USA: Arizonský biskup odňal nemocnici právo nazývat se katolická

30.12.2010, HPŽ ČR


Thomas Olmsted, biskup arizonské diecéze Phoenix, oznámil 21. prosince na tiskové konferenci, že St. Joseph's Hospital už není katolickou nemocnicí, neboť nevyhověla požadavkům biskupa včetně omítnutí přímého zabití nenarozeného dítěte ženy, která trpěla pulmonální hypertenzí. Biskup byl za svůj postoj již napaden ze strany American Civil Liberties Union (Americké unie občanských práv).

Biskup Olmsted ve svém prohlášení mimo jiné uvádí: "S nástupem do katolických nemocnic by si věřící měli být jisti tím, že v nich mohou obdržet kvalitní zdravotní péči podle učení církve. Autentická katolická péče v institucích Catholic Healthcare West (CHW) v diecézi Phoenix byla předmětem diskusí mezi CHW a mnou od doby našeho prvního setkání téměř před sedmi roky. Na prvním setkání jsem zjistil, že CHW se již nepodřizuje etickému učení církve, které je jasně vyloženo v Etických a náboženských direktivách Konference katolických biskupů Spojených států. Řekl jsem vedoucím CHW, že kooperace se zlem musí být napravena; protože zdravotní zařízení, které si přeje být nazýváno katolické, musí přilnout k učení církve. Po celých sedm let jsem trval na tom, že skandální situace má být změněna, ale CHW se rozhodla tomu nevyhovět.

Počátkem tohoto roku upoutal mou pozornost potrat provedený v St. Joseph‘s Hospital ve Phoenixu. Je mou povinností deklarovat, že osobou zodpovědnou za toto připuštění potratu v nemocnici je sestra Margaret McBride, R.S.M, která upadla do exkomunikace pro svůj souhlas s usmrcením dítěte. Nadto jsem se pak dozvěděl, že během mého sedmiletého působení jako biskupa v Arizoně docházelo k mnoha dalším porušením Etických a náboženských direktiv v institucích CHW. Jedná se o:

poradenství ohledně antikoncepce, medikace a s tím spojená lékařská a laboratorní vyšetření, včetně orálně a injekčně podávaných antikoncepčních přípravků, nitroděložních tělísek, pesarů, kondomů;

dobrovolná sterilizace (mužů a žen);

potraty odůvodňované mentálním nebo fyzickým zdravím matky, nebo v případech těhotenství, která jsou důsledkem znásilnění či incestu.

Věřící katolíci mají svobodu využít péči v St. Joseph‘s Hospital, ale já nemohu garantovat, že poskytovaná péče bude plně v souladu s učením církve. Navíc, aby bylo zabráněno dojmu, že jde o katolickou nemocnici, jsou podniknuta další opatření, jako je zákaz sloužení mše v nemocnici a zákaz uchovávání Nejsvětější svátosti v nemocniční kapli."


Další články


Výuka náboženství je důležitá

04.10.2021, RC Monitor 18/2021

Tak nám začal nový školní rok (nebo měsíc, jak vtipně podotkl ve svém blogu jeden z mých přátel) a mnoho lidí s napětím očekává, zda neskončí dříve a děti nebudou opět přikovány k monitorům ve svých domovech. A tak je pochopitelné, že se vyrojily články o testování, očkování atd. Ale jsou i důležitější věci v životě lidském než zdraví a očkováním zaručená poklidná plavba životem.

Týden ve světě katolickýma očima - 17. 10. 2021

16.10.2021, RCM

Damian Thompson popisuje okolnosti konverze bývalého anglikánského biskupa Michaela Nazir-Aliho ke katolictví. Bývalý anglikánský biskup Rochesteru je nyní členem katolického personálního ordinariátu Panny Marie Walsinghamské (jednoho ze tří personálních ordinariátů zřízených na základě apoštolské konstituce Benedikta XVI. Anglicanorum coetibus (2009), které mají anglikánským konvertitům umožnit „zachovat si liturgické, spirituální a pastorační tradice Anglikánského společenství v rámci plného společenství s Katolickou církví“) a bude brzy vysvěcen na katolického kněze (na biskupa být vysvěcen nemůže, protože je ženatý).

Infekce z kostela nebo žloutenka z benzínky?

30.09.2021, RC Monitor 18/2021

Často se rozpovídáme, až když si dodáme odvahy a zábrany padnou. Skoro vždycky k tomu může dopomoci sklenka dobrého vína, někdy i šálek výborné kávy. Když jsme tak v dobrém rozmaru seděli nad skleničkou vína, svěřila se nám kamarádka, že do kostela už přestala chodit, protože církev po covidu nic nedělá pro větší hygienu při sv. přijímání a spousta lidí pořád přijímá do úst, takže stejně vždycky dojde na „olizovačku prstů“ kněze, který podává, a to ona vůbec nemusí. Navíc jí to prostě celkově není příjemné.

Co je posvátný plášť sv. Josefa?

01.10.2021, Aleteia.org / RC Monitor 18/2021

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2020 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

Týden ve světě katolickýma očima - 6. 10. 2021

06.10.2021, RCM

Vatikanista Andrea Gagliarducci upozorňuje na předmluvu papeže Františka ke knize „Fraternità Segno dei Tempi: The social teaching of Pope Francis“, v níž autoři, kardinál Michael Czerny a Cristian Barone shromažďují vyjádření papeže Františka na sociální témata. Podle Gagliarducciho lze papežovu předmluvu číst jako přímou odpověď na kritiku, přičemž jádrem této odpovědi je, že „veškerou svoji sociální nauku odvozuje z Druhého vatikánského koncilu“.

Svatá Ludmila s námi

19.09.2021, RC Monitor 18/2021

Čas je prubířský kámen a čas i mnohé ukáže. Z pohledu více než tisíce sta let nám osobnost kněžny Ludmily vystupuje legendárně, až velmi vzdáleně. Člověk dneška, pokud něco o ní ví, vnímá ji jako babičku svatého Václava. To však nestačí. Pár historických pramenů píše o ženě plné lidskosti a něhy: „Byla okem slepému, nohou chromému...“ Je svatou!


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2021 Res Claritatis, z.s.