Svátostná výbava

07.06.2023, RC Monitor 11/2023

Na Hod Boží Svatodušní se mnohde biřmovalo a mnozí tedy obdrželi onu svátostnou „výbavu“ pomáhající jim k tomu, aby mohli lépe svědčit o víře, ji bránit a v jejím šíření pomáhat. Nakonec, i my jsme onou „výbavou“ byli obdarováni.


Před lety jsem byl na jedné veteránské burze svědkem zajímavého dialogu, spíše hádky, mezi jedním prodejcem a spíše divákem než kupujícím. Onen divák se rozčiloval nad přemrštěnou a nemorální cenou jakýchsi náhradních dílů na veterány a svou morální nadřazenost nad prodávajícím dokazoval slovy: „Takovýchto věcí jsem měl plnou káru, když jsem vyklízel garáž a vše jsem odvezl do šrotu. Jak za to vy můžete chtít takové peníze?“ Od prodávajícího se mu dostalo lakonické odpovědi: „ Víte, kdybyste třeba našel kufr s miliónem a nevěděl k čemu jsou peníze dobré, tak je vám to úplně na houby.“

Každému z nás se asi občas stane, že se setkáme s „takykatolíkem“, který absolvoval křest, byl u prvního sv. přijímání a i biřmován byl, ale tak nějak je to na jeho aktuálním životě nebadatelné. Dalo by se říci, že má „kufr s miliónem“ nebo „plnou garáž pokladů“ a neví co s tím. Možná si tuto „výbavu“ odložili na dobu, až se to bude hodit, možná je někde v temném koutě garáže, neb její používání komplikuje život. Možná ani nevěděli k čemu to biřmování vlastně je, ale když to babička chtěla (patří to přece k naší rodinné tradici, že se kolem šestnáctého roku chodí k biřmování).

Mysleme tedy na tyto obdarované ve svých modlitbách, prosím. Aby ti nově biřmovaní nikdy nezapomněli na to vzácné, co dostali, a ti kteří to někam odložili a možná už i zapomněli, aby si honem rychle vzpomněli a nalezli. A hlavně, abychom všichni tuto „výbavu“ používali v každodenním životě. Právě k tomu jsme ji totiž dostali.

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další článkyPožehnané Vánoce!

24.12.2023, RC

"Dávejte si pozor, abyste neodmítli dát lidem almužnu slova o Nejvyšším." (Řehoř Veliký)
Přejeme požehnané a milostiplné Vánoce a vytrvejte i v novém roce v dobrém.
Děkujeme, milí čtenáři, za vaši věrnost a veškerou podporu!

Moudří vědí

29.12.2023, RC Monitor 24/2023

Za nedlouho začne nový kalendářní rok, a tak jako každý z nás katolíků bude stát před otázkou, jak lépe uvádět ve skutek Boží nároky v našich životech, tak jistě i celá církev bude řešit, jak oslovit co nejširší spektrum populace a nadchnout je pro duchovní život.

Duchovní hudba: od staročeských rorátů k pokoncilní tvorbě

10.01.2024, RC Monitor 24/2023

Prožili jsme adventní dobu a byli jsme opět omámeni krásou našich starobylých rorátních zpěvů. Vůbec nelitujeme brzkého vstávání „na roráty“, abychom je při liturgii sami zpívali nebo jim soustředěně naslouchali. Tyto zpěvy, které se u nás již od středověku prováděly při adventních mariánských mších, získaly svůj souhrnný název podle Izaiášova verše „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte nebesa shůry, Iz 45,8). Jsou dokladem toho, že naší předkové dovedli svůj živý vztah k Pánu a Panně, ze které se Pán počal, vyjadřovat teologicky hlubokou poezií v národním jazyce a mimořádně cennou hudbou.

Víme vůbec, co je mše svatá?

29.01.2024, RC Monitor 2/2024

Jednou za čas je možná vhodné zamyslet se nad tím, co to je vůbec farnost, jaké má úkoly a jak by měla žít. Především je každá farnost součástí všeobecné Církve. A to není jen tak ledajaký spolek, ale je to společenství lidí, které založil sám Boží Syn.

I mistr soudce se někdy utne

03.01.2024, Právo v děšti

Není pravda, že žádná srovnatelná ústava v Evropě nezná ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy.

Mučedníci nám i dnes pomáhají k usmíření

19.02.2024, RC Monitor 3/2024

V průběhu liturgického roku slavíme velké množství svatých, kteří v nejrůznějších dobách a nejrůznějším způsobem svědčili o Boží lásce a tím samým i o Božím království. Dějiny církve jsou přímo nabité svatostí četných mužů a žen, kteří se nebáli být pravdivými svědky víry i v těch nejtěžších chvílích.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.