Dokonalá rada svatého Jana Pavla II. pro trvalou lásku v manželství

10.12.2021, Aleteia / RC Monitor 23/2021

Možná byste nečekali, že muž žijící v celibátu bude nabízet ty nejlepší rady pro vztahy, ale svatý Jan Pavel II. měl mimořádné pochopení pro to, díky čemu manželství funguje. Jeho spisy obsahují jedny z nejlepších a život proměňujících moudrostí o manželství, které lze vůbec najít. Jeho rady byly vždy tolik potřebné a je tomu tak i nyní. Dnes je manželství tak často zesměšňováno jako staromódní a nepotřebné nebo jako něco, co je snadné opustit, když se objeví něco „většího a lepšího“. Dokonce i pro páry, které se zavázaly dodržovat svůj slib, může být těžké udržet plamen lásky. Když jsou manželé zaneprázdněni kariérou a dětmi, je snadné cítit se jako lodě, které se v noci míjejí.


Svatý Jan Pavel II. zaměřil velkou část svého pastoračního úsilí na posílení manželství a milostných vztahů. Díky své perspektivě kněze a syna milujících rodičů žijících ve šťastném manželství věděl, jak je manželství důležité.

Věděl, že manželství je základem lidské společnosti. Věděl, že každá část občanské společnosti těží ze silných a zdravých manželství. Proto věnoval velkou část svého pontifikátu, písemností a projevů povzbuzování manželských párů k tomu, aby o svá manželství pečovaly.

Jedním z jeho největších přínosů v této oblasti je samozřejmě Teologie těla, o níž bylo tolik napsáno a řečeno. Mnoho z jeho moudrosti je však uloženo v málo známé divadelní hře „Před zlatnickým krámem“, kterou napsal a v níž zdramatizoval základní pravdy, které se naučil o manželství.

Například ve scéně, kdy mladý muž žádá svou lásku o ruku, prosí ji, aby se stala jeho „životní družkou“. Tato prostá věta má v sobě tolik hloubky. Odhaluje jak manželskou věrnost, která trvá až do smrti, tak ducha sounáležitosti, který je pro manželské štěstí tak důležitý.

Ke konci hry přichází obzvlášť dojemná a nezapomenutelná scéna, která v sobě skrývá poučení pro všechny manžele.

Manželé ve hře, Stefan a Anna, vůči sobě po mnoha letech manželství ochladli. Jsou nešťastní a už nechtějí být nadále manželé. Anna vezme svůj snubní prsten do zlatnického krámu, aby ho prodala.

Vyruší ji „náhodný účastník rozmluvy“ Adam, který jí připomene podobenství o deseti pannách, z nichž pět bylo tak pošetilých, že nechaly své lampy vyhasnout. Říká Anně, že ji probudil, aby stejně jako moudré panny mohla předstoupit se svou lampou a setkat se s Ženichem, až přijde. Když však Ženich přijde, není to nikdo jiný než její odcizený manžel Stefan. Ona říká: Když jsem pak běžela, plna skryté naděje, k Ženichovi tak náhle zaslíbenému, spatřila jsem Stefanovu tvář. Musí mít můj ženich tuto tvář? Proč? Proč? Adam to mezitím komentuje: V Ženichově tváři každý z nás nachází podobnost s tvářemi těch, s nimiž nás na této straně života, existence, spoutala láska. Všichni jsou v něm.

Ve hře se Anna a Stefan usmíří a jejich manželství se zlepší. Jejich příběh tak odpovídá údajům, které potvrzují, že většina nešťastných manželství se stane výrazně šťastnějšími, pokud v nich pár vydrží několik let (samozřejmě s výjimkou situací, kdy dochází k týrání):

80 % lidí, kteří v celostátním průzkumu hodnotili své manželství jako „nešťastné“, ho po pěti letech označilo za „šťastnější“. Z párů, které hodnotily své manželství jako „bezútěšné“ (2 %), je o pět let později přibližně 77 % hodnotilo jako „velmi šťastné“.

Hra odhaluje toto krásné tajemství šťastného manželství: V lásce ke Kristu milujeme i svého manželského partnera. Tím, že milujeme svého manželského partnera, sloužíme Kristu a nacházíme nebe na zemi.

Toto je tajemství manželství, které odhaluje svatý Jan Pavel II. Tak, jak se chováme k lidem kolem nás zde na zemi, se chováme i ke Kristu. Pro manželské páry to znamená, že tvář vašeho partnera je pro vás tváří Ženicha–Krista.

1. Zde je několik nápadů, které vám pomohou začít změnu! 2. V době, kdy zrovna nejste spolu, napište a odešlete manželovi či manželce pozorný kompliment. 3. Dejte si polibek trvající šest sekund. 4. Naplánujte si večerní rande a zapište si ho do kalendáře. 5. Zeptejte se na něco, co vašeho partnera zajímá a co vás příliš nezajímá (já se například manžela zeptám na cosi ohledně fotbalu!). 6. Napište mu milostný vzkaz a nechte mu ho pod polštářem. A ještě toho sami vymyslíte určitě mnoho!

Theresa Civantos Barber
Přeložil Pavel Štička


Další články


Požehnané a radostné Vánoce

24.12.2021, RC

Vážení čtenáři, naši podporovatelé, když vstupujeme do nového roku, je to vždy s přáním, abychom Vám přinášeli dobré čtení třeba k podvečernímu čaji nebo ke sklence vína po nešporách. Děkujeme za Vaši přízeň v tomto nesnadném roce, děkujeme za Vaše dary. Přejeme Vám požehnané a radostné Vánoce, vždyť se nestalo nic menšího, než že se nám, nám narodil Spasitel. Bůh má svět pevně ve svých rukou. Přejeme Vám důvěru, naději a plnost Božího požehnání.

Krize dneška podstatně souvisí s krizí kněžství

05.01.2022, National Catholic Register / RC Monitor 24/2021

Autor říká, že ve své nové knize chce vyjádřit svou lásku ke kněžím a povzbudit jak ty, kteří zápasí, tak ty, kdo se ve svém povolání cítí být silní. Kardinál Robert Sarah vyzývá v nové knize katolické kněze k duchovní obnově a tvrdí, že tato obnova nepřijde prostřednictvím strukturálních změn, nýbrž znovuobjevením kněžského poslání a identity jako Kristovy přítomnosti ve světě.

Sedm důvodů, proč se radovat, že slavíme Vánoce, a ne svátek neporaženého Slunce

26.12.2021, MercatorNet

Představme si na chvíli, že by Vánoce nikdy nenastaly a že by se římskému císaři Aureliánovi roku 274 našeho letopočtu podařilo ustanovit na 25. prosince svátek neporaženého Slunce – Sol Invictus.

Jiří Strach: Když se podíváte do historie Církve, vždycky se to mlelo

20.12.2021, RC Monitor 24/2021

Oslovili jsme pana Jiřího Stracha, věhlasného českého režiséra a herce, s prosbou o rozhovor. Měl být vánoční, ale nakonec „Lotrando mudruje“ s láskou, zkušeností a nabytou životní moudrostí o mnohých dalších dosti podstatných věcech. Však posuďte sami.

Čestný je člověk, když…

10.01.2022, librinostri.catholica.cz

Člověk je veliký, má-li pravé mravní hodnoty a vlastnosti, dovede-li být skutečným hrdinou v dobrých činech a vlastnostech.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.