Krize dneška podstatně souvisí s krizí kněžství

05.01.2022, National Catholic Register / RC Monitor 24/2021

Autor říká, že ve své nové knize chce vyjádřit svou lásku ke kněžím a povzbudit jak ty, kteří zápasí, tak ty, kdo se ve svém povolání cítí být silní. Kardinál Robert Sarah vyzývá v nové knize katolické kněze k duchovní obnově a tvrdí, že tato obnova nepřijde prostřednictvím strukturálních změn, nýbrž znovuobjevením kněžského poslání a identity jako Kristovy přítomnosti ve světě.


„Kristus nikdy nevytvářel struktury. Samozřejmě neříkám, že nejsou nutné. Organizace je ve společnosti užitečná, ale nestojí na prvním místě,“ prohlásil kardinál Sarah v rozhovoru pro francouzský katolický týdeník Famille Chrétienne.

„To hlavní je vyjádřeno v prvním Kristově výroku v Markově evangeliu: ’Obraťte se a věřte evangeliu.‘“

Kardinál Sarah v únoru ukončil své více než šestileté působení jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Tento šestasedmdesátiletý rodák z Guineje napsal roku 2020 knihu o kněžství, celibátu a krizi katolické církve, nazvanou Z hloubi srdce. Vyvstaly kolem ní otázky, zda jejím spoluautorem nebyl emeritní papež Benedikt XVI.

Kardinál Sarah řekl, že ve své nové knize chce vyjádřit svou lásku ke kněžím a povzbudit jak ty, kteří zápasí, tak ty, kdo se ve svém povolání cítí být silní.

„Jde o to, povzbudit je, aby neztratili Boha a měli odvahu následovat Krista, jak to přijali na začátku, v den svého vysvěcení,“ vysvětloval. „Krize, kterou dnes v církvi procházíme, totiž podstatnou měrou souvisí s krizí kněžství.“

Kardinál se též vyjádřil ke skandálu ohledně sexuálního zneužívání ze strany kněží a prohlásil, že se církev „nesmí bát pravdy“.

„Musíme cítit hlubokou bolest a trpět tím, jako trpěl Kristus, když ho zradil Jidáš a když ho Petr zapřel,“ řekl a dodal, že církev a její kněží mají být vzorem a i jen jediný případ zneužívání je příliš mnoho.

„Zjištění tolika spáchaných hříchů nám umožňuje lépe pochopit zjevnou neplodnost našich místních církví. Jak bychom mohli nést ovoce, když nás zevnitř sžírá taková rakovina? Musíme znovu objevit význam pokání a lítosti,“ řekl a nabádal k uctívání Ježíše v Nejsvětější Svátosti, „abychom napravili znesvěcení jeho obrazu v duších dětí.“

Kardinál Sarah dodal, že by však katolíci neměli podléhat zklamání, protože drtivá většina kněží je věrná, a to je důvod k vděčnosti.

„Jejich každodenní a skrytá věrnost není hlučná, nýbrž mlčky nese hlubokou setbu obnovy,“ řekl.

„Je na nás, abychom dohlédli, jak budou provinilí kněží potrestáni a pokud možno také zahrnuti péčí, uzdravováni a doprovázeni, aby se už takové činy neopakovaly,“ pokračoval kardinál. „Především je naším úkolem nedovolit, aby tyto hrůzy odvrátily duše od Krista a uzamkly mnohé nevinné oběti v utrpení.“

Kniha kardinála Sarah je věnována seminaristům, a jak se vyjádřil, chce povzbudit i je, protože se na kněžskou službu připravují v nesnadné době.

Chce jim sdělit, že pokud je Kristus povolal ke kněžství, dá jim také prostředky, aby ho mohli opravdově následovat.

„Snaž se brát toto povolání vážně. Pán, který tě volá, tě nenechá samotného. Bude tě podporovat svou milostí, ale ty sám musíš být naplno člověkem, opravdovým, poctivým, čestným člověkem se všemi lidskými kvalitami,“ řekl.

