Útoky Lidových novin na biskupy pokračují

27.12.2006, RC, LN


Aktualizace 2

8. ledna pokračuje série článkem Pavla Máši, který obviňuje z nečestného jednání celou Církev v Česku a Polsku. Nadpisy: "Vatikánské čáry neprošly", "Církev na šikmé ploše".

Aktualizace

Na články Boba Fliedra navazuje v LN z 5. ledna článek Františka Kostlána "Pokrytectví církev neopustilo". Také tento text se cíleně zaměřuje na arcibiskupa Graubnera a biskupa Duku.

Vyjádření ČBKstále ještě postrádáme.

------------

Poté, co biskup Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner odpověděli na článek Boba Fliedra z 30.11., přinesly Lidové noviny 20. 12. další útok tohoto autora na biskupa a arcibiskupa. (Odpovědi biskupů přinesl v plném znění RC Monitor ze 14. 12. )

Vysvětlení biskupů charakterizuje autor jako "žlučovité šlehy" a znovu je obviňuje, že měli zamlžovat případ Karla Simandla resp. ho vědomě krýt.

Karel Simandl stejně jako Jindřich Holeček byl vyslán Státní bezpečností do Říma, odkud podával informace o dění v emigrantské Církvi. Také on byl za svou činnost placen.

Res Claritatis se zdržuje komentáře, protože čeká na stanovisko biskupské konference.Další články


Kam to vlastně jdu a proč?

22.05.2023, RC Monitor 10/2023

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.