Týden ve světě katolickýma očima - 3. 12. 2020

03.12.2020, RCM

Papež František jmenoval 13 nových kardinálů; server Vatican News přináší přehled jejich titulů a diakonií. Filip Mazurczak nabízí podrobnou analýzu „logiky a rizik Františkova přístupu k výběru kardinálů“.

Papež František též jmenoval nového biskupa pro diecézi Buffalo, zmítanou sexuálními skandály: stal se jím Michael Fisher, dosavadní pomocný biskup Washingtonu.


Nový biskup přislíbil „pravdu a transparenci“.

Vatikán zveřejnil detaily ohledně letošních tradičních jesliček, které budou vystaveny na Svatopetrském náměstí. „Letošní úprava tradičního prostoru na Svatopetrském náměstí věnovaného Vánocům chce být ještě více než obvykle znamením naděje a víry pro celý svět,“ uvádí se v tiskové zprávě Governorátu Městského státu Vatikán. Letošní jesličky budou tvořit nadživotní keramické figury vytvořené v letech 1965–1975 studenty a učiteli výtvarné střední školy v italském Castelli. Z rozsáhlého souboru 54 kusů bude ve Vatikánu použito pouze několik.

Michael Yost je však kritický k umělecké úrovni instalace a mluví o „krizi jesliček“: „Kdyby nějaký záludný vtipálek vyměnil popisek, mohli bychom v této keramické slátanině klidně vidět třeba eskymáckou rodinku vítězoslavně shlížející na uloveného tuleně.“ Ale Yost varuje: „Bylo by snadné říci: kdybychom měli zdravou nauku, měli bychom i zdravé umění. Tak jednoduché to ale není,“ a cituje Danu Gioia, podle které je „katolická subkultura nápadně lhostejná k umění. Katolická média pohlcuje politika, povětšinou sekulárního rázu: pochmurná bitva pravice a levice o duši americké církve. Pokud je duší římského katolicismu stranická politika, pak je asi na čase zavřít kapli. Pokud katolické křesťanství nenabízí vizi existence přesahující volební cyklus, pokud je vykoupení záležitostí sociální a zmrtvýchvstání ekonomickou, pak je na čase odevzdat všechno císaři.“

Papež František se vyslovil pro vytvoření různých liturgií pro různé kultury, po vzoru Zairského/konžského ritu, verze Římského misálu schválené v roce 1988, obsahující např. liturgický tanec a vzývání předků. Vyjádřil se tak v předmluvě k novému svazku liturgické řady Vatikánského nakladatelství, věnované právě tomuto ritu. Podle erfurtského liturgika Benedikta Kranemana je papežův postoj výrazem změny paradigmatu v liturgii, směřující od upřednostňování římského ritu k větší rozmanitosti. Podle bochumského liturgika Stefana Bönerta však nebude třeba vytvářet žádný zvláštní evropský ritus, neboť Římský ritus má vzhledem ke své historii již dostatečně evropský charakter.

Podle Sandro Magistera, který analyzuje jmenování nových čínských biskupů, Čína s Římem zametla.

Kardinál Pell je podle vlastních slov překvapen rozsahem kriminality ve vatikánském finančním skandálu.

George Rutler, pětasedmdesátiletý farář farnosti sv. Michaela na Manhattanu a známý konzervativní katolický publicista, byl zaměstnankyní ostrahy budovy fary obviněn ze sexuálního napadení a sledování pornografie. Kněz obvinění popřel, ale do vyšetření záležitosti se vzdal veřejného výkonu svého úřadu. „Doposud byl dobrým knězem a Církvi prokázal mnoho dobra. Je to určitě člověk, který má nepřátele – ostatně, rozhodl se být hlasitým obhájcem Pravdy, Dobra a Krásy v době, kdy jsou tyto transcendentálie hierarchií často aktivně potlačovány. Je možné, že nám naservírovali jenom část pravdy, anebo úplnou nepravdu. Je možné, že to na něj bylo ušito. Ale je také možné, že udělal něco, co pro nás bude velmi těžké přijmout,“ uzavírá svůj podrobný, osobně laděný komentář Steve Skojec.

