Trump na setkání G7 zablokoval mezinárodní podporu pro potratové organizace

02.12.2017, C-fam

Trumpova administrativa blokuje politickou a finanční podporu pro potratové organizace na nejvyšších úrovních mezinárodní diplomacie, včetně nedávných setkání G7 a G20. Ministři zdravotnictví sedmi nejsilnějších ekonomik světa se v dokumentu o prioritách globálního zdraví a klimatických změnách, jenž se projednával minulý týden v Miláně, nedokázali shodnout na společné pozici ohledně „sexuálního a reprodukčního zdraví“.


Poslední prohlášení G7 z ministerské schůzky neužívá tento termín preferovaný potratovým průmyslem a místo toho nabízí podporu úsilí OSN o posílení zdraví matek a dětí. Dohody z letošní schůzky G20 tento výraz také nepoužívají.

„Američtí vyjednavači minulý týden vytrvale blokovali všechny pokusy o dosažení kompromisu,“ uvedl levicový zpravodajský server Buzzfeed, který v neděli odpoledne bil na poplach, poté co jednání končila. Článek citoval anonymní vyjednavače, kteří nazvali americký postoj „extrémním“.

Spojené státy navrhly při jednáních kompromisní přístup a žádaly, aby pojem „sexuální a reprodukční zdraví“ byl kvalifikován s odkazem na dohody OSN, které výslovně popírají, že potrat je mezinárodním právem. Nakonec to byli vyjednavači z Kanady a Evropy, kteří si nepřáli vůbec žádnou zmínku o „sexuálním a reprodukčním zdraví“ a upřednostňovali vymazání tohoto termínu, než aby byl kvalifikován tak, že by vylučoval „právo“ na potrat.

„Sexuální a reprodukční zdraví“ je při mezinárodních jednáních již dlouho kontroverzním výrazem. Tento termín je v dohodách OSN, celosvětové zdravotnické literatuře a vnitrostátních a mezinárodních soudních případech z celého světa definován tak, že zahrnuje interrupci. Více než 60 delegací v OSN, včetně Svatého stolce, proto vyjádřilo výhrady k používání tohoto termínu, když Valné shromáždění OSN v roce 2015 přijímalo Cíle udržitelného rozvoje.

Užívání tohoto výrazu v mezinárodních dohodách od devadesátých let umožnilo organizacím, které provádějí a podporují potraty, získat mezinárodní politickou a finanční podporu společně s organizacemi zabývajícími se zdravím matek, plánováním rodiny a léčbou a prevencí sexuálně přenosných chorob. Jeho šíře se používá k tomu, aby se při tvorbě programů všechny tyto problémy spojily dohromady v integrovaném rámci, který se nebude zdát kontroverzní.

V mezinárodních smlouvách se jeho neprůhlednost používá k zakrytí kontroverzního obsahu, jako je například potrat. To podkopává americké právo a zahraniční politiku tím, že se finanční prostředky amerických daňových poplatníků předávají potratovým organizacím a poskytuje se jim politická podpora prostřednictvím multilaterální pomoci. Tento termín je kontroverzní také kvůli snaze o vytvoření mezinárodního lidského práva na potrat prostřednictvím tradičního mezinárodního práva.

Dohoda G7 o zdravotní péči nabídla podporu iniciativě generálního tajemníka OSN nazvané „Globální strategie pro zdraví žen, dětí a adolescentů“, přestože byrokratický přístup OSN k celosvětovému zdraví je z hlediska pro-life problematický. Poslední zpráva této iniciativy podporuje přístup k potratům a silné antikoncepci pro mladé dívky bez oznámení nebo souhlasu rodičů jako součást „na právech založeného přístupu“ k „sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví“.

Dlouholetá obhájkyně potratů a bývalá finská premiérka Tarja Halonenová prohlásila, že došlo k „přímému útoku“ na „uskutečňování lidských práv v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím, včetně přístupu k bezpečnému potratu“. Uvedla to, když v sídle OSN v Ženevě předkládala zprávu krátce po zahájení kampaně „Ona rozhoduje“ namířené proti pro-life zahraniční politice prezidenta Trumpa. K vedoucím představitelům této kampaně patří úředníci ze sekretariátu OSN, Světové zdravotnické organizace a UN Women.


Další článkyVíme vůbec, co je mše svatá?

29.01.2024, RC Monitor 2/2024

Jednou za čas je možná vhodné zamyslet se nad tím, co to je vůbec farnost, jaké má úkoly a jak by měla žít. Především je každá farnost součástí všeobecné Církve. A to není jen tak ledajaký spolek, ale je to společenství lidí, které založil sám Boží Syn.

Ex orbe et Urbe - 12. 1. 2024

12.01.2024, RC

H. W. Crocker popisuje svůj tajný recept na evangelizaci mladých bezvěrců. „Až příliš často slyším: ‚Děkuju, ale dávám přednost satanským silám temnot, vůbec nejsou tak špatný‘. Na to odpovídám: ‚Pak Pán Bůh s tebou, idiote‘. To poslední slovo je klíčové. Myslím, že je to jeden z nejužitečnějších, byť opomíjených, obratů efektivní evangelizační strategie.“

Ex orbe et Urbe - 15. 1. 2024

15.01.2024, RC

Přestože odstavec 41 deklarace Fiducia supplicans uvádí, že „to, co bylo řečeno v této deklaraci o žehnání stejnopohlavních párů, je pro vysvěcené služebníky dostatečným vodítkem k uvážlivému a otcovskému rozlišování“, a proto „mimo výše uvedené pokyny nelze očekávat další odpovědi specifikující podrobnosti a praktické záležitosti ohledně žehnání tohoto typu, Dikasterium pro nauku víry vydalo 4. ledna „Tiskovou zprávu ohledně přijetí Fiducia supplicans“, v níž se obsah deklarace dále vysvětluje.

Som z toho voľaaký zmätený...

05.02.2024, RC Monitor 2/2024

Památný výrok majora Terazkyho z Černých baronů, bylo to první, co mne napadlo po rozkliknutí článku z Vatican News „Papež přijal sdružení zaměřené na dialog křesťanů se socialisty“. Asi jsem příliš ovlivněn vlastními zážitky a vzpomínkami rodičů a jejich vrstevníků na „radostné budování šťastné budoucnosti“.

Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizuje EU za to, že přijímáním ideologie LGBT odmítá „křesťanské dědictví“

04.09.2023, LifeSiteNews

Evropská unie „vyrovnává svůj počet obyvatel pomocí migrace a vede LGBTQ ofenzívu proti evropským národům, které mají přátelský postoj k rodině,“ varoval maďarský předseda vlády.

Je slučitelné být občanem a být křesťanem?

22.09.2023, RC Monitor 17/2023

Na různých webech, kde se diskutuje o manželství (především v kontextu rozšíření instituce manželství i na homosexuální páry), se často ze strany křesťanů, kteří nejsou proti tomuto rozšíření, objevuje jedna argumentace. Ve zkrácené podobě si ji můžeme shrnout následovně: Pro mě zůstane manželství, tedy svátost manželství, výlučně heterosexuální, ale jako křesťané nemáme právo mluvit do toho, co si sekulární stát ustanoví.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.