Pozornost vůči pobídkám Ducha svatého

06.06.2022, RC Monitor 11/2022

Čas od času se asi stane každému z nás, že zaslechne větu, která ho nikdy nenapadla, ale zamyslí-li se nad ní, nebo má-li dokonce i šanci si s jejím autorem pohovořit, dojde k závěru, že ho to samotného mohlo napadnout dříve. A něco takového se mi stalo docela nedávno.


Při jednom z vcelku nezávazném vesnickém hovoru se sousedem, kdy jsme probírali otázku, zda někteří politici vůbec věří v nějakou formu vyšší spravedlnosti, z něj vypadlo: „Víte pane faráři, já si myslím, že mnozí nevěřící musí dokonce doufat, že po smrti nic není, protože žijou tak, že kdyby věřili v posmrtnej život, tak by se museli zbláznit hrůzou“.

Každého jistě hned napadne válka, která by se dala označit jako určitá forma politického zla. Ale zamyslíme-li se nad tím, že politik, a nejen on, může páchat jakékoli zlo (jsme ve svém jednání přeci svobodní), je velice snadné zasloužit si možnost věčného zavržení nejen na poli válečném. Vždyť dnes běžnou taktikou, jak odrovnat (nejen) politického protivníka jsou i pomluvy, lži a nálepkování a jiné formy dehonestace (a že jim vždy pšenka kvetla), které mohou zničit lidského jedince na velmi dlouhou dobu. Nebo v rámci různých koalic mlčet ke zlu, které chtějí do zákonů protlačit současní koaliční spojenci. Možností je tedy pro každého vyloženě přehršel.

Modleme se tedy za politiky, aby naslouchali svému svědomí (mají-li ho ještě) a vyprošujme jim pozornost vůči pobídkám Ducha svatého. A nejen jim, ale i sobě. Aby pro žádného z lidí nebylo jediným způsobem, jak se nezbláznit věřit, že po smrti nic není.

Přijď ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít...

P. Evermod Jan Sládek, O.Praem.


Další články


Kněžství žen znemožňuje jednotu

17.06.2022, Catholic Herald

Po zveřejnění dohody anglikánsko–římskokatolické mezinárodní komise o duchovenské službě a kněžském svěcení – přestože se již začala konat první kanonická svěcení žen na kněze – nastalo období, kdy mnozí s optimismem očekávali, že se na otázku platnosti anglikánských svěcení bude moci pohlížet v novém světle.

Biskup Antonín Basler: Nový květ

13.06.2022, RC Monitor 11/2022

Věřím, že jsme už všichni mnohokrát ocenili církevní kalendář, který nám vždy znovu přináší svátky Páně, Panny Marie, andělů a svatých, takže nám dává příležitost nejen upevnit, co už známe, ale i sestoupit do větší hloubky, než se nám to podařilo v předchozích letech. Nicméně, protože nevíme dne ani hodiny, je dobře abychom tu novou příležitost uchopili vždy co nejlépe, poněvadž nevíme, zda nějaká příští ještě bude.

Misogynie transgenderismu

10.06.2022, Catholic Stand

„Žena má svého vlastního ducha, který je životně důležitý jak pro společnost, tak pro církev“ (papež Jan Pavel II., promluva před modlitbou Anděl Páně 23. července 1995).

Matko Boží, zasvěcujeme Rusko a Ukrajinu: Význam zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 25. března 2022

22.06.2022, RC Monitor 12/2022

Dne 25. března 2022 papež ve spojení s biskupy a kněžími celého světa zasvětil celé lidstvo, Církev a zvláště Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Jaký je význam a smysl tohoto zasvěcení? Co mu předcházelo a co k němu vedlo? Co bude jeho důsledkem? Na tyto otázky se následující úvaha snaží odpovědět.

Kořeny a důsledky ukrajinské krize

03.06.2022, Katholisches

Název Ukrajina etymologicky souvisí se slovanským výrazem „kraj“ a znamená cosi jako „pohraničí“. Ve skutečnosti je Ukrajina rozlehlá rovina s nejistými hranicemi, hustě osídlená a bohatá na zemědělské a nerostné zdroje. Historický původ této země je starověký: Řekové ji nazývali Skýtie a Římané Sarmatia. Od středověku až do pádu rakouské monarchie byla na Západě známa jako Rus, zatímco v Rusku se jí říkalo Malorusko, aby se potvrdila její příslušnost k carské říši.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.