Co je posvátný plášť sv. Josefa?

01.10.2021, Aleteia.org / RC Monitor 18/2021

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2020 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.


Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa. Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

A co víte o sv. Josefu vy, abyste se mohli konkrétně inspirovat jeho příkladem? V tomto miniseriálu vám přinášíme 10 věcí, které byste vědět měli.

10. Co je posvátný plášť sv. Josefa?

Je to jednak modlitba novény a také fyzická relikvie uchovávaná v římském kostele.

Jedna z nejoblíbenějších pobožností k sv. Josefu se nazývá novéna „Plášť sv. Josefa“. Skládá se ze série modliteb, které se modlí 30 dní po sobě na památku 30 let, které – jak někteří věří – sv. Josef prožil jako Ježíšův pěstoun. Novéna je zároveň částečně založena na víře, že existuje skutečný plášť svatého Josefa, který je uložen v římském kostele. Kniha z 19. století nazvaná Život a sláva svatého Josefa podává krátkou historii tohoto pláště. Nuže, neexistovala žádná skutečná relikvie sv. Josefa, jenom některé části jeho oděvů byly posvěceny kontaktem s jeho svatým – a jak věříme – oslaveným tělem. V Římě je uchovávána nádherná relikvie v podobě pallia neboli pláště tohoto světce, která by měla být uctívána tím spíše, že musela často chránit Božské dítě, když spočívalo v Josefově náruči. Tuto vzácnou relikvii uchovával starobylý kolegiátní kostel sv. Anastázie, který kolem roku 300 nechala vystavět Apollonia, vznešená římská žena, aby v něm bylo pochováno tělo sv. Anastázie, panny a mučednice. Předpokládá se, že sv. Jeroným, když jej do Říma povolal sv. Damasus kvůli problémům za svého pontifikátu, celebroval mši svatou během těchto tří let u oltáře, kde je tato relikvie uchovávána. Kalich, který používal, je stále k vidění. Je tento plášť autentickou relikvií, kterou kdosi přivezl se Svaté země? Existuje žel jen málo důkazů, které by toto tvrzení podpořily. A přesto kdysi existoval plášť, který svatý Josef nosil a chránil jím malého Ježíše před chladným počasím. S ohledem na tuto skutečnost můžeme podnítit svou představivost, a ještě více uznávat a ctít sv. Josefa a prosit jej o ochranu našeho života.

Ochránce Svaté rodiny, chraň nás, děti Pána Ježíše Krista; braň nás před omyly a zlem, které kazí tento svět. Pomáhej nám z nebe v našich bojích se silami temnoty. A jako jsi kdysi chránil Božské dítě před krutým Herodovým příkazem, braň nyní církev a ochraňuj ji před každým nebezpečím a hrozbami. Přijmi nás všechny pod svou svatou ochranu, abychom mohli následovat tvého příkladu a za pomoci tvého duchovního vedení vedli svatý život, zemřeli šťastnou smrtí, a nakonec došli věčné blaženosti v nebi. Amen.

Překlad Pavel Štička


Další články


Jedna krátká modlitba, která může úplně proměnit den plný stresu

12.11.2021, Aleteia / RC Monitor 21/2021

Tato slova představují skvělý způsob, jak se vypořádat s úzkostí a těžkostmi, které se během dne objeví.

Francouzští biskupové ohledně zpovědního tajemství

08.12.2021, Catholic Culture / RC Monitor 23/2021

„Zpovědní tajemství nám bylo uloženo, a proto je silnější než zákony republiky.“ Tato slova pronesl arcibiskup Eric de Moulins-Beaufort, předseda francouzské biskupské konference, v rozhovoru pro FranceInfo. Arcibiskup však záhy poté vydal omluvné prohlášení kvůli „neobratné formulaci“ (formulation maladroite) tohoto tvrzení.

Slovo do pranice

06.12.2021, OnePeterFive / RC Monitor 23/2021

Každý člověk má někdy v životě krizi víry. Já mám krizi víry od chvíle, kdy jsem se stala křesťankou. Nyní tato krize vrcholí. O prvních křesťanech se říkalo: „Podívejte se, jak se navzájem mají rádi.“ My katolíci věříme, že uctíváme Boha, který je láska (1J 4,7), a že Boží Syn dal před svou smrtí apoštolům nové přikázání, aby se navzájem milovali, jako je miluje on (J 13,34). Právě tohle mé srdce hledá v křesťanském evangeliu – prožívanou skutečnost tohoto nového přikázání. Přesto jsem bohužel prozatím (a je to ryze má subjektivní zkušenost) ve svém životě od té doby, co jsem křesťankou, zakusila více lásky, sounáležitosti a přijetí od lidí, kteří s Bohem nechtějí mít téměř nic společného.

Čas bídy a čas blahobytu

02.12.2021, RC Monitor 23/2021

Onehdy jsem byl obdarován knihou (sborníkem) zabývajícím se školstvím. Jeden z autorů (PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.) popisující současný stav (ne zrovna lichotivý) udával jako příklad dobu chudoby a dobu blahobytu.

Mše svatá

15.11.2021, farnostvejprty.webnode.cz / RC Monitor 22/2021

Nemáme nic krásnějšího, nic vznešenějšího a nic dražšího na tomto světě než oběť mše svaté. Jako pomůcku pro obnovení vztahu s Bohem nám Kristus ustanovil Církev a v Ní své svátosti. Nejvznešenější z nich je svátost eucharistie, svátost oltářní. Této svátosti se nám dostává při liturgii, kterou křesťané pro její nevýstižnost slovy pojmenovali podle posledních slov obřadu „Ite missa est“ – tedy missa, počeštěně mše. Sám Bohočlověk, Boží Syn, se v ní obětuje za nás, a proto tato jeho oběť má nekonečnou cenu.

Tradice úcty k zesnulým

09.11.2021, RC Monitor 21/2021

Listopad vede naše kroky na hřbitovy, kde očekávají slavné vzkříšení naši drazí. A tak je v plném proudu to, co já nazývám „hřbitovní rallye“, kdy jednotlivci i celé rodiny obtěžkány kbelíky, rýžovými kartáči, čistícími prostředky, věnci a kahánky objíždějí hroby svých předků. Milovníci tradic mohou zaznamenat, že tradice úcty ještě nevymizela a že se i v této post-postmoderní době najdou ti, kteří nezapomínají, že ostatky zemřelých patří na hřbitov do posvěcené půdy a ne do kredence, kde jim nelze poskytnout patřičnou úctu.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2021 Res Claritatis, z.s.