Evropský parlament se znovu snaží prohlásit potrat za právo

13.12.2016, Agenda Europe

Jak se již stalo obvyklým rituálem, Evropský parlament debatuje o své nezávazné výroční zprávě o situaci základních práv v Evropské unii v roce 2015. Znovu se v této takzvané „zprávě z vlastní iniciativy“, která nemá žádný právní status, uvádí, že občané EU mají „právo“ na potrat, což je věc, která se nenachází v žádném mezinárodním právně závazném dokumentu o lidských právech.


Dokument začíná vznešeným tvrzením v jazyce typickém pro bizarní atmosféru Evropského parlamentu a uvádí, že „respektování zákonnosti je předpokladem pro ochranu základních práv a povinností stanovených ve smlouvách a v mezinárodním právu“. Dále však pokračuje tím, že zcela ignoruje zákonnost, když vytváří požadavky na úrovni Evropské unie ohledně otázek, které jsou podle vlastních smluv EU jednoznačně v kompetenci jednotlivých zemí. Evropský parlament se pochopitelně nerozpakuje ignorovat ani mezinárodní právo, které nikde nestanoví „právo“ na potrat.

Dále se ve zprávě parlamentu, vypracované maďarským středopravým poslancem Józsefem Nagyem, uvádí, že „je nezbytné zajistit rovný přístup ke zdravotní péči - včetně sexuálního a reprodukčního zdraví -, a to bez ohledu na ekonomickou a geografickou situaci žen či míru jejich postižení“. Zastánci potratů už dlouho používají zdánlivě neškodnou frázi „sexuální a reprodukční zdraví“, do níž zahrnují potrat, takže zde jednoduše řečeno mají na mysli: „Chceme legální potraty na požádání v Irsku a na Maltě, což jsou jediné dvě země, kde je to zakázáno.“

Nejkřiklavější porušování mezinárodních lidských práv, nahrazených radikální ideologií, pochází z tvrzení parlamentu, že „odmítnutí život zachraňujících služeb sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně život zachraňujícího potratu, představuje závažné porušení lidských práv“. Tento orwellovský jazyk staví realitu vzhůru nohama, když tvrdí, že úmyslné zabíjení nenarozených dětí představuje „život zachraňující“ jednání. Ženy kdekoli, i ve všech zemích, které zakazují vraždění jejich nenarozených dětí, vždy obdrží veškerou nezbytnou lékařskou péči, která má za cíl záchranu jejich životů i tehdy, kdy takovýto zásah povede k neúmyslné smrti nenarozeného dítěte v děloze.

Evropský parlament jen mrhá časem a penězi daňových poplatníků a kope si vlastní hrob, když takto dává najevo, jak je odtržen od opravdových každodenních problémů občanů (jako například najít zaměstnání nebo slušné bydlení), které údajně reprezentuje.Další článkyEx orbe et Urbe - 4. 1. 2024

04.01.2024, RC

Papež František prý zvažuje reformu volby papeže – měla by získat více „synodní“ povahu a v konkláve by měli zasednout i laici. „Není pochyb o tom, že změnit složení volitelů v papežském konkláve by byla jedna z nejradikálnějších změn Františkovy vlády a jeden z nejvýznamnějších kroků v dějinách Církve,“ komentuje Eric Sammons, upozorňuje však, že „neexistuje žádný božsky ustanovený způsob výběru papeže či jakéhokoliv jiného biskupa. Dějiny Církve dokládají, že biskupové, a to včetně toho římského, nabývali svého úřadu nejrůznějšími způsoby: od losování po úplatkářství a nepotismus.“ Pro platnost papežské volby tudíž není nutná nějaká specifická hlasovací metoda.

Som z toho voľaaký zmätený...

05.02.2024, RC Monitor 2/2024

Památný výrok majora Terazkyho z Černých baronů, bylo to první, co mne napadlo po rozkliknutí článku z Vatican News „Papež přijal sdružení zaměřené na dialog křesťanů se socialisty“. Asi jsem příliš ovlivněn vlastními zážitky a vzpomínkami rodičů a jejich vrstevníků na „radostné budování šťastné budoucnosti“.

Sněhuláka zakážem

05.01.2024, RC

Sníh padal celou noc. Postavil jsem si sněhuláka. Feministka ze sousedství šla okolo a ptala se, proč jsem raději nepostavil sněhulačku. Postavil jsem sněhulačku.

Trénink ctností

26.02.2024, Fatym.com

Slovo askeze nemá mezi lidmi dobrý zvuk. Chápe se to jako odpírání si kdečeho dobrého. Asketa je vyzáblý člověk, protože odmítá dobré jídlo, zamračený člověk, protože si odmítá kdejakou pohodu a spal by nejraději na hřebících, kdyby to uměl. Je to představa zkreslená. Řecké slovo askesis znamená v původním smyslu trénink, nacvičování určitého cviku. Tedy ne negativní odmítání něčeho dobrého, ale positivní nacvičování něčeho dobrého. Dobrého návyku. A dobrému návyku říkáme ctnost. Budeme se tedy zabývat askezí v kladném smyslu. Budeme se zabývat nácvikem dobrých vlastností, které, když je jednou získáme, neponechají v nás žádné místo pro staré nectnosti, zlozvyky.

Je plánování špatné?

16.01.2024, RC Monitor 1/2024

Začátkem roku si mnozí plánují, co chtějí stihnout, vidět, udělat do jeho konce. Jistě, plánovat se musí ale musí se plánovat s rozumem a je dobré počítat i s tím, že ne všechny naše plány vyjdou. Neboť, jak mnozí již z vlastní zkušenosti vědí; ne každý plán zcela vyjde tak, jak jsme si představovali.

K deklaraci Fiducia Supplicans

22.01.2024, RC Monitor 1/2024

Ke konci roku 2023 vyvolal nejen v církevním prostředí rozruch dokument Dikasteria pro nauku víry Fiducia Supplicans zabývající se otázkou možnosti žehnat neregulérním párům, především párům stejnopohlavním. Jak autoři dokumentu odůvodňují jeho vznik? Jak autoři odůvodňují obsah dokumentu? Jaký postoj mají k dokumentu zaujmout věřící?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.