Starobylá modlitba ke svatému Josefovi

22.11.2021, Aleteia / RC Monitor 22/2021

Nikdy nezklamala, pokud byla pronášena s vírou a pro konkrétní duchovní užitek.


Přestože svatý Josef v Písmu svatém neříká ani slovo, jeho tichý příklad poslušné věrnosti a pilné péče o Svatou rodinu v době Ježíšova formování z něj učinil jednoho z nejoblíbenějších křesťanských světců.

Úcta k Ježíšovu pěstounovi se obvykle datuje do 3. nebo 4. století, ale podle modlitební knihy Pieta existuje modlitba ke svatému Josefovi, která se datuje do roku 50.

Tato modlitba byla nalezena v 50. roce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Roku 1505 ji poslal papež císaři Karlovi, když se chystal do bitvy. Kdokoli tuto modlitbu čte, slyší nebo ji nosí u sebe, nikdy nezemře náhlou smrtí, neutone, neotráví se, nepadne do rukou nepřátel, neshoří v ohni ani nebude přemožen v bitvě. Odříkej ji devět jiter po sobě za cokoli, co si přeješ. Není známo, že by zklamala.

Zde je modlitba, o níž někteří tvrdí, že „není známo, že by zklamala, pokud je prosba určena k duchovnímu prospěchu daného člověka nebo těch, za které se modlíme“.

Ó svatý Josefe, tvá ochrana je velká a silná, tvou přímluvu Bůh rychle vyslyší. Do tvých rukou vkládám všechny své prosby a touhy. O svatý Josefe, pomoz mi svou mocnou přímluvou. Vypros pro mě od svého Božského syna všechna potřebná duchovní požehnání. Skrze Krista našeho Pána. Stojím zde, tobě oddán, pod tvou nebeskou mocí a chci ti vzdát poctu a dík jako jednomu z nejvíce milujících otců. O svatý Josefe, nikdy nejsem znaven, když uvažuji o tom, jak jsi objímal Ježíše a choval ho spícího ve své náruči. Neodvažuji se přiblížit, zatímco Ježíšek spí blízko tvého srdce. Obejmi ho a polib za mě a popros jej, aby mi tento polibek vrátil v mé poslední hodině. Ó svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás. Amen.

Pamatujte, že Bůh vždy odpovídá na naše modlitby. Nemusíme však vždy očekávat odpověď, které se nám dostane.

Přeložil Pavel Štička


Další články


Poznávej a více miluj

18.07.2022, RC Monitor 14/2022

Poznávání roste vzájemnou blízkostí a mnoha společnými aktivitami. Právě v těchto dnech si připomínáme 105 let od událostí ve Fatimě, které nám nabízí, mimo jiné, právě výzvu Matky. Že její Syn a náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus si přeje, abychom ji (Pannu Marii) více poznávali a více milovali. Ona stále naplňuje své poslání Matky Božího Syna, tak, jako před 2000 lety, tak také stále i nyní jako Matka Církve. Vždyť Církev – to jsme my. Jsme Kristovo mystické Tělo.

Druhý vatikánský koncil a láska k dědictví, které nás přesahuje

20.07.2022, RC Monitor 14/2022

Dekret Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu shledává, že církve pocházející z protestantské reformace se vyznačují „láskou a úctou k Písmu svatému, ba téměř jeho kultem“ (Unitatis redintegratio č. 21).

Nový patron katolické žurnalistiky

25.07.2022, Denver Catholic

Od 15. května mohou katoličtí novináři na celém světě považovat jednoho ze svých řad za svatého, protože na Svatopetrském náměstí byl kanonizován Titus Brandsma, nizozemský karmelitán, který byl v roce 1942 zabit v koncentračním táboře Dachau.

Jak zničit civilizaci: Postupně

01.08.2022, The Catholic Thing

Naši současní vylepšovatelé světa jsou mnohem chytřejší než staří tvůrci revolucí; naši současníci a krajané totiž vědí, že chcete-li uspět v radikálním přetváření světa, musíte svou práci dělat postupně.

Jak bude dlouhý náš pozemský život?

08.08.2022, RC Monitor 15/2022

Vždy, když čtu onu část Lukášova evangelia, které se bude číst tuto neděli (Lk 12. 13–21), vzpomínám, kolikrát jsem už slyšel: „To víte, teď nemám moc času na chození do kostela. Když jsem byl kluk, to jsem i ministroval, a rád, pan farář byl moc hodný... Ale teď, práce, povinnosti vůči rodině, kterou musím zajistit. A víte přece, jak je dneska všecko drahý... Už se těším na důchod, to budu mít čas...“ nebo něco podobného.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.