zesnulé Ruth Bader Ginsburgové; významně tím přispívá k důkladné reflexi současné americké kultury a společnosti.

Ano, občas čtu romány. K jednomu z nich, který jsem si naplánoval na letní četbu v roce 1967, jsem se již několikrát vrátil. Je to mistrovské vyprávění Paula Horgana o osídlování dnešní Arizony A Distant Trumpet (Nonpareil Books). Autor předstihl Larry McMurtryho, když nám bez příkras zprostředkoval starý Západ; Horgan v knize A Distant Trumpet přidal pronikavý pohled na to, co znamená dospívat v muže a co obnáší – a co vše může stát – věrnost morálním zásadám. Paul Horgan nikdy ve svých románech nestavěl na odiv své katolictví, ale přesto jeho díla utvářela katolická svátostná imaginace.

Otec Robert Imbelli je ozdobou americké katolické teologické scény. Přátelé nedávno uctili jeho osmdesátiny knihou The Center Is Jesus Christus Himself: Essays on Revelation, Salvation, and Evangelization in Honor of Robert P. Imbelli (Catholic University of America Press). Název knihy výstižně vyjadřuje teologický projekt otce Imbelliho, jehož cílem bylo vždy prohlubovat lásku jeho studentů a čtenářů k Bohu.

Modlitbu, kterou nám dal Ježíš, odříkáváme tak často, že hrozí, že se z ní stane pouhá rutina. Otec John Gavin, SJ, s pomocí církevních otců tuto největší modlitbu znovu oživuje v knize Mysteries of the Lord’s Prayer: Wisdom from the Early Church (Catholic University of America Press).

První dva svazky Vězeňského deníku kardinála George Pella (Ignatius Press) představily světovému publiku pravdu o tomto častokrát karikovaném muži: že je to křesťanský hrdina, jehož důstojnost, kterou projevoval i pod mimořádným tlakem, byla a je zakořeněna v jeho hluboké víře. Třetí svazek, který má vyjít v říjnu, završí pozoruhodnou trilogii, která cestou Prozřetelnosti vyrostla z obrovské nespravedlnosti.

Těší mě, že mi mnoho lidí řeklo, že pro ně byla má kniha Not Forgotten: Elegies for, and Reminiscences of, a Diverse Cast of Characters, Most of Them Admirable (Ignatius Press) „povzbuzením“ v těchto náročných časech. Doufám, že povzbudí i vás.

George Weigel
Přeložil Pavel Štička


Další články


Kněz, který nemá starost o duše, se stává neužitečným

06.09.2021, Il Timone / RC Monitor 17/2021

Rozhovor s kardinálem Robertem Sarahem, bývalým prefektem kongregace pro bohoslužbu a svátosti: „Dnešní pastorace se zabývá především tělem, tělesným životem, hmotnými záležitostmi“. Krize povolání a liturgická otázka.

Církev na misii, nebo církev na schůzích?

15.09.2021, First Things / RC Monitor 17/2021

Roku 2013 v den Slavnosti Ježíše Krista Krále završil papež František práci synody biskupů za rok 2012 apoštolskou exhortací Evangelii gaudium (Radost evangelia), v níž celou církev důrazně vyzval „k nové etapě evangelizace“. Katolictví, naléhal papež, se musí posunout od udržování k misii: „přejít od pouhé konzervující pastorace k pastoraci rozhodně misijní“. Tato služba by pak měla zmocňovat všechen lid církve k misii, neboť církev 21. století musí sama sebe chápat jako „společenství učedníků misionářů“, kteří jsou v „trvalém misijním stavu“, protože církev nežije sama pro sebe, nýbrž pro „evanglizaci současného světa“.

Dům ze skla: Ne pouhé společenství věřících, ale přítomnost Ježíše Krista na oltáři je hlavní důvod pro návrat do kostelů

09.09.2021, RC Monitor 17/2021

V italské Cremoně se letos 24.–27. srpna konal již 71. ročník pravidelné akce, která se nazývá Národní liturgický týden (Settimana Liturgica Nazionale). Zdravici zaslal této letošní akci ve jménu papeže Františka kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář. Minulý rok se akce vzhledem k opatřením proti šíření coronaviru nemohla uskutečnit, což vtisklo letošnímu konání pečeť jistého zadostiučinění. Heslem setkání bylo Ježíšovo slovo: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém...“ (srov. Mt 18,20).

Jak zemřel sv. Josef?

13.09.2021, Aleteia.org / RC Monitor 17/2021

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2020 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

O důvěryhodnosti katolické církve

14.09.2021, National Catholic Register / RC Monitor 17/2021

Dvě tisíciletí hrála církev roli strážce a převozníka civilizace. Má však k tomu stále ještě prostředky a vůli? Západního myšlení se zmocnily pochybnosti. Intelektuálové i politici hovoří o svém pocitu kolapsu. Tváří v tvář zhroucení solidarity a rozpadu identity se někteří obracejí na katolickou církev. Žádají ji, aby jednotlivcům, kteří zapomněli, co je spojuje jako jeden lid, poskytla důvod, proč mají žít společně. Úpěnlivě ji prosí, aby dodala trochu víc vřelosti a učinila chladnou drsnost konzumní společnosti snesitelnější. Když je zavražděn kněz, všech se to dotkne a mnozí se cítí naprosto otřeseni.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2021 Res Claritatis, z.s.