Bude smět televize v Evropě urážet náboženské přesvědčení?

21.12.2006, SIR


13. prosince schválil Evropský parlament v prvním čtení návrh komise pro revizi direktivy "Televize bez hranic" (TWF) . Úprava direktivy je nutná kvůli vývoji digitální komunikace, jež zmnohonásobila počet televizních kanálů a umožnila nové mediální služby.

Členské státy musejí zajistit svobodu příjmu a nesmějí bránit re-transmisi přes své území. Výjimkou je pouze ochrana nezletilých. Pluralita informací je základním principem. Členské státy musejí bránit monopolním pozicím.

Posiluje se ochrana nezletilých, má platit naprostý zákaz dětské pornografie. Naopak se vyžadují vzdělávací programy pro děti.

Liberalizují se pravidla pro reklamu, např. co do časového odstupu mezi jednotlivými reklamními vstupy. Komerční vstupy nesmějí porušovat některá práva, s výjimkou náboženského přesvědčení.

Formulace o zákazu reklamy "urážející náboženské nebo politické přesvědčení" byla z původního znění návrhu odstraněna. I náboženské programy (s výjimkou bohoslužeb) smějí být přerušovány reklamami. Slovo "náboženství" prakticky zmizelo z celého textu.Další články


Kam to vlastně jdu a proč?

22.05.2023, RC Monitor 10/2023

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.