V článku nazvaném „Pokračující skandál McCarrickovy doktríny“ tvrdí Jerry Pokorsky, že „skandál McCarrickova pádu se netýká jen jeho sexuálních zločinů, nýbrž stále trvá v odkazu amorální politiky, který za sebou zanechal a který stále ovlivňuje hierarchii.“ „McCarrickovou doktrínou“ Pokorsky míní laxní přístup k podávání eucharistie osobám zatvrzele žijícím ve zjevném těžkém hříchu (jako jsou politikové aktivně prosazující propotratové zákony). Ten v roce 2004 v americké biskupské konferenci prosadil McCarrick spolu s jejím tehdejším předsedou, biskupem Wiltonem Gregorym, a to navzdory (McCarrickem dezinterpretované) nótě kardinála Ratzingera, v níž tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry zopakoval povinnost, vyplývající z Kodexu kanonického práva, Eucharistii v takovém případě odmítnout. „S ohledem na Joe Bidena jako budoucího prezidenta mají američtí biskupové šanci McCarrickovu doktrínu zrušit. Bidenova dobře známá radikální propotratová agenda by smazala Trumpovy pokroky v pro-life politice,“ míní Pokorsky, ale dodává: „Veřejné výroky nově jmenovaného kardinála Wiltona Gregoryho ovšem zmařily naděje na jednotnou reakci biskupů. V listopadu Gregory prakticky obnovil McCarrickovu doktrínu, když prohlásil, že by neodepřel svaté přijímání politikovi, který se zavázal zakotvit právo na potrat do federálního zákona a povolit federální financování potratů.“ Pokorsky následně obrací pozornost ke vzrůstajícímu tlaku státní moci na prolomení zpovědního tajemství, a klade otázku: „Můžeme věřit kněžím a biskupům, kteří ochotně porušují církevní právo a nauku v tak závažné věci, že budou chránit neporušitelnost zpovědního tajemství?“

Téměř 1500 polských akademiků podepsalo výzvu proti „očerňování a odmítání Jana Pavla II.“ poté, co byla zveřejněna McCarrickova zpráva. „Nepodložené útoky na památku Jana Pavla II. jsou motivovány předsudky, které pozorujeme se smutkem a hlubokým znepokojením,“ píše se ve výzvě.

Laboristická vláda australského státu Victoria hodlá zavést jako nový trestný čin se sazbou několika let vězení společnou modlitbu s jinou osobou za záležitosti týkající se její sexuální orientace nebo genderové identity. Že si ona osoba takovou modlitbu přála, nebude žádnou omluvou. „Žaloba bude sice muset prokázat, že osobě, za níž byla modlitba pronesena, vznikla újma, a že modlící se osoba vzhledem k možnosti vzniku této újmy projevila nedbalost, takže bude těžké v těchto případech obžalovaného usvědčit; ale podobné zákony mají ochromující účinek na lidské chování,“ píše se v rozsáhlé analýze organizace Freedom of Faith.

Michael Cook informuje o přelomovém soudním rozhodnutí v Británii: Keira Bellová vyhrála soudní při s vládou financovaným centrem pro změnu pohlaví Tavistock. To jí v 16 letech na její žádost, bez bližšího zkoumání a aniž se ji pokusilo jakkoli odradit, provedlo změnu pohlaví. Té ovšem Keira po čase litovala a podala na Tavistock žalobu. Soudní rozhodnutí mimo jiné dochází k závěru, že „je nepravděpodobné, že by děti mladší 16 let byly schopné dát informovaný souhlas k použití blokátorů puberty“.

Francouzská státní rada, jež plní funkci nejvyššího správního soudu, vyhověla žalobě francouzských biskupů, zrušila vládou stanovený limit 30 účastníků bohoslužeb a nařídil vládě, aby stanovila flexibilnější pravidla. „Dříve jsme měli s vládou normální vztahy, ale nyní jsme se už třikrát museli obrátit na soud,“ poznamenal rouenský arcibiskup Dominique Lebrun. „To je pro mě pobídka k ostražitosti do budoucna.“ Naproti tomu v Británii platil až do 2. prosince zákaz bohoslužeb, stále více bohoslužeb se však konalo v utajení a bylo organizováno konspiračními metodami, informuje Johanka Bronková na serveru Vatican News. V Belgii vláda prodloužila zákaz veřejných bohoslužeb až do 15. ledna, což vyvolalo nesouhlas belgických biskupů, kteří si přejí „obnovit dialog s odpovědnými vládními orgány a projednat možnost obnovení veřejných bohoslužeb za podmínky dodržení pravidel zaručujících maximální bezpečnost“.

V pařížské katedrále Notre Dame, která v dubnu 2019 vyhořela, se podařilo odstranit spečené staré lešení, které po požáru přispívalo ke stabilitě střechy a zdí katedrály.

Lukáš Novák

Další články


Kam to vlastně jdu a proč?

22.05.2023, RC Monitor 10/2023

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.