Poznamenal, že důležitou roli v podpoře kněží hrají rodiny, a vybízel, aby lidé zvali kněze k sobě domů k modlitbám a rozhovorům.

Zdůraznil, že intenzivní modlitební život je životně nutný pro každého kněze, a uvedl příklady světců, mezi nimi především sv. Jana Vianney, svatého faráře z Arsu.

Když redaktor poukázal na to, že „Francie faráře z Arsu není Francie 21. století“, kardinál Sarah reagoval: „To je pravda, ale člověk je stejný. Člověk se nemění. Od Adama až po dnešek má tytéž ambice, tytéž chyby a tytéž neřesti.“

„To jen okolnosti, které jsme vytvořili, nás mohou mást, ale člověk se nemění,“ trval na svém a dodal, že „Francouz farář z Arsu je Francouz dneška – s tím rozdílem, že dnešní Francouz má mobilní telefon... Ale pokud jde o jeho ambice, neřesti a chyby, je stejný. Stále potřebujeme svaté kněze, kteří se ztotožňují s Kristem.“

Kardinál také promluvil o tom, jak se Francie a další západní země uzavírají před Bohem.

„Pokud Francie a Západ díky službě kněží znovu objeví, že Bůh přišel mezi nás, že nás miluje, že chce naši spásu, že chce, abychom poznali pravdu, a že tato pravda nám pomůže osvobodit se, pak to není nesplnitelný úkol,“ řekl.

„Ale není třeba si zoufat,“ pokračoval. „Právě proto musí kněží znovu objevit své poslání, svoji identitu. Ztělesňují Kristovu přítomnosti uprostřed tohoto světa.

Hannah Brockhaus
Přeložila Alena Švecová


Další články


Poznávej a více miluj

18.07.2022, RC Monitor 14/2022

Poznávání roste vzájemnou blízkostí a mnoha společnými aktivitami. Právě v těchto dnech si připomínáme 105 let od událostí ve Fatimě, které nám nabízí, mimo jiné, právě výzvu Matky. Že její Syn a náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus si přeje, abychom ji (Pannu Marii) více poznávali a více milovali. Ona stále naplňuje své poslání Matky Božího Syna, tak, jako před 2000 lety, tak také stále i nyní jako Matka Církve. Vždyť Církev – to jsme my. Jsme Kristovo mystické Tělo.

Nový patron katolické žurnalistiky

25.07.2022, Denver Catholic

Od 15. května mohou katoličtí novináři na celém světě považovat jednoho ze svých řad za svatého, protože na Svatopetrském náměstí byl kanonizován Titus Brandsma, nizozemský karmelitán, který byl v roce 1942 zabit v koncentračním táboře Dachau.

Jak bude dlouhý náš pozemský život?

08.08.2022, RC Monitor 15/2022

Vždy, když čtu onu část Lukášova evangelia, které se bude číst tuto neděli (Lk 12. 13–21), vzpomínám, kolikrát jsem už slyšel: „To víte, teď nemám moc času na chození do kostela. Když jsem byl kluk, to jsem i ministroval, a rád, pan farář byl moc hodný... Ale teď, práce, povinnosti vůči rodině, kterou musím zajistit. A víte přece, jak je dneska všecko drahý... Už se těším na důchod, to budu mít čas...“ nebo něco podobného.

Druhý vatikánský koncil a láska k dědictví, které nás přesahuje

20.07.2022, RC Monitor 14/2022

Dekret Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu shledává, že církve pocházející z protestantské reformace se vyznačují „láskou a úctou k Písmu svatému, ba téměř jeho kultem“ (Unitatis redintegratio č. 21).

Jak zničit civilizaci: Postupně

01.08.2022, The Catholic Thing

Naši současní vylepšovatelé světa jsou mnohem chytřejší než staří tvůrci revolucí; naši současníci a krajané totiž vědí, že chcete-li uspět v radikálním přetváření světa, musíte svou práci dělat postupně.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.