Trump na setkání G7 zablokoval mezinárodní podporu pro potratové organizace

02.12.2017, C-fam

Trumpova administrativa blokuje politickou a finanční podporu pro potratové organizace na nejvyšších úrovních mezinárodní diplomacie, včetně nedávných setkání G7 a G20. Ministři zdravotnictví sedmi nejsilnějších ekonomik světa se v dokumentu o prioritách globálního zdraví a klimatických změnách, jenž se projednával minulý týden v Miláně, nedokázali shodnout na společné pozici ohledně „sexuálního a reprodukčního zdraví“.


Poslední prohlášení G7 z ministerské schůzky neužívá tento termín preferovaný potratovým průmyslem a místo toho nabízí podporu úsilí OSN o posílení zdraví matek a dětí. Dohody z letošní schůzky G20 tento výraz také nepoužívají.

„Američtí vyjednavači minulý týden vytrvale blokovali všechny pokusy o dosažení kompromisu,“ uvedl levicový zpravodajský server Buzzfeed, který v neděli odpoledne bil na poplach, poté co jednání končila. Článek citoval anonymní vyjednavače, kteří nazvali americký postoj „extrémním“.

Spojené státy navrhly při jednáních kompromisní přístup a žádaly, aby pojem „sexuální a reprodukční zdraví“ byl kvalifikován s odkazem na dohody OSN, které výslovně popírají, že potrat je mezinárodním právem. Nakonec to byli vyjednavači z Kanady a Evropy, kteří si nepřáli vůbec žádnou zmínku o „sexuálním a reprodukčním zdraví“ a upřednostňovali vymazání tohoto termínu, než aby byl kvalifikován tak, že by vylučoval „právo“ na potrat.

„Sexuální a reprodukční zdraví“ je při mezinárodních jednáních již dlouho kontroverzním výrazem. Tento termín je v dohodách OSN, celosvětové zdravotnické literatuře a vnitrostátních a mezinárodních soudních případech z celého světa definován tak, že zahrnuje interrupci. Více než 60 delegací v OSN, včetně Svatého stolce, proto vyjádřilo výhrady k používání tohoto termínu, když Valné shromáždění OSN v roce 2015 přijímalo Cíle udržitelného rozvoje.

Užívání tohoto výrazu v mezinárodních dohodách od devadesátých let umožnilo organizacím, které provádějí a podporují potraty, získat mezinárodní politickou a finanční podporu společně s organizacemi zabývajícími se zdravím matek, plánováním rodiny a léčbou a prevencí sexuálně přenosných chorob. Jeho šíře se používá k tomu, aby se při tvorbě programů všechny tyto problémy spojily dohromady v integrovaném rámci, který se nebude zdát kontroverzní.

V mezinárodních smlouvách se jeho neprůhlednost používá k zakrytí kontroverzního obsahu, jako je například potrat. To podkopává americké právo a zahraniční politiku tím, že se finanční prostředky amerických daňových poplatníků předávají potratovým organizacím a poskytuje se jim politická podpora prostřednictvím multilaterální pomoci. Tento termín je kontroverzní také kvůli snaze o vytvoření mezinárodního lidského práva na potrat prostřednictvím tradičního mezinárodního práva.

Dohoda G7 o zdravotní péči nabídla podporu iniciativě generálního tajemníka OSN nazvané „Globální strategie pro zdraví žen, dětí a adolescentů“, přestože byrokratický přístup OSN k celosvětovému zdraví je z hlediska pro-life problematický. Poslední zpráva této iniciativy podporuje přístup k potratům a silné antikoncepci pro mladé dívky bez oznámení nebo souhlasu rodičů jako součást „na právech založeného přístupu“ k „sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví“.

Dlouholetá obhájkyně potratů a bývalá finská premiérka Tarja Halonenová prohlásila, že došlo k „přímému útoku“ na „uskutečňování lidských práv v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím, včetně přístupu k bezpečnému potratu“. Uvedla to, když v sídle OSN v Ženevě předkládala zprávu krátce po zahájení kampaně „Ona rozhoduje“ namířené proti pro-life zahraniční politice prezidenta Trumpa. K vedoucím představitelům této kampaně patří úředníci ze sekretariátu OSN, Světové zdravotnické organizace a UN Women.


Další články


Kam to vlastně jdu a proč?

22.05.2023, RC Monitor 10/2023

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.