Krize dneška podstatně souvisí s krizí kněžství

05.01.2022, National Catholic Register / RC Monitor 24/2021

Autor říká, že ve své nové knize chce vyjádřit svou lásku ke kněžím a povzbudit jak ty, kteří zápasí, tak ty, kdo se ve svém povolání cítí být silní. Kardinál Robert Sarah vyzývá v nové knize katolické kněze k duchovní obnově a tvrdí, že tato obnova nepřijde prostřednictvím strukturálních změn, nýbrž znovuobjevením kněžského poslání a identity jako Kristovy přítomnosti ve světě.


„Kristus nikdy nevytvářel struktury. Samozřejmě neříkám, že nejsou nutné. Organizace je ve společnosti užitečná, ale nestojí na prvním místě,“ prohlásil kardinál Sarah v rozhovoru pro francouzský katolický týdeník Famille Chrétienne.

„To hlavní je vyjádřeno v prvním Kristově výroku v Markově evangeliu: ’Obraťte se a věřte evangeliu.‘“

Kardinál Sarah v únoru ukončil své více než šestileté působení jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Tento šestasedmdesátiletý rodák z Guineje napsal roku 2020 knihu o kněžství, celibátu a krizi katolické církve, nazvanou Z hloubi srdce. Vyvstaly kolem ní otázky, zda jejím spoluautorem nebyl emeritní papež Benedikt XVI.

Kardinál Sarah řekl, že ve své nové knize chce vyjádřit svou lásku ke kněžím a povzbudit jak ty, kteří zápasí, tak ty, kdo se ve svém povolání cítí být silní.

„Jde o to, povzbudit je, aby neztratili Boha a měli odvahu následovat Krista, jak to přijali na začátku, v den svého vysvěcení,“ vysvětloval. „Krize, kterou dnes v církvi procházíme, totiž podstatnou měrou souvisí s krizí kněžství.“

Kardinál se též vyjádřil ke skandálu ohledně sexuálního zneužívání ze strany kněží a prohlásil, že se církev „nesmí bát pravdy“.

„Musíme cítit hlubokou bolest a trpět tím, jako trpěl Kristus, když ho zradil Jidáš a když ho Petr zapřel,“ řekl a dodal, že církev a její kněží mají být vzorem a i jen jediný případ zneužívání je příliš mnoho.

„Zjištění tolika spáchaných hříchů nám umožňuje lépe pochopit zjevnou neplodnost našich místních církví. Jak bychom mohli nést ovoce, když nás zevnitř sžírá taková rakovina? Musíme znovu objevit význam pokání a lítosti,“ řekl a nabádal k uctívání Ježíše v Nejsvětější Svátosti, „abychom napravili znesvěcení jeho obrazu v duších dětí.“

Kardinál Sarah dodal, že by však katolíci neměli podléhat zklamání, protože drtivá většina kněží je věrná, a to je důvod k vděčnosti.

„Jejich každodenní a skrytá věrnost není hlučná, nýbrž mlčky nese hlubokou setbu obnovy,“ řekl.

„Je na nás, abychom dohlédli, jak budou provinilí kněží potrestáni a pokud možno také zahrnuti péčí, uzdravováni a doprovázeni, aby se už takové činy neopakovaly,“ pokračoval kardinál. „Především je naším úkolem nedovolit, aby tyto hrůzy odvrátily duše od Krista a uzamkly mnohé nevinné oběti v utrpení.“

Kniha kardinála Sarah je věnována seminaristům, a jak se vyjádřil, chce povzbudit i je, protože se na kněžskou službu připravují v nesnadné době.

Chce jim sdělit, že pokud je Kristus povolal ke kněžství, dá jim také prostředky, aby ho mohli opravdově následovat.

„Snaž se brát toto povolání vážně. Pán, který tě volá, tě nenechá samotného. Bude tě podporovat svou milostí, ale ty sám musíš být naplno člověkem, opravdovým, poctivým, čestným člověkem se všemi lidskými kvalitami,“ řekl.

Poznamenal, že důležitou roli v podpoře kněží hrají rodiny, a vybízel, aby lidé zvali kněze k sobě domů k modlitbám a rozhovorům.

Zdůraznil, že intenzivní modlitební život je životně nutný pro každého kněze, a uvedl příklady světců, mezi nimi především sv. Jana Vianney, svatého faráře z Arsu.

