Svátostná výbava

07.06.2023, RC Monitor 11/2023

Na Hod Boží Svatodušní se mnohde biřmovalo a mnozí tedy obdrželi onu svátostnou „výbavu“ pomáhající jim k tomu, aby mohli lépe svědčit o víře, ji bránit a v jejím šíření pomáhat. Nakonec, i my jsme onou „výbavou“ byli obdarováni.


Před lety jsem byl na jedné veteránské burze svědkem zajímavého dialogu, spíše hádky, mezi jedním prodejcem a spíše divákem než kupujícím. Onen divák se rozčiloval nad přemrštěnou a nemorální cenou jakýchsi náhradních dílů na veterány a svou morální nadřazenost nad prodávajícím dokazoval slovy: „Takovýchto věcí jsem měl plnou káru, když jsem vyklízel garáž a vše jsem odvezl do šrotu. Jak za to vy můžete chtít takové peníze?“ Od prodávajícího se mu dostalo lakonické odpovědi: „ Víte, kdybyste třeba našel kufr s miliónem a nevěděl k čemu jsou peníze dobré, tak je vám to úplně na houby.“

Každému z nás se asi občas stane, že se setkáme s „takykatolíkem“, který absolvoval křest, byl u prvního sv. přijímání a i biřmován byl, ale tak nějak je to na jeho aktuálním životě nebadatelné. Dalo by se říci, že má „kufr s miliónem“ nebo „plnou garáž pokladů“ a neví co s tím. Možná si tuto „výbavu“ odložili na dobu, až se to bude hodit, možná je někde v temném koutě garáže, neb její používání komplikuje život. Možná ani nevěděli k čemu to biřmování vlastně je, ale když to babička chtěla (patří to přece k naší rodinné tradici, že se kolem šestnáctého roku chodí k biřmování).

Mysleme tedy na tyto obdarované ve svých modlitbách, prosím. Aby ti nově biřmovaní nikdy nezapomněli na to vzácné, co dostali, a ti kteří to někam odložili a možná už i zapomněli, aby si honem rychle vzpomněli a nalezli. A hlavně, abychom všichni tuto „výbavu“ používali v každodenním životě. Právě k tomu jsme ji totiž dostali.

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další článkyVlídnost: Ctnost, o kterou stojí za to usilovat

20.04.2023, EpicPew

Vlídnost spadá do kategorie křesťanské spravedlnosti. Právě jejím prostřednictvím můžeme člověku prokázat úctu, kterou si zaslouží. Jde o ctnost, o níž jako katolíci neslýcháme příliš často. Existují čtyři kardinální ctnosti, jimiž jsou moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. Tyto ctnosti slouží v naší víře jako pilíře v tom, jak máme víru žít a projevovat. Co je tedy vlídnost a jak ji v našem každodenním životě praktikovat?

Zmrtvýchvstání Páně

10.04.2023, RC Monitor 7/2023

Je neděle Vzkříšení. Po temné noci vychází Slunce, hrob se stává kolébkou nového života. Smrti poprvé v dějinách navždy uniká její kořist. Největší zvrat v celých dějinách lidstva. Něco, co se týká naprosto každého člověka v každé době.

Kam to vlastně jdu a proč?

22.05.2023, RC Monitor 10/2023

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?

Tak trochu cenzura všude kolem nás

20.04.2023, RC Monitor 7/2023

Určitě nejsem sám, kdo zaregistroval informace o jakémsi přepisovacím šílenství klasických literárních děl do jakési „novo–neurážející–řeči“. Je vlastně těžké si toho nevšimnout a bedlivý pozorovatel to již zaregistroval před lety.

Je slučitelné být občanem a být křesťanem?

22.09.2023, RC Monitor 17/2023

Na různých webech, kde se diskutuje o manželství (především v kontextu rozšíření instituce manželství i na homosexuální páry), se často ze strany křesťanů, kteří nejsou proti tomuto rozšíření, objevuje jedna argumentace. Ve zkrácené podobě si ji můžeme shrnout následovně: Pro mě zůstane manželství, tedy svátost manželství, výlučně heterosexuální, ale jako křesťané nemáme právo mluvit do toho, co si sekulární stát ustanoví.

Hospodin se stará

30.03.2023, RC Monitor 6/2023

A ke kříži se zase belháme. Jsme alespoň o krok blíže oné vyvýšené lásce? Nebo jen rok co rok jak kolem horké kaše obcházíme a ani prstem se nedotkneme ran Spasitele?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.