Mučedníci nám i dnes pomáhají k usmíření

19.02.2024, RC Monitor 3/2024

V průběhu liturgického roku slavíme velké množství svatých, kteří v nejrůznějších dobách a nejrůznějším způsobem svědčili o Boží lásce a tím samým i o Božím království. Dějiny církve jsou přímo nabité svatostí četných mužů a žen, kteří se nebáli být pravdivými svědky víry i v těch nejtěžších chvílích.


Stačí si jen projít liturgický kalendář těchto dnů a opět se setkáváme se svatým Blažejem, biskupem a mučedníkem ze čtvrtého století, obdivujeme svatou Agátu, máme před sebou japonské mučedníky Pavla Mikiho a druhy, ale též si připomínáme svatou Josefinu Bakhitu, narozenou v polovině devatenáctého století v Súdánu, která mnoho let zakoušela bezmocnost otrokyně. A mohli bychom takto procházet den po dni, abychom objevovali další obdivuhodné příběhy plné víry.

V těchto dnech se nám též nabízí jedinečné svědectví našich pražských mučedníků, Bedřicha Bachsteina a jeho druhů, bratří františkánů, přímo z centra Prahy. Jejich hrdinský příběh, který se odehrál na počátku sedmnáctého století, byl před dvanácti lety v katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava slavnostně blahořečen. Čtrnáct bratří z různých evropských národů dokázalo spolu lidsky vycházet a žít ideál svatého Františka. S obnovou kostela a kláštera u Panny Marie Sněžné na pražském Novém Městě se tito bratři plně věnovali i pastoraci a evangelizaci obyvatel, kteří byli poznamenáni velkým proticírkevním postojem. Událost, která se odehrává 15. února 1611 ukazuje, jak je na jedné straně hrozné nechat se ovládat nenávistnými a tendenčními postoji, ale na druhé straně nám ukazuje, jakou sílu má věrnost, odpuštění a láska.

I dnes je celý svět uprostřed nesmyslných a nepochopitelných konfliktů, které za sebou nechávají nepředstavitelné množství utrpení a bídy. Mluví se sice i o míru a mírových snahách, ale ten je v nedohlednu.

Kéž nám naši pražští mučedníci svou přímluvou u Boha pomáhají, abychom se v našich rodinách, v naší společnosti a též i v celém světě nebáli být nositeli pokoje, porozumění, odpuštění a lásky. Jen tak i my můžeme jako lidé víry přispět k pokoji a k obnově míru doma i ve světě.

P. Jan M. Vianney Dohnal OFM


Další článkyEx orbe et Urbe: Papež prohlásil, že nejošklivějším nebezpečím dneška je genderová ideologie

11.03.2024, RC

Anonymní dokument nadepsaný „Vatikán zítra“ a podepsaný pseudonymem „Démos II“ se objevil v magazínu Daily Compass. Autor – anonymní kardinál – navazuje na podobné memorandum nazvané „Vatikán dnes“ podepsané rovněž pseudonymem „Démos“, které v březnu 2022 publikoval vatikanista Sandro Magister a jehož autorem se ukázal být kardinál George Pell (jak Magister sdělil po kardinálově smrti v lednu 2023).

Požehnané Velikonoce!

30.04.2024, RC

„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí." (sv. Jan XXIII.)

Ex orbe et Urbe: Nová deklarace Dikasteria pro nauku víry Dignitas infinita

02.05.2024, RC

Katoličtí komentátoři se vyjadřují k nové deklaraci Dikasteria pro nauku víry, Dignitas infinita.

Hurá, mládí se nám vrátilo!

22.05.2024, RC Monitor 10/2024

No, nejásejme příliš, neboť se nám nevrací věk, kterým jsme se mohli, my v šedesátých a sedmdesátých letech a před těmito narození, honosit. Spíše, alespoň já mám ten pocit, se vrací určité „lidové záliby“ s dobou minulou spojené. A jednou z takovýchto, někdy až příliš, rozšířenou zábavou bylo kádrování. Myslím, že mnozí mají osobní zkušenosti a netřeba tedy tuto zábavu podrobně popisovat. Snad jen že se kádrovalo téměř všude a málokdo, ani ti nejvýše postavení kádrováci, byl toho ušetřen. A díky církevním tajemníkům se kádrovalo i v církvi.

Požehnán budiž ten, kdo nejdříve pozdvihne ratolest olivovou

25.03.2024, RC Monitor 6/2024

Asi každý z nás se již několikrát v životě přesvědčil o pravdivosti lidového moudra Panská láska po zajících skáče, a tudíž i na vlastní kůži i okusil, jaké je to býti oním pověstným zajícem. A nyní v době nedávné se této cti dostalo i Svatému otci Františkovi. A to od nikoho jiného, než od tzv. Sedmé velmoci, tedy od médií. K této velmoci se samozřejmě přidali i jiní drobní páni a též veřejnost (žel Bohu i někteří katolíci) statečně komentující papežovo vyjádření o bílé vlajce na sociálních sítích.

Mariánské putování Prahou

20.05.2024, cirkev.cz

V sobotu 25. května se uskuteční mariánské putování Prahou jako poděkování za dokončení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. K putování je možno se připojit i odpojit kdekoli. Během putování se účastníci modlí růženec a zpívají, proto je dobré mít sebou kancionál.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.