Dokonalá rada svatého Jana Pavla II. pro trvalou lásku v manželství

10.12.2021, Aleteia / RC Monitor 23/2021

Možná byste nečekali, že muž žijící v celibátu bude nabízet ty nejlepší rady pro vztahy, ale svatý Jan Pavel II. měl mimořádné pochopení pro to, díky čemu manželství funguje. Jeho spisy obsahují jedny z nejlepších a život proměňujících moudrostí o manželství, které lze vůbec najít. Jeho rady byly vždy tolik potřebné a je tomu tak i nyní. Dnes je manželství tak často zesměšňováno jako staromódní a nepotřebné nebo jako něco, co je snadné opustit, když se objeví něco „většího a lepšího“. Dokonce i pro páry, které se zavázaly dodržovat svůj slib, může být těžké udržet plamen lásky. Když jsou manželé zaneprázdněni kariérou a dětmi, je snadné cítit se jako lodě, které se v noci míjejí.


Svatý Jan Pavel II. zaměřil velkou část svého pastoračního úsilí na posílení manželství a milostných vztahů. Díky své perspektivě kněze a syna milujících rodičů žijících ve šťastném manželství věděl, jak je manželství důležité.

Věděl, že manželství je základem lidské společnosti. Věděl, že každá část občanské společnosti těží ze silných a zdravých manželství. Proto věnoval velkou část svého pontifikátu, písemností a projevů povzbuzování manželských párů k tomu, aby o svá manželství pečovaly.

Jedním z jeho největších přínosů v této oblasti je samozřejmě Teologie těla, o níž bylo tolik napsáno a řečeno. Mnoho z jeho moudrosti je však uloženo v málo známé divadelní hře „Před zlatnickým krámem“, kterou napsal a v níž zdramatizoval základní pravdy, které se naučil o manželství.

Například ve scéně, kdy mladý muž žádá svou lásku o ruku, prosí ji, aby se stala jeho „životní družkou“. Tato prostá věta má v sobě tolik hloubky. Odhaluje jak manželskou věrnost, která trvá až do smrti, tak ducha sounáležitosti, který je pro manželské štěstí tak důležitý.

Ke konci hry přichází obzvlášť dojemná a nezapomenutelná scéna, která v sobě skrývá poučení pro všechny manžele.

Manželé ve hře, Stefan a Anna, vůči sobě po mnoha letech manželství ochladli. Jsou nešťastní a už nechtějí být nadále manželé. Anna vezme svůj snubní prsten do zlatnického krámu, aby ho prodala.

Vyruší ji „náhodný účastník rozmluvy“ Adam, který jí připomene podobenství o deseti pannách, z nichž pět bylo tak pošetilých, že nechaly své lampy vyhasnout. Říká Anně, že ji probudil, aby stejně jako moudré panny mohla předstoupit se svou lampou a setkat se s Ženichem, až přijde. Když však Ženich přijde, není to nikdo jiný než její odcizený manžel Stefan. Ona říká: Když jsem pak běžela, plna skryté naděje, k Ženichovi tak náhle zaslíbenému, spatřila jsem Stefanovu tvář. Musí mít můj ženich tuto tvář? Proč? Proč? Adam to mezitím komentuje: V Ženichově tváři každý z nás nachází podobnost s tvářemi těch, s nimiž nás na této straně života, existence, spoutala láska. Všichni jsou v něm.

Ve hře se Anna a Stefan usmíří a jejich manželství se zlepší. Jejich příběh tak odpovídá údajům, které potvrzují, že většina nešťastných manželství se stane výrazně šťastnějšími, pokud v nich pár vydrží několik let (samozřejmě s výjimkou situací, kdy dochází k týrání):

80 % lidí, kteří v celostátním průzkumu hodnotili své manželství jako „nešťastné“, ho po pěti letech označilo za „šťastnější“. Z párů, které hodnotily své manželství jako „bezútěšné“ (2 %), je o pět let později přibližně 77 % hodnotilo jako „velmi šťastné“.

Hra odhaluje toto krásné tajemství šťastného manželství: V lásce ke Kristu milujeme i svého manželského partnera. Tím, že milujeme svého manželského partnera, sloužíme Kristu a nacházíme nebe na zemi.

Toto je tajemství manželství, které odhaluje svatý Jan Pavel II. Tak, jak se chováme k lidem kolem nás zde na zemi, se chováme i ke Kristu. Pro manželské páry to znamená, že tvář vašeho partnera je pro vás tváří Ženicha–Krista.

1. Zde je několik nápadů, které vám pomohou začít změnu! 2. V době, kdy zrovna nejste spolu, napište a odešlete manželovi či manželce pozorný kompliment. 3. Dejte si polibek trvající šest sekund. 4. Naplánujte si večerní rande a zapište si ho do kalendáře. 5. Zeptejte se na něco, co vašeho partnera zajímá a co vás příliš nezajímá (já se například manžela zeptám na cosi ohledně fotbalu!). 6. Napište mu milostný vzkaz a nechte mu ho pod polštářem. A ještě toho sami vymyslíte určitě mnoho!

Theresa Civantos Barber
Přeložil Pavel Štička


Další články


Stigmata lásky k Bohu i k bližním

29.04.2022, RC Monitor 8/2022

O svátku Božího milosrdenství, na druhou neděli velikonoční nás evangelium zve pohlédnout do Kristových ran. Evangelista Jan nám vypráví o nedělním setkání vzkříšeného Pána s učedníky: Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.

Dnešní skupinové myšlení: nekonečný koloběh hledání obětních beránků

16.05.2022, MercatorNet

Teorie davového násilí francouzského filozofa René Girarda vysvětluje mnohé o naší „kultuře rušení“. Pojem „groupthink“ (skupinové myšlení) vymyslel George Orwell pro svůj dystopický román 1984, publikovaný poprvé roku 1949. O několik let později se již tímto pojmem v klinické praxi popisoval běžný psychologický jev.

Magisterium mučedníků

21.04.2022, Catholic Culture

Každý máme nějakou svou komfortní zónu. Reakce na Ježíšovo povolání vyžaduje ochotu narušovat své komfortní zóny a zdůrazňuje význam křesťanského mučednictví.

Až staneme na posledním soudu

09.05.2022, RC Monitor 9/2022

Tak nějak se mohl cítit člověk, který přišel ke zkoušce do kabinetu Prof. P. Ignáce Antonína Hrdiny O.Praem. V čele místnosti velký stůl za nímž seděla velká postava, jejíž mohutný hlas dokázal naplnit snad každou místnost. Ne bezdůvodně právě tento kněz Kristův profesně zasvětil svůj život kanonickému právu – projevu Boží spravedlnosti v tomto světě.

Lid, papež a Maria: Zasvěcení spojuje nebe a zem

19.04.2022, La Nuova Bussola Quotidiana

Po intenzivní kající pobožnosti, během níž Svatý Otec žádal Boha o odpuštění ve jménu všech, došlo slavnostním zasvěcením ke znovu-spojení mezi Nebem a zemí.

Mučedníci zpovědního tajemství

11.05.2022, RC Monitor 9/2022

Čas od času asi každého z nás popadne jakýsi záchvat zvědavosti a zapomeneme na skutečnost, že opravdu nemusíme vědět úplně všechno. A ono to ani nejde. Asi se shodneme, že ta nejhorší zvědavost se týká toho, co skrývá svědomí těch druhých. A tak je pochopitelné, že se občas najde někdo, kdo vyzvídá na zpovědnících, z čeho se zpovídala ta či ona „zájmová osoba“. A občas ten někdo vyzvídá i za pomoci prostředků více či méně násilných.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.