Německo: biskupové pro zaměstnávání homosexuálních a znovusezdaných osob?

29.12.2014, NCR

Arcibiskup Stephan Burger z Freiburgu im Breisgau 9. prosince v rozhovoru pro německý internetový portál Morgenweb řekl, že německá biskupská konference „přehodnotí“ církevní pracovní právo (Kirchliches Arbeitsrecht). Uvedl, že změny budou učiněny údajně v zájmu udržení „důvěryhodnosti“ Církve v očích široké veřejnosti.


Přestože bylo minulý měsíc hlasování o této záležitosti odloženo, německý duchovní je přesvědčen, že tamní biskupové navzdory rostoucí opozici změní církevní pravidla a umožní zaměstnávat rozvedené muže a ženy, kteří uzavřeli nový sňatek, i osoby žijící v homosexuálních svazcích.

Podle zdrojů v německé církvi, které si přejí zůstat v anonymitě, biskupové údajně 24. listopadu hlasovali jednomyslně pro změnu, ale dohodli se, že odloží rozhodnutí až na duben, neboť rozsudek spolkového soudu podpořil stávající církevní právo, které zakazuje zaměstnávat osoby, jejichž životní styl je v rozporu s učením Církve.

Doposud se po těch, kdo se ucházejí o zaměstnání v německé církvi – což je druhý největší zaměstnavatel v zemi – požaduje, aby se drželi životního stylu, který je v souladu s církevním učením.

Ale většina biskupů vedená předsedou biskupské konference, kardinálem Reinhardem Marxem, je nakloněna tomu, aby tito zaměstnanci i nadále pracovali v institucích vlastněných a vedených Církví nebo by je rádi v budoucnu zaměstnali. Kardinál Marx 24. listopadu řekl, že tito zaměstnanci již nebudou „automaticky propouštěni“ kvůli jejich životnímu stylu.

Tento návrh byl téměř dva roky připravován pod vedením jezuity P. Hanse Langendörfera, sekretáře Německé biskupské konference, a až do hlasování minulý měsíc zůstával mimo jakoukoli pozornost ze strany veřejnosti. Bude-li přijat, pak ti, kdo žijí ve vztazích, které vždy církev označovala za hříšné, budou ve svém životním stylu implicitně utvrzováni.

Odpůrci reformy se navíc obávají, že bude těžké nabízet pastorační péči a doporučovat zpověď, když bude známo, že kolegové, kteří by zastávali dokonce i autoritativní posty v církvi, vedou v soukromí hříšný život.

Matthias Kopp, vedoucí odboru pro komunikaci Německé biskupské konference, v rozhovoru pro Register zmínil rozsudek spolkového soudu z 20. listopadu, podle něhož měla katolická nemocnice v Düsseldorfu právo propustit lékaře, který se rozvedl a uzavřel nový občanský sňatek. Soudci zvrátili předchozí rozsudek spolkového pracovního soudu, který prohlásil propuštění lékaře za neplatné. Ústavní soud rozhodl, že pracovní soud „nevzal dostatečně v úvahu“ význam a rozsah autonomie církve.

Vzhledem k tomuto případu, řekl Kopp, se „biskupové rozhodli prostudovat si toto rozhodnutí spolkového ústavního soudu a hledat řešení koncem dubna roku 2015“.

Rozsudek soudu paradoxně ukázal, že soudci jsou pravděpodobně více katoličtí (i když někteří z nich jsou nekatolíci) než mnozí tamější biskupové.

Biskupové tak vlastně rozsudek bagatelizují a, jak někteří pozorovatelé předpovídali, vyslovili se v tom smyslu, že jejich navrhované nové pracovní právo je „milosrdnější“.

Členové biskupské konference zařídili, aby byl článek Unter Handlungsdruck (Pod nátlakem k jednání), který hájí návrh reformy, publikován na Katholisch.de, což je portál úzce spojený s konferencí a často takticky využívaný. Tento článek z 26. listopadu obsahuje komentáře od postarší řeholnice, sestry Marie Basiny Kloosové, která stojí v čele instituce zvané Marienhaus Gesundheits und Sozialholding. Tato čtyřiasedmdesátiletá sestra uvedla, že podporuje návrh reformy, protože „jsme stále více multikulturní a pluralitní společnost“.

