Biskup Kročil: Zoufat si nebo hledat pomoc?

17.01.2022, RC Monitor 1/2022

S velikými rozpaky jsme se rozloučili s uplynulým rokem, charakterizovaným mnohými zvraty. Poslední den v kalendářním roce, jak je tomu dobrým zvykem, jsme děkovali Bohu za vše, co jsme mohli prožít a chválili jej zpěvem Te Deum. Nyní vstupujeme do nového roku, který bude i nadále poznamenán dopady pandemie, která bude i nadále otvírat velké nejistoty v oblasti ekonomické i společenské. Na začátku roku jsme svěřili naše životy i naše farnosti pod ochranu Panny Marie.


Je ale důležité, aby tento postoj nezůstal vyhrazen jen pro pár svátečních chvil a tím již nezasahoval do naší každodennosti, našich mnoha zdánlivě všedních dní. Je dobré, abychom si uvědomili, že nejen přelom roku, ale každý nový den a každá nová chvíle nás staví před otázku, jak je využijeme, zda v nich budeme vzdávat díky Bohu a v jeho síle konat dobro pro druhé, nebo zda necháme tento drahocenný čas uplynout bez užitku.

Je jenom na nás, zda budeme schopni se v nesnázích obracet o pomoc i k naší Matce Panně Marii nebo zda si budeme jen zoufat, stěžovat si a hledat pomoc jen sami u sebe. V každé chvíli nastávajícího roku máme příležitost putovat směrem k nebi a stát se nástrojem Božím, tak jako Panna Maria, abychom pomáhali našim příbuzným, přátelům či sousedům na cestě k nebi, a co více svou modlitbou, prací obětovanou Bohu můžeme přispět k obrácení i těm, které vůbec neznáme. V každé chvíli můžeme být postaveni před otázku, zda jsme schopni Bohu děkovat za vše, zda mu důvěřujeme, zda věříme že má moc vše, tedy i to špatné a zlé, čeho se bojíme, obrátit k našemu dobru.

Děkuji vám všem, za všechnu starost a námahu, kterou jste věnovali bratřím a sestrám během uplynulého adventu a o vánočních svátcích, aby mohli zakusit lásku Boží. Pán vám jistě odmění všechny oběti a námahy, které jste museli přinést.

Přeji vám a stále vyprošuji, abyste tento nový rok prožili v lásce Boží, obklopeni jeho otcovskou péčí, ve světle Ducha svatého, ve zdraví, pokoji a radosti. Kéž Vám Bůh žehná na přímluvu Panny Marie!

Mons. Vlastimil Kročil
biskup českobudějovický


Další články


Kvietismus versus aktivismus: Lze obojí produktivně zkombinovat?

02.05.2022, williamfvallicella.substack.com

Evagrios Pontikos nabádá k pěstování apatheie, stavu hlubokého duševního klidu. Je těžké ho dosáhnout, a pokud je ho dosaženo, je třeba ho neustále chránit.

Mučedníci zpovědního tajemství

11.05.2022, RC Monitor 9/2022

Čas od času asi každého z nás popadne jakýsi záchvat zvědavosti a zapomeneme na skutečnost, že opravdu nemusíme vědět úplně všechno. A ono to ani nejde. Asi se shodneme, že ta nejhorší zvědavost se týká toho, co skrývá svědomí těch druhých. A tak je pochopitelné, že se občas najde někdo, kdo vyzvídá na zpovědnících, z čeho se zpovídala ta či ona „zájmová osoba“. A občas ten někdo vyzvídá i za pomoci prostředků více či méně násilných.

Až staneme na posledním soudu

09.05.2022, RC Monitor 9/2022

Tak nějak se mohl cítit člověk, který přišel ke zkoušce do kabinetu Prof. P. Ignáce Antonína Hrdiny O.Praem. V čele místnosti velký stůl za nímž seděla velká postava, jejíž mohutný hlas dokázal naplnit snad každou místnost. Ne bezdůvodně právě tento kněz Kristův profesně zasvětil svůj život kanonickému právu – projevu Boží spravedlnosti v tomto světě.

Boží milosrdenství

25.04.2022, RC Monitor 8/2022

V roce 2000 během svatořečení sestry Faustyny ustanovil Svatý Otec Jan Pavel II. Svátek Božího milosrdenství pro celou církev a tak se mnozí připravují od Velkého Pátku modlitbou novény k Božímu milosrdenství, aby o 2. neděli velikonoční mohli načerpat co nejvíce duchovních darů. Dalo by se říct, že letos nám Bůh opravdu připomíná své milosrdenství, když při pohledu do kalendáře zjistíme, že předcházející den si my Češi, ale i Poláci a Maďaři připomínáme sv. Vojtěcha, pak přichází na řadu sv. Jiří a zároveň si tento den můžeme připomenout křest sv. Augustina a den poté ještě sv. Marka.

Dnešní skupinové myšlení: nekonečný koloběh hledání obětních beránků

16.05.2022, MercatorNet

Teorie davového násilí francouzského filozofa René Girarda vysvětluje mnohé o naší „kultuře rušení“. Pojem „groupthink“ (skupinové myšlení) vymyslel George Orwell pro svůj dystopický román 1984, publikovaný poprvé roku 1949. O několik let později se již tímto pojmem v klinické praxi popisoval běžný psychologický jev.

Historické rusko–ukrajinské pnutí

27.04.2022, The Conversation

Dvě různé pravoslavné církve tvrdí, že jsou jedinou pravou ukrajinskou církví pro ukrajinský lid. Tyto dvě církve nabízejí výrazně odlišné představy o vztahu mezi Ukrajinci a Rusy.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.