Magisterium mučedníků

21.04.2022, Catholic Culture

Každý máme nějakou svou komfortní zónu. Reakce na Ježíšovo povolání vyžaduje ochotu narušovat své komfortní zóny a zdůrazňuje význam křesťanského mučednictví.


Utrpení mučedníků má magisteriální autoritu, protože toto svědectví vyzdvihuje a potvrzuje základní prvky církevního učení.

Když Jindřich VIII. tvrdil, že je hlavou katolické církve v Anglii, většina lidí zůstala pohodlně zticha. Kromě Thomase Mora a Johna Fishera používali přední katolíci svoje náboženství jako zbožnou fasádu a odmítali pro jeho obranu příliš riskovat. Thomas More a John Fisher svědčí o nezrušitelnosti manželství a legitimní autoritě Církve. Je historickým paradoxem, že neplodná kultura a mělká vírou připravuje půdu pro slavné svědectví mučedníků. Tento vzorec se v průběhu staletí objevuje opakovaně.

Franz Jägerstätter byl rakouský odpírač vojenské služby za druhé světové války. Němci ho za to, že odmítl bojovat za nacistické Německo, odsoudili k smrti. V mládí měl Franz pověst nezkrotného člověka. Jako první ve vesnici vlastnil motorku a údajně byl otcem nemanželského dítěte. Roku 1936 se oženil s hluboce zbožnou ženou a na svatební cestu jeli do Říma, kde přijali požehnání od papeže Pia XI. Franz začal studovat Bibli a denně chodil na mši svatou. Když roku 1938 německá vojska vstoupila do Rakouska, byl zdrcený při pohledu na to, jak mnozí katolíci v jeho vesnici Němce podporují. Napsal: „Myslím, že tohle je snad nejsmutnější hodina pro pravou křesťanskou víru v naší zemi.“ Odmítl přísahat Hitlerovi a roku 1941 dostal jako rolník výjimku a vrátil se domů. Když uvažoval o svých zážitcích z vojenské služby, o omezování církve (kostely musely vyvěsit vlajky s hákovým křížem) a o zprávách o nacistickém programu „eutanazií“, začal si klást otázku nad morálností války. Radil se i s biskupem, ale ze setkání s ním odešel zklamaný nedostatečně rozhodnou ochotou postavit se nacistické ideologii.

Když byl Jägerstätter znovu povolán k vojenské službě, vyjádřil svou výhradu svědomí: „... že pro své náboženské názory odmítá vykonávat vojenskou službu se zbraní, že kdyby bojoval za nacistický stát, jednal by proti svému náboženskému svědomí..., že nemůže být zároveň nacistou i katolíkem..., že jsou určité věci, ve kterých člověk musí poslouchat Boha víc než lidi; s ohledem na přikázání ’budeš milovat svého bližního jako sebe samého‘... Byl však ochoten sloužit jako vojenský ošetřovatel.“ (Výňatek z odůvodnění rozsudku Říšského vojenského soudu z 6. července 1943.)

Kněz, který ho navštívil, ho sice apelem na jeho vlastenectví ke službě v armádě nepřesvědčil, ale poskytl mu útěchu touto zprávou: O rok dřív rakouský pallotinský kněz otec Franz Reinish odmítl vykonávat vojenskou službu z týchž důvodů a za svá přesvědčení zemřel. Roku 1943 nacisté Franze odsoudili k smrti za buřičství a tohoto oddaného manžela a otce popravili gilotinou. Jeho poslední zaznamenaná slova byla: „Jsem vnitřně plně spjat s Pánem.“ Bylo mu třicet šest let.

V červnu 2007 papež Benedikt XVI. – který jako mladý muž za války neochotně sloužil v jednotce protiletecké obrany na okraji Mnichova – prohlásil Franze Jägerstättera mučedníkem. V říjnu 2007 byl blahořečen. Jeho mučednictví zvýšilo magisteriální hodnotu jeho svědectví: „... ani vězení, ani pouta, ani rozsudek smrti nemohou člověka připravit o víru a jeho svobodnou vůli.“

V listopadu 2021 mexické úřady odsoudily dva mexické kardinály, biskupa a tři kněze za porušování mexické ústavy. Hlavní terč, kardinál Juan Sandoval Íñiguez, před volbami varoval: „Pokud ti, kdo jsou u moci, zvítězí, přijde diktatura..., svoboda bude ztracena, protože tu mluvíme o systému, který je komunistický, socialistický a který zotročuje.“ Mexická ekonomika zchudne a bude zotročená „jako ve Venezuele a jako na Kubě“.

