Kardinál Bergoglio a teologie osvobození

28.12.2013, ACI Prensa


Mons. Filippo Santoro, arcibiskup italského Taranta, který přes 25 let působil jako kněz a biskup v Brazílii, uveřejnil v periodiku Avvenire článek o kardinálu Bergogliovi, dnešním papeži, kde říká, že kardinál na konferenci latinskoamerického episkopátu v Apparecidě roku 2007 přemohl marxistické postuláty teologie osvobození.

V článku nazvaném „Osvobození, jež se stalo Evangeliem“, upozorňuje, že kardinál Bergoglio byl předsedou komise pro redakci závěrečného dokumentu a prosadil úvod, kde se říká: „To, co nás definuje, nejsou dramatické okolnosti života, ani společenské výzvy, ani úkoly, jichž se musíme ujmout, ale především láska, kterou jsme dostali od Otce díky Ježíši Kristu skrze jednotu s Duchem Svatým.“ Dále arcibiskup píše, že dvojznačnost teologického diskurzu s teologií osvobození byla konferencí v Apparecidě překonána jak samotnou strukturou dokumentu, tak i živou přítomností víry v každém okamžiku jeho vytváření.

Budoucí papež tehdy varoval latinskoamerické biskupy před pokušením „sociálního redukcionismu“, který znamená snadnou ideologizaci - od tržního liberalismu k marxistické kategorizaci.


Další články


Kam to vlastně jdu a proč?

22.05.2023, RC Monitor 10/2023

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.