Bude smět televize v Evropě urážet náboženské přesvědčení?

21.12.2006, SIR


13. prosince schválil Evropský parlament v prvním čtení návrh komise pro revizi direktivy "Televize bez hranic" (TWF) . Úprava direktivy je nutná kvůli vývoji digitální komunikace, jež zmnohonásobila počet televizních kanálů a umožnila nové mediální služby.

Členské státy musejí zajistit svobodu příjmu a nesmějí bránit re-transmisi přes své území. Výjimkou je pouze ochrana nezletilých. Pluralita informací je základním principem. Členské státy musejí bránit monopolním pozicím.

Posiluje se ochrana nezletilých, má platit naprostý zákaz dětské pornografie. Naopak se vyžadují vzdělávací programy pro děti.

Liberalizují se pravidla pro reklamu, např. co do časového odstupu mezi jednotlivými reklamními vstupy. Komerční vstupy nesmějí porušovat některá práva, s výjimkou náboženského přesvědčení.

Formulace o zákazu reklamy "urážející náboženské nebo politické přesvědčení" byla z původního znění návrhu odstraněna. I náboženské programy (s výjimkou bohoslužeb) smějí být přerušovány reklamami. Slovo "náboženství" prakticky zmizelo z celého textu.Další článkyJaký život, taková smrt, jaká smrt, taková věčnost!

04.11.2023, burv.sk

Pastýřský list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Napsal jej před slavností Všech svatých. Vřele doporučujeme jako vzdělávací dopis vaší pozornosti. Říká se tomu základní katecheze!

Je slučitelné být občanem a být křesťanem?

22.09.2023, RC Monitor 17/2023

Na různých webech, kde se diskutuje o manželství (především v kontextu rozšíření instituce manželství i na homosexuální páry), se často ze strany křesťanů, kteří nejsou proti tomuto rozšíření, objevuje jedna argumentace. Ve zkrácené podobě si ji můžeme shrnout následovně: Pro mě zůstane manželství, tedy svátost manželství, výlučně heterosexuální, ale jako křesťané nemáme právo mluvit do toho, co si sekulární stát ustanoví.

Velehradská Literární pouť

11.11.2023, velehradinfo.cz

Na poutním místě Velehradě se v neděli 26. listopadu popáté uskuteční literární pouť. Hlavním tématem letošní akce bude odkaz života kněze a básníka Jiřího Jana Víchy OFMCap. Součástí pouti bude mše svatá, po níž bude následovat literární beseda.

Sv. Jeroným: Ó smrti, jak jsi krásná a příjemná!

03.10.2023, RC Monitor 18/2023

Uvidíme-li obraz, na kterém je poustevník v jeskyni a před sebou má kříž, knihu a lebku, je nám jasné, že jde o sv. Jeronýma. Je pochopitelné, že každý malíř se ve svém díle snaží jakousi uměleckou zkratkou charakterizovat světce, kterého zobrazuje a není v jeho silách zobrazit plasticky celý světcův životní příběh.

Kde je Maria, tam není hřích

08.09.2023, RC Monitor 16/2023

Pouze u třech osobností slaví Církev liturgicky i den jejich pozemského narození. První je sám Spasitel – Vánoce, druhou je Jan Křtitel – 24. červen a třetí je svátek Narození Matky Boží, který slavíme 8. září – přesně 9 měsíců od Slavnosti jejího Neposkvrněného početí.

Kolik je na světě katolíků?

15.11.2023, cirkev.cz

U příležitosti 97. světového misijního dne, který se slavil v neděli 22. října, přinesla agentura Fides několik statistických údajů, které se týkají katolické církve ve světě.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.