Článek také obhajuje změny z toho důvodu, že rozvod a uzavření nového sňatku je v Německu již velmi rozšířené (odvolává se na to, že v roce 2012 došlo k asi 179 100 rozvodům). Takovýto přístup odpovídá všeobecnému posunu uvnitř německé církve, jenž usiluje o decentralizaci, přičemž oslabuje autoritu Říma a některých biskupů a posiluje nezávislost biskupských konferencí. Pozorovatelé říkají, že tyto tendence upozorňují na to, co mnozí, včetně prefekta kongregace pro nauku víry, kardinála Gerharda Müllera, považují za nebezpečné úsilí o oddělení nauky a pastorační praxe.

Kritici reformy říkají, že klíčovým faktorem je nechvalně známá církevní daň v Německu, z níž se stala podpora sebeuspokojení a ochota ke kompromisu se státem pro udržení příjmů v době, kdy se mnoho farností ztenčuje. Mnozí oponující biskupové říkají, že „stačí prostě platit daně“, uvedl zdroj z německé církve, který si přál zůstat v anonymitě. „Mají pocit, že není třeba zkoumat soukromí lidí.“

Během své návštěvy ve vlasti v roce 2011 varoval papež Benedikt XVI. německé věřící před nebezpečím, že se církev stane „samolibou“, „usadí se v tomto světě“, stane se „soběstačnou“ a přizpůsobí se „standardům tohoto světa“. Místo toho, řekl, se musí odpoutat od světskosti, aby její „misijní svědectví“ mohlo zářit „jasněji“; jinak jí hrozí, že její kořeny odumřou.


Další články


Týden ve světě katolickýma očima - 6. 10. 2021

06.10.2021, RCM

Vatikanista Andrea Gagliarducci upozorňuje na předmluvu papeže Františka ke knize „Fraternità Segno dei Tempi: The social teaching of Pope Francis“, v níž autoři, kardinál Michael Czerny a Cristian Barone shromažďují vyjádření papeže Františka na sociální témata. Podle Gagliarducciho lze papežovu předmluvu číst jako přímou odpověď na kritiku, přičemž jádrem této odpovědi je, že „veškerou svoji sociální nauku odvozuje z Druhého vatikánského koncilu“.

Co je posvátný plášť sv. Josefa?

01.10.2021, Aleteia.org / RC Monitor 18/2021

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2020 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

Výuka náboženství je důležitá

04.10.2021, RC Monitor 18/2021

Tak nám začal nový školní rok (nebo měsíc, jak vtipně podotkl ve svém blogu jeden z mých přátel) a mnoho lidí s napětím očekává, zda neskončí dříve a děti nebudou opět přikovány k monitorům ve svých domovech. A tak je pochopitelné, že se vyrojily články o testování, očkování atd. Ale jsou i důležitější věci v životě lidském než zdraví a očkováním zaručená poklidná plavba životem.

Proč se modlit ke svatému Josefu Freinademetzovi

05.10.2021, Corrispondenza Romana / RC Monitor 18/2021

Málokdo se modlí ke svatému Josefu Freinademetzovi, neboť jen málokdo zná tohoto svatého misionáře, který si v dnešní situaci zaslouží naši oddanost.

Infekce z kostela nebo žloutenka z benzínky?

30.09.2021, RC Monitor 18/2021

Často se rozpovídáme, až když si dodáme odvahy a zábrany padnou. Skoro vždycky k tomu může dopomoci sklenka dobrého vína, někdy i šálek výborné kávy. Když jsme tak v dobrém rozmaru seděli nad skleničkou vína, svěřila se nám kamarádka, že do kostela už přestala chodit, protože církev po covidu nic nedělá pro větší hygienu při sv. přijímání a spousta lidí pořád přijímá do úst, takže stejně vždycky dojde na „olizovačku prstů“ kněze, který podává, a to ona vůbec nemusí. Navíc jí to prostě celkově není příjemné.

Týden ve světě katolickýma očima - 17. 10. 2021

16.10.2021, RCM

Damian Thompson popisuje okolnosti konverze bývalého anglikánského biskupa Michaela Nazir-Aliho ke katolictví. Bývalý anglikánský biskup Rochesteru je nyní členem katolického personálního ordinariátu Panny Marie Walsinghamské (jednoho ze tří personálních ordinariátů zřízených na základě apoštolské konstituce Benedikta XVI. Anglicanorum coetibus (2009), které mají anglikánským konvertitům umožnit „zachovat si liturgické, spirituální a pastorační tradice Anglikánského společenství v rámci plného společenství s Katolickou církví“) a bude brzy vysvěcen na katolického kněze (na biskupa být vysvěcen nemůže, protože je ženatý).


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2021 Res Claritatis, z.s.