Kardinál Sandoval také upozorňoval na to, že „v sázce je dobro rodiny a [lidského] života, protože tato vláda přijala genderovou ideologii, která s sebou přináší veškerá nepřirozená zvěrstva, jež dokážou rozpoutat, což může ztěžovat život rodinám a ničit je“, bude podporovat „interrupce, rychlé rozvody, homosexuální chování a homosexuální sňatky“. Na závěr kardinál uvedl, že „komunisticko-marxistický řád“ ohrožuje náboženskou svobodu.

Sandoval povzbuzoval „většinu Mexičanů, kteří věří v Boha a jeho prozřetelnost, aby se k němu hodně modlili, aby nás osvítil a pomohl nám“, aby „prosili Pannu Marii Guadalupskou o pomoc a modlili se před nejsvětější svátostí“. Povzbuzoval Mexičany, aby „splnili svou občanskou povinnost“, šli k volbám a nenechali „volný prostor pachatelům zla“.

Slova kardinála Sandovala nejsou prázdné fráze. V Mexiku – stejně jako v mysli mnoha Američanů – je odluka církve od státu absolutní. Během soudního jednání jeden ze soudců kritizoval duchovní: „Volby nejsou nebeská ani duchovní záležitost... Nebeské vnuknutí nezpůsobí, že ve všeobecně volených pozicích budou nejlepší lidé.“ Pronásledování mexických duchovních, kteří odvážně dosvědčují důstojnost manželství a rodiny, představuje právě probíhající mučednictví.

Křesťanští mučedníci riskují a vydávají svůj život v Ježíši pro pevnou jistotu víry, která slibuje spásu. Žádný z nich nezemřel za nejednoznačné učení zprostředkované katolíky nevycházejícími z komfortních zón, usilujících o příznivé mínění okolní kultury. Když uvažujeme o magisteriu Církve, musíme mít na paměti také magisterium mučedníků.

P. Jerry Pokorsky
Přeložila Alena Švecová


Další články


Druhý vatikánský koncil a láska k dědictví, které nás přesahuje

20.07.2022, RC Monitor 14/2022

Dekret Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu shledává, že církve pocházející z protestantské reformace se vyznačují „láskou a úctou k Písmu svatému, ba téměř jeho kultem“ (Unitatis redintegratio č. 21).

Jak zničit civilizaci: Postupně

01.08.2022, The Catholic Thing

Naši současní vylepšovatelé světa jsou mnohem chytřejší než staří tvůrci revolucí; naši současníci a krajané totiž vědí, že chcete-li uspět v radikálním přetváření světa, musíte svou práci dělat postupně.

Nový patron katolické žurnalistiky

25.07.2022, Denver Catholic

Od 15. května mohou katoličtí novináři na celém světě považovat jednoho ze svých řad za svatého, protože na Svatopetrském náměstí byl kanonizován Titus Brandsma, nizozemský karmelitán, který byl v roce 1942 zabit v koncentračním táboře Dachau.

Poznávej a více miluj

18.07.2022, RC Monitor 14/2022

Poznávání roste vzájemnou blízkostí a mnoha společnými aktivitami. Právě v těchto dnech si připomínáme 105 let od událostí ve Fatimě, které nám nabízí, mimo jiné, právě výzvu Matky. Že její Syn a náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus si přeje, abychom ji (Pannu Marii) více poznávali a více milovali. Ona stále naplňuje své poslání Matky Božího Syna, tak, jako před 2000 lety, tak také stále i nyní jako Matka Církve. Vždyť Církev – to jsme my. Jsme Kristovo mystické Tělo.

Jak bude dlouhý náš pozemský život?

08.08.2022, RC Monitor 15/2022

Vždy, když čtu onu část Lukášova evangelia, které se bude číst tuto neděli (Lk 12. 13–21), vzpomínám, kolikrát jsem už slyšel: „To víte, teď nemám moc času na chození do kostela. Když jsem byl kluk, to jsem i ministroval, a rád, pan farář byl moc hodný... Ale teď, práce, povinnosti vůči rodině, kterou musím zajistit. A víte přece, jak je dneska všecko drahý... Už se těším na důchod, to budu mít čas...“ nebo něco podobného.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.