Když redaktor poukázal na to, že „Francie faráře z Arsu není Francie 21. století“, kardinál Sarah reagoval: „To je pravda, ale člověk je stejný. Člověk se nemění. Od Adama až po dnešek má tytéž ambice, tytéž chyby a tytéž neřesti.“

„To jen okolnosti, které jsme vytvořili, nás mohou mást, ale člověk se nemění,“ trval na svém a dodal, že „Francouz farář z Arsu je Francouz dneška – s tím rozdílem, že dnešní Francouz má mobilní telefon... Ale pokud jde o jeho ambice, neřesti a chyby, je stejný. Stále potřebujeme svaté kněze, kteří se ztotožňují s Kristem.“

Kardinál také promluvil o tom, jak se Francie a další západní země uzavírají před Bohem.

„Pokud Francie a Západ díky službě kněží znovu objeví, že Bůh přišel mezi nás, že nás miluje, že chce naši spásu, že chce, abychom poznali pravdu, a že tato pravda nám pomůže osvobodit se, pak to není nesplnitelný úkol,“ řekl.

„Ale není třeba si zoufat,“ pokračoval. „Právě proto musí kněží znovu objevit své poslání, svoji identitu. Ztělesňují Kristovu přítomnosti uprostřed tohoto světa.

Hannah Brockhaus
Přeložila Alena Švecová


Další články


Dnešní skupinové myšlení: nekonečný koloběh hledání obětních beránků

16.05.2022, MercatorNet

Teorie davového násilí francouzského filozofa René Girarda vysvětluje mnohé o naší „kultuře rušení“. Pojem „groupthink“ (skupinové myšlení) vymyslel George Orwell pro svůj dystopický román 1984, publikovaný poprvé roku 1949. O několik let později se již tímto pojmem v klinické praxi popisoval běžný psychologický jev.

Historické rusko–ukrajinské pnutí

27.04.2022, The Conversation

Dvě různé pravoslavné církve tvrdí, že jsou jedinou pravou ukrajinskou církví pro ukrajinský lid. Tyto dvě církve nabízejí výrazně odlišné představy o vztahu mezi Ukrajinci a Rusy.

Boží milosrdenství

25.04.2022, RC Monitor 8/2022

V roce 2000 během svatořečení sestry Faustyny ustanovil Svatý Otec Jan Pavel II. Svátek Božího milosrdenství pro celou církev a tak se mnozí připravují od Velkého Pátku modlitbou novény k Božímu milosrdenství, aby o 2. neděli velikonoční mohli načerpat co nejvíce duchovních darů. Dalo by se říct, že letos nám Bůh opravdu připomíná své milosrdenství, když při pohledu do kalendáře zjistíme, že předcházející den si my Češi, ale i Poláci a Maďaři připomínáme sv. Vojtěcha, pak přichází na řadu sv. Jiří a zároveň si tento den můžeme připomenout křest sv. Augustina a den poté ještě sv. Marka.

Až staneme na posledním soudu

09.05.2022, RC Monitor 9/2022

Tak nějak se mohl cítit člověk, který přišel ke zkoušce do kabinetu Prof. P. Ignáce Antonína Hrdiny O.Praem. V čele místnosti velký stůl za nímž seděla velká postava, jejíž mohutný hlas dokázal naplnit snad každou místnost. Ne bezdůvodně právě tento kněz Kristův profesně zasvětil svůj život kanonickému právu – projevu Boží spravedlnosti v tomto světě.

Kvietismus versus aktivismus: Lze obojí produktivně zkombinovat?

02.05.2022, williamfvallicella.substack.com

Evagrios Pontikos nabádá k pěstování apatheie, stavu hlubokého duševního klidu. Je těžké ho dosáhnout, a pokud je ho dosaženo, je třeba ho neustále chránit.

Mučedníci zpovědního tajemství

11.05.2022, RC Monitor 9/2022

Čas od času asi každého z nás popadne jakýsi záchvat zvědavosti a zapomeneme na skutečnost, že opravdu nemusíme vědět úplně všechno. A ono to ani nejde. Asi se shodneme, že ta nejhorší zvědavost se týká toho, co skrývá svědomí těch druhých. A tak je pochopitelné, že se občas najde někdo, kdo vyzvídá na zpovědnících, z čeho se zpovídala ta či ona „zájmová osoba“. A občas ten někdo vyzvídá i za pomoci prostředků více či méně násilných.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.