Som z toho voľaaký zmätený...

05.02.2024, RC Monitor 2/2024

Památný výrok majora Terazkyho z Černých baronů, bylo to první, co mne napadlo po rozkliknutí článku z Vatican News „Papež přijal sdružení zaměřené na dialog křesťanů se socialisty“. Asi jsem příliš ovlivněn vlastními zážitky a vzpomínkami rodičů a jejich vrstevníků na „radostné budování šťastné budoucnosti“.


Paní Gruberová ve svém článku o tomto setkání, mimo jiné píše: „Při audienci v salonku auly Pavla VI. papež citoval argentinského spisovatele Borgese, podle něhož se lidé dívají dvojím zrakem – tělesným a skleněným. ’Prvním vidí to, na co se dívají, druhým to, o čem sní. Neztrácejte schopnost snít! Dnes, ve světě rozděleném válkami a polarizacemi, nám hrozí, že ztratíme schopnost snít. Ale my Argentinci říkáme: „no te arrugues“, což je výraz, který znamená „nevzdávat se“. A to je výzva, kterou předávám i vám: neustupujte, nevzdávejte se, nepřestávejte snít o lepším světě. V představivosti se totiž setkávají inteligence, intuice, zkušenost a historická paměť, aby tvořily a riskovaly. Kolikrát v průběhu staletí přinesly velké sny o svobodě a rovnosti, důstojnosti a bratrství, jako zrcadlo Božího snu, průlom a pokrok‘.“

Skromně bych si dovolil připomenout, že velké sny o svobodě a rovnosti často přinesly svobodu vládnoucím (než je o ni připravili ti, jejichž sny byly intenzivnější) a rovnost před gilotinou (kde si najednou byli rovni král a poddaný a muž i žena). Důstojnost a bratrství se často projevily v zařízeních s velmi omezeným pohybem (např. důstojnost a bratrství projevená s. Máchou P. Toufarovi). Mno, jestli toto má být zrcadlo Božího snu, tak, dle mého čistě osobního názoru, je to zmetek na vyhození a průlom s pokrokem v tom taktéž nevidím.

Napadá mne otázka přímo kacířská: A kdypak bude rehabilitován P. Plojhar přímo „ikonický příklad dialogu“ mezi církví a marxismem?

P. Evermod Jan Sládek, O.Praem.


Další článkyEx orbe et Urbe - 15. 1. 2024

15.01.2024, RC

Přestože odstavec 41 deklarace Fiducia supplicans uvádí, že „to, co bylo řečeno v této deklaraci o žehnání stejnopohlavních párů, je pro vysvěcené služebníky dostatečným vodítkem k uvážlivému a otcovskému rozlišování“, a proto „mimo výše uvedené pokyny nelze očekávat další odpovědi specifikující podrobnosti a praktické záležitosti ohledně žehnání tohoto typu, Dikasterium pro nauku víry vydalo 4. ledna „Tiskovou zprávu ohledně přijetí Fiducia supplicans“, v níž se obsah deklarace dále vysvětluje.

Požehnán budiž ten, kdo nejdříve pozdvihne ratolest olivovou

25.03.2024, RC Monitor 6/2024

Asi každý z nás se již několikrát v životě přesvědčil o pravdivosti lidového moudra Panská láska po zajících skáče, a tudíž i na vlastní kůži i okusil, jaké je to býti oním pověstným zajícem. A nyní v době nedávné se této cti dostalo i Svatému otci Františkovi. A to od nikoho jiného, než od tzv. Sedmé velmoci, tedy od médií. K této velmoci se samozřejmě přidali i jiní drobní páni a též veřejnost (žel Bohu i někteří katolíci) statečně komentující papežovo vyjádření o bílé vlajce na sociálních sítích.

Ex orbe et Urbe - 12. 1. 2024

12.01.2024, RC

H. W. Crocker popisuje svůj tajný recept na evangelizaci mladých bezvěrců. „Až příliš často slyším: ‚Děkuju, ale dávám přednost satanským silám temnot, vůbec nejsou tak špatný‘. Na to odpovídám: ‚Pak Pán Bůh s tebou, idiote‘. To poslední slovo je klíčové. Myslím, že je to jeden z nejužitečnějších, byť opomíjených, obratů efektivní evangelizační strategie.“

Ex orbe et Urbe: Nová deklarace Dikasteria pro nauku víry Dignitas infinita

02.05.2024, RC

Katoličtí komentátoři se vyjadřují k nové deklaraci Dikasteria pro nauku víry, Dignitas infinita.

Ex orbe et Urbe - 4. 1. 2024

04.01.2024, RC

Papež František prý zvažuje reformu volby papeže – měla by získat více „synodní“ povahu a v konkláve by měli zasednout i laici. „Není pochyb o tom, že změnit složení volitelů v papežském konkláve by byla jedna z nejradikálnějších změn Františkovy vlády a jeden z nejvýznamnějších kroků v dějinách Církve,“ komentuje Eric Sammons, upozorňuje však, že „neexistuje žádný božsky ustanovený způsob výběru papeže či jakéhokoliv jiného biskupa. Dějiny Církve dokládají, že biskupové, a to včetně toho římského, nabývali svého úřadu nejrůznějšími způsoby: od losování po úplatkářství a nepotismus.“ Pro platnost papežské volby tudíž není nutná nějaká specifická hlasovací metoda.

Sněhuláka zakážem

05.01.2024, RC

Sníh padal celou noc. Postavil jsem si sněhuláka. Feministka ze sousedství šla okolo a ptala se, proč jsem raději nepostavil sněhulačku. Postavil jsem sněhulačku.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.