Trump na setkání G7 zablokoval mezinárodní podporu pro potratové organizace

02.12.2017, C-fam

Trumpova administrativa blokuje politickou a finanční podporu pro potratové organizace na nejvyšších úrovních mezinárodní diplomacie, včetně nedávných setkání G7 a G20. Ministři zdravotnictví sedmi nejsilnějších ekonomik světa se v dokumentu o prioritách globálního zdraví a klimatických změnách, jenž se projednával minulý týden v Miláně, nedokázali shodnout na společné pozici ohledně „sexuálního a reprodukčního zdraví“.


Poslední prohlášení G7 z ministerské schůzky neužívá tento termín preferovaný potratovým průmyslem a místo toho nabízí podporu úsilí OSN o posílení zdraví matek a dětí. Dohody z letošní schůzky G20 tento výraz také nepoužívají.

„Američtí vyjednavači minulý týden vytrvale blokovali všechny pokusy o dosažení kompromisu,“ uvedl levicový zpravodajský server Buzzfeed, který v neděli odpoledne bil na poplach, poté co jednání končila. Článek citoval anonymní vyjednavače, kteří nazvali americký postoj „extrémním“.

Spojené státy navrhly při jednáních kompromisní přístup a žádaly, aby pojem „sexuální a reprodukční zdraví“ byl kvalifikován s odkazem na dohody OSN, které výslovně popírají, že potrat je mezinárodním právem. Nakonec to byli vyjednavači z Kanady a Evropy, kteří si nepřáli vůbec žádnou zmínku o „sexuálním a reprodukčním zdraví“ a upřednostňovali vymazání tohoto termínu, než aby byl kvalifikován tak, že by vylučoval „právo“ na potrat.

„Sexuální a reprodukční zdraví“ je při mezinárodních jednáních již dlouho kontroverzním výrazem. Tento termín je v dohodách OSN, celosvětové zdravotnické literatuře a vnitrostátních a mezinárodních soudních případech z celého světa definován tak, že zahrnuje interrupci. Více než 60 delegací v OSN, včetně Svatého stolce, proto vyjádřilo výhrady k používání tohoto termínu, když Valné shromáždění OSN v roce 2015 přijímalo Cíle udržitelného rozvoje.

Užívání tohoto výrazu v mezinárodních dohodách od devadesátých let umožnilo organizacím, které provádějí a podporují potraty, získat mezinárodní politickou a finanční podporu společně s organizacemi zabývajícími se zdravím matek, plánováním rodiny a léčbou a prevencí sexuálně přenosných chorob. Jeho šíře se používá k tomu, aby se při tvorbě programů všechny tyto problémy spojily dohromady v integrovaném rámci, který se nebude zdát kontroverzní.

V mezinárodních smlouvách se jeho neprůhlednost používá k zakrytí kontroverzního obsahu, jako je například potrat. To podkopává americké právo a zahraniční politiku tím, že se finanční prostředky amerických daňových poplatníků předávají potratovým organizacím a poskytuje se jim politická podpora prostřednictvím multilaterální pomoci. Tento termín je kontroverzní také kvůli snaze o vytvoření mezinárodního lidského práva na potrat prostřednictvím tradičního mezinárodního práva.

Dohoda G7 o zdravotní péči nabídla podporu iniciativě generálního tajemníka OSN nazvané „Globální strategie pro zdraví žen, dětí a adolescentů“, přestože byrokratický přístup OSN k celosvětovému zdraví je z hlediska pro-life problematický. Poslední zpráva této iniciativy podporuje přístup k potratům a silné antikoncepci pro mladé dívky bez oznámení nebo souhlasu rodičů jako součást „na právech založeného přístupu“ k „sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví“.

Dlouholetá obhájkyně potratů a bývalá finská premiérka Tarja Halonenová prohlásila, že došlo k „přímému útoku“ na „uskutečňování lidských práv v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím, včetně přístupu k bezpečnému potratu“. Uvedla to, když v sídle OSN v Ženevě předkládala zprávu krátce po zahájení kampaně „Ona rozhoduje“ namířené proti pro-life zahraniční politice prezidenta Trumpa. K vedoucím představitelům této kampaně patří úředníci ze sekretariátu OSN, Světové zdravotnické organizace a UN Women.


Další články


Co je posvátný plášť sv. Josefa?

01.10.2021, Aleteia.org / RC Monitor 18/2021

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2020 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

Proč se modlit ke svatému Josefu Freinademetzovi

05.10.2021, Corrispondenza Romana / RC Monitor 18/2021

Málokdo se modlí ke svatému Josefu Freinademetzovi, neboť jen málokdo zná tohoto svatého misionáře, který si v dnešní situaci zaslouží naši oddanost.

Týden ve světě katolickýma očima - 6. 10. 2021

06.10.2021, RCM

Vatikanista Andrea Gagliarducci upozorňuje na předmluvu papeže Františka ke knize „Fraternità Segno dei Tempi: The social teaching of Pope Francis“, v níž autoři, kardinál Michael Czerny a Cristian Barone shromažďují vyjádření papeže Františka na sociální témata. Podle Gagliarducciho lze papežovu předmluvu číst jako přímou odpověď na kritiku, přičemž jádrem této odpovědi je, že „veškerou svoji sociální nauku odvozuje z Druhého vatikánského koncilu“.

Svatá Ludmila s námi

19.09.2021, RC Monitor 18/2021

Čas je prubířský kámen a čas i mnohé ukáže. Z pohledu více než tisíce sta let nám osobnost kněžny Ludmily vystupuje legendárně, až velmi vzdáleně. Člověk dneška, pokud něco o ní ví, vnímá ji jako babičku svatého Václava. To však nestačí. Pár historických pramenů píše o ženě plné lidskosti a něhy: „Byla okem slepému, nohou chromému...“ Je svatou!

Výuka náboženství je důležitá

04.10.2021, RC Monitor 18/2021

Tak nám začal nový školní rok (nebo měsíc, jak vtipně podotkl ve svém blogu jeden z mých přátel) a mnoho lidí s napětím očekává, zda neskončí dříve a děti nebudou opět přikovány k monitorům ve svých domovech. A tak je pochopitelné, že se vyrojily články o testování, očkování atd. Ale jsou i důležitější věci v životě lidském než zdraví a očkováním zaručená poklidná plavba životem.

Infekce z kostela nebo žloutenka z benzínky?

30.09.2021, RC Monitor 18/2021

Často se rozpovídáme, až když si dodáme odvahy a zábrany padnou. Skoro vždycky k tomu může dopomoci sklenka dobrého vína, někdy i šálek výborné kávy. Když jsme tak v dobrém rozmaru seděli nad skleničkou vína, svěřila se nám kamarádka, že do kostela už přestala chodit, protože církev po covidu nic nedělá pro větší hygienu při sv. přijímání a spousta lidí pořád přijímá do úst, takže stejně vždycky dojde na „olizovačku prstů“ kněze, který podává, a to ona vůbec nemusí. Navíc jí to prostě celkově není příjemné.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2021 Res Claritatis, z.s.