Útoky Lidových novin na biskupy pokračují

27.12.2006, RC, LN


Aktualizace 2

8. ledna pokračuje série článkem Pavla Máši, který obviňuje z nečestného jednání celou Církev v Česku a Polsku. Nadpisy: "Vatikánské čáry neprošly", "Církev na šikmé ploše".

Aktualizace

Na články Boba Fliedra navazuje v LN z 5. ledna článek Františka Kostlána "Pokrytectví církev neopustilo". Také tento text se cíleně zaměřuje na arcibiskupa Graubnera a biskupa Duku.

Vyjádření ČBKstále ještě postrádáme.

------------

Poté, co biskup Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner odpověděli na článek Boba Fliedra z 30.11., přinesly Lidové noviny 20. 12. další útok tohoto autora na biskupa a arcibiskupa. (Odpovědi biskupů přinesl v plném znění RC Monitor ze 14. 12. )

Vysvětlení biskupů charakterizuje autor jako "žlučovité šlehy" a znovu je obviňuje, že měli zamlžovat případ Karla Simandla resp. ho vědomě krýt.

Karel Simandl stejně jako Jindřich Holeček byl vyslán Státní bezpečností do Říma, odkud podával informace o dění v emigrantské Církvi. Také on byl za svou činnost placen.

Res Claritatis se zdržuje komentáře, protože čeká na stanovisko biskupské konference.Další článkyKam to vlastně jdu a proč?

22.05.2023, RC Monitor 10/2023

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?

Svátostná výbava

07.06.2023, RC Monitor 11/2023

Na Hod Boží Svatodušní se mnohde biřmovalo a mnozí tedy obdrželi onu svátostnou „výbavu“ pomáhající jim k tomu, aby mohli lépe svědčit o víře, ji bránit a v jejím šíření pomáhat. Nakonec, i my jsme onou „výbavou“ byli obdarováni.

Tak trochu cenzura všude kolem nás

20.04.2023, RC Monitor 7/2023

Určitě nejsem sám, kdo zaregistroval informace o jakémsi přepisovacím šílenství klasických literárních děl do jakési „novo–neurážející–řeči“. Je vlastně těžké si toho nevšimnout a bedlivý pozorovatel to již zaregistroval před lety.

Zmrtvýchvstání Páně

10.04.2023, RC Monitor 7/2023

Je neděle Vzkříšení. Po temné noci vychází Slunce, hrob se stává kolébkou nového života. Smrti poprvé v dějinách navždy uniká její kořist. Největší zvrat v celých dějinách lidstva. Něco, co se týká naprosto každého člověka v každé době.

Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizuje EU za to, že přijímáním ideologie LGBT odmítá „křesťanské dědictví“

04.09.2023, LifeSiteNews

Evropská unie „vyrovnává svůj počet obyvatel pomocí migrace a vede LGBTQ ofenzívu proti evropským národům, které mají přátelský postoj k rodině,“ varoval maďarský předseda vlády.

Je slučitelné být občanem a být křesťanem?

22.09.2023, RC Monitor 17/2023

Na různých webech, kde se diskutuje o manželství (především v kontextu rozšíření instituce manželství i na homosexuální páry), se často ze strany křesťanů, kteří nejsou proti tomuto rozšíření, objevuje jedna argumentace. Ve zkrácené podobě si ji můžeme shrnout následovně: Pro mě zůstane manželství, tedy svátost manželství, výlučně heterosexuální, ale jako křesťané nemáme právo mluvit do toho, co si sekulární stát ustanoví.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.