Modleme se za kněze a bohoslovce

30.08.2022, RC Monitor 16/2022

K létu patří i fotografie od moře, na kterých jsme my sami nebo naši známí i přátelé. Většinou jsou to obrázky, které v nás vzbuzují radost nad tím, že my nebo naši přátelé prožili krásné chvíle o svých dovolených.


Ale někdy v nás může taková fotografie vzbudit i rozpaky. Jednu takovou jsem viděl i já a nejspíše i některý z Vás, našich čtenářů. Jedná se o fotografii, na které vidíme vikáře pro pastoraci mládeže jedné milánské farnosti, jak slouží mši svatou na nafukovací matraci po pás ve vodě a jeho liturgickým oděvem jsou plavky.

Někdo z pokrokovějších katolíků by mohl namítnout, že to může být zajímavý zážitek, tolerantní by mohl onoho kněze omlouvat mladickou nerozvážností. Jiný by mohl nad onou událostí mávnout rukou, že se jedná o ojedinělý exces. A někdo, kdo nechodí daleko pro výrazivo by tento obrázek okomentoval čtyřmi slovy, které by mohly znít asi takto: „To je ale ...!“.

Ve mě ale tato fotografie převážně, krom rozpaků, budí spoustu otázek, z nichž vyberu několik:

1) Co je to dnes v těch školách učí? 2) To už dnešní kněží nečtou rubriky? 3) Jak vlastně dneska funguje formace ke kněžství? 4) Jak vůbec může někoho z kněží napadnout sloužit OBĚŤ NEJSVĚTĚJŠÍ na „nafukovačce“? 5) A co na to milánský arcibiskup?

Pravda, na poslední otázku jsem odpověď hledal, ale asi málo důkladně, neb jsem reakci pana arcibiskupa nikde nenašel.

Proč o tom tedy píši? Ne, nechci kritizovat a do nikoho rýpat. Chci Vás, naše čtenáře, poprosit o modlitby za kněze (nejen mladé), za bohoslovce, aby si dokázali mši svatou zamilovat a aby ji vždy, třeba i ve velmi skromných podmínkách, sloužili s důstojností, která jí právem náleží a za ty, kteří jsou za formaci kněží odpovědní, aby jim byli dobrými vzory.

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další články


Paradox Benedikta XVI.

27.01.2023, MondayVatican

Na papeže, jakým byl Benedikt XVI., jsme zřejmě nebyli připraveni. Protože Benedikt XVI. se snažil pozvednout církev na novou úroveň, vyvést ji z ohrady, kterou jí vnucuje společnost a veřejný diskurs. Jeho hledání Boha ho vedlo k tomu, aby hleděl za hranice aktuálních trendů a snažil se hledat hluboký smysl všech věcí. A právě na toto k Bohu zaměřené hledání pravdy jsme nebyli zvyklí.

Život je boj

24.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak nám pomalu začíná další rok, který bude stejně jako ty minulé ve znamení bojů, významných i méně významných.

On odkrývá pravdu člověka a dějin

19.01.2023, RC Monitor 1/2023

Nacházíme se opět na počátku nového roku a při této příležitosti se nám otvírá i mnoho otázek a očekávání. Asi tím nejdůležitějším, co nám nejvíce přichází na mysl je touha po míru a pokoji v naší duši, který je dnes ohrožován ze všech stran. Pokoj se rodí především z pravdy, kterou je ale nezbytné nechat vstoupit do našeho života. Touhu po míru a pokoji nelze redukovat na pouhou nepřítomnost ozbrojených konfliktů.

Volby bez volby

11.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak tu máme prezidentské volby. To by onou událostí měla žít celá země, ne? To bychom si o prezidentských volbách měli povídat u nedělních obědů, v hospodách, se sousedy přes plot, v tramvaji... Nezdá se, že by tomu tak bylo. A podle všeho ten klid není náhodný.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.