Mučedníci nám i dnes pomáhají k usmíření

19.02.2024, RC Monitor 3/2024

V průběhu liturgického roku slavíme velké množství svatých, kteří v nejrůznějších dobách a nejrůznějším způsobem svědčili o Boží lásce a tím samým i o Božím království. Dějiny církve jsou přímo nabité svatostí četných mužů a žen, kteří se nebáli být pravdivými svědky víry i v těch nejtěžších chvílích.


Stačí si jen projít liturgický kalendář těchto dnů a opět se setkáváme se svatým Blažejem, biskupem a mučedníkem ze čtvrtého století, obdivujeme svatou Agátu, máme před sebou japonské mučedníky Pavla Mikiho a druhy, ale též si připomínáme svatou Josefinu Bakhitu, narozenou v polovině devatenáctého století v Súdánu, která mnoho let zakoušela bezmocnost otrokyně. A mohli bychom takto procházet den po dni, abychom objevovali další obdivuhodné příběhy plné víry.

V těchto dnech se nám též nabízí jedinečné svědectví našich pražských mučedníků, Bedřicha Bachsteina a jeho druhů, bratří františkánů, přímo z centra Prahy. Jejich hrdinský příběh, který se odehrál na počátku sedmnáctého století, byl před dvanácti lety v katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava slavnostně blahořečen. Čtrnáct bratří z různých evropských národů dokázalo spolu lidsky vycházet a žít ideál svatého Františka. S obnovou kostela a kláštera u Panny Marie Sněžné na pražském Novém Městě se tito bratři plně věnovali i pastoraci a evangelizaci obyvatel, kteří byli poznamenáni velkým proticírkevním postojem. Událost, která se odehrává 15. února 1611 ukazuje, jak je na jedné straně hrozné nechat se ovládat nenávistnými a tendenčními postoji, ale na druhé straně nám ukazuje, jakou sílu má věrnost, odpuštění a láska.

I dnes je celý svět uprostřed nesmyslných a nepochopitelných konfliktů, které za sebou nechávají nepředstavitelné množství utrpení a bídy. Mluví se sice i o míru a mírových snahách, ale ten je v nedohlednu.

Kéž nám naši pražští mučedníci svou přímluvou u Boha pomáhají, abychom se v našich rodinách, v naší společnosti a též i v celém světě nebáli být nositeli pokoje, porozumění, odpuštění a lásky. Jen tak i my můžeme jako lidé víry přispět k pokoji a k obnově míru doma i ve světě.

P. Jan M. Vianney Dohnal OFM


Další článkyPožehnané Velikonoce!

30.04.2024, RC

„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí." (sv. Jan XXIII.)

Ex orbe et Urbe: Papež prohlásil, že nejošklivějším nebezpečím dneška je genderová ideologie

11.03.2024, RC

Anonymní dokument nadepsaný „Vatikán zítra“ a podepsaný pseudonymem „Démos II“ se objevil v magazínu Daily Compass. Autor – anonymní kardinál – navazuje na podobné memorandum nazvané „Vatikán dnes“ podepsané rovněž pseudonymem „Démos“, které v březnu 2022 publikoval vatikanista Sandro Magister a jehož autorem se ukázal být kardinál George Pell (jak Magister sdělil po kardinálově smrti v lednu 2023).

Velehradská Literární pouť

11.11.2023, velehradinfo.cz

Na poutním místě Velehradě se v neděli 26. listopadu popáté uskuteční literární pouť. Hlavním tématem letošní akce bude odkaz života kněze a básníka Jiřího Jana Víchy OFMCap. Součástí pouti bude mše svatá, po níž bude následovat literární beseda.

Požehnané Vánoce!

24.12.2023, RC

"Dávejte si pozor, abyste neodmítli dát lidem almužnu slova o Nejvyšším." (Řehoř Veliký)
Přejeme požehnané a milostiplné Vánoce a vytrvejte i v novém roce v dobrém.
Děkujeme, milí čtenáři, za vaši věrnost a veškerou podporu!

Ex orbe et Urbe - 4. 1. 2024

04.01.2024, RC

Papež František prý zvažuje reformu volby papeže – měla by získat více „synodní“ povahu a v konkláve by měli zasednout i laici. „Není pochyb o tom, že změnit složení volitelů v papežském konkláve by byla jedna z nejradikálnějších změn Františkovy vlády a jeden z nejvýznamnějších kroků v dějinách Církve,“ komentuje Eric Sammons, upozorňuje však, že „neexistuje žádný božsky ustanovený způsob výběru papeže či jakéhokoliv jiného biskupa. Dějiny Církve dokládají, že biskupové, a to včetně toho římského, nabývali svého úřadu nejrůznějšími způsoby: od losování po úplatkářství a nepotismus.“ Pro platnost papežské volby tudíž není nutná nějaká specifická hlasovací metoda.

K deklaraci Fiducia Supplicans

22.01.2024, RC Monitor 1/2024

Ke konci roku 2023 vyvolal nejen v církevním prostředí rozruch dokument Dikasteria pro nauku víry Fiducia Supplicans zabývající se otázkou možnosti žehnat neregulérním párům, především párům stejnopohlavním. Jak autoři dokumentu odůvodňují jeho vznik? Jak autoři odůvodňují obsah dokumentu? Jaký postoj mají k dokumentu zaujmout věřící?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.