Starobylá modlitba ke svatému Josefovi

22.11.2021, Aleteia / RC Monitor 22/2021

Nikdy nezklamala, pokud byla pronášena s vírou a pro konkrétní duchovní užitek.


Přestože svatý Josef v Písmu svatém neříká ani slovo, jeho tichý příklad poslušné věrnosti a pilné péče o Svatou rodinu v době Ježíšova formování z něj učinil jednoho z nejoblíbenějších křesťanských světců.

Úcta k Ježíšovu pěstounovi se obvykle datuje do 3. nebo 4. století, ale podle modlitební knihy Pieta existuje modlitba ke svatému Josefovi, která se datuje do roku 50.

Tato modlitba byla nalezena v 50. roce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Roku 1505 ji poslal papež císaři Karlovi, když se chystal do bitvy. Kdokoli tuto modlitbu čte, slyší nebo ji nosí u sebe, nikdy nezemře náhlou smrtí, neutone, neotráví se, nepadne do rukou nepřátel, neshoří v ohni ani nebude přemožen v bitvě. Odříkej ji devět jiter po sobě za cokoli, co si přeješ. Není známo, že by zklamala.

Zde je modlitba, o níž někteří tvrdí, že „není známo, že by zklamala, pokud je prosba určena k duchovnímu prospěchu daného člověka nebo těch, za které se modlíme“.

Ó svatý Josefe, tvá ochrana je velká a silná, tvou přímluvu Bůh rychle vyslyší. Do tvých rukou vkládám všechny své prosby a touhy. O svatý Josefe, pomoz mi svou mocnou přímluvou. Vypros pro mě od svého Božského syna všechna potřebná duchovní požehnání. Skrze Krista našeho Pána. Stojím zde, tobě oddán, pod tvou nebeskou mocí a chci ti vzdát poctu a dík jako jednomu z nejvíce milujících otců. O svatý Josefe, nikdy nejsem znaven, když uvažuji o tom, jak jsi objímal Ježíše a choval ho spícího ve své náruči. Neodvažuji se přiblížit, zatímco Ježíšek spí blízko tvého srdce. Obejmi ho a polib za mě a popros jej, aby mi tento polibek vrátil v mé poslední hodině. Ó svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás. Amen.

Pamatujte, že Bůh vždy odpovídá na naše modlitby. Nemusíme však vždy očekávat odpověď, které se nám dostane.

Přeložil Pavel Štička


Další články


Francouzští biskupové ohledně zpovědního tajemství

08.12.2021, Catholic Culture / RC Monitor 23/2021

„Zpovědní tajemství nám bylo uloženo, a proto je silnější než zákony republiky.“ Tato slova pronesl arcibiskup Eric de Moulins-Beaufort, předseda francouzské biskupské konference, v rozhovoru pro FranceInfo. Arcibiskup však záhy poté vydal omluvné prohlášení kvůli „neobratné formulaci“ (formulation maladroite) tohoto tvrzení.

Mše svatá

15.11.2021, farnostvejprty.webnode.cz / RC Monitor 22/2021

Nemáme nic krásnějšího, nic vznešenějšího a nic dražšího na tomto světě než oběť mše svaté. Jako pomůcku pro obnovení vztahu s Bohem nám Kristus ustanovil Církev a v Ní své svátosti. Nejvznešenější z nich je svátost eucharistie, svátost oltářní. Této svátosti se nám dostává při liturgii, kterou křesťané pro její nevýstižnost slovy pojmenovali podle posledních slov obřadu „Ite missa est“ – tedy missa, počeštěně mše. Sám Bohočlověk, Boží Syn, se v ní obětuje za nás, a proto tato jeho oběť má nekonečnou cenu.

Slovo do pranice

06.12.2021, OnePeterFive / RC Monitor 23/2021

Každý člověk má někdy v životě krizi víry. Já mám krizi víry od chvíle, kdy jsem se stala křesťankou. Nyní tato krize vrcholí. O prvních křesťanech se říkalo: „Podívejte se, jak se navzájem mají rádi.“ My katolíci věříme, že uctíváme Boha, který je láska (1J 4,7), a že Boží Syn dal před svou smrtí apoštolům nové přikázání, aby se navzájem milovali, jako je miluje on (J 13,34). Právě tohle mé srdce hledá v křesťanském evangeliu – prožívanou skutečnost tohoto nového přikázání. Přesto jsem bohužel prozatím (a je to ryze má subjektivní zkušenost) ve svém životě od té doby, co jsem křesťankou, zakusila více lásky, sounáležitosti a přijetí od lidí, kteří s Bohem nechtějí mít téměř nic společného.

První papež, který cestoval letadlem

11.11.2021, Aleteia / RC Monitor 21/2021

Před druhým vatikánským koncilem papežové zřídkakdy cestovali mimo Řím.

Jedna krátká modlitba, která může úplně proměnit den plný stresu

12.11.2021, Aleteia / RC Monitor 21/2021

Tato slova představují skvělý způsob, jak se vypořádat s úzkostí a těžkostmi, které se během dne objeví.

Čas bídy a čas blahobytu

02.12.2021, RC Monitor 23/2021

Onehdy jsem byl obdarován knihou (sborníkem) zabývajícím se školstvím. Jeden z autorů (PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.) popisující současný stav (ne zrovna lichotivý) udával jako příklad dobu chudoby a dobu blahobytu.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2021 Res Claritatis, z.s.