Boží milosrdenství

25.04.2022, RC Monitor 8/2022

V roce 2000 během svatořečení sestry Faustyny ustanovil Svatý Otec Jan Pavel II. Svátek Božího milosrdenství pro celou církev a tak se mnozí připravují od Velkého Pátku modlitbou novény k Božímu milosrdenství, aby o 2. neděli velikonoční mohli načerpat co nejvíce duchovních darů. Dalo by se říct, že letos nám Bůh opravdu připomíná své milosrdenství, když při pohledu do kalendáře zjistíme, že předcházející den si my Češi, ale i Poláci a Maďaři připomínáme sv. Vojtěcha, pak přichází na řadu sv. Jiří a zároveň si tento den můžeme připomenout křest sv. Augustina a den poté ještě sv. Marka.


Tito výše zmínění nám nejen ukazují kolika různými cestami k nám může pronikat Boží milosrdenství a co všechno může v našich životech změnit, jestliže se mu otevřeme. A nejen to, může si nás i vybrat k tomu, abychom byli jeho nástroji. A nezáleží ani na postavení ve společnosti a ani na věku. Záleží jen na tom, zda k tomu svolíme a zda vytrváme.

Někomu z nás může dodat odvahy, která tak často chybí k tomu, abychom se ke Kristu přiznali. Příkladem může být právě sv. Jiří. Jiný může obdržet dar výřečnosti, jako měl sv. Augustin, zvaný „doctor gratie“ a jistě i sv. Marek, autor jednoho ze čtyř evangelií. Misijním zápalem byl jistě nadán nejen Vojtěch, ale též i Marek, který jako první přinesl radostnou zvěst do Afriky a stal se prvním patriarchou v Alexandrii.

Pravda, někdo by mohl namítnout, že tři z nich skončili mučednickou smrtí. Ale i to je přece projevem Božího milosrdenství, zemřít v tu chvíli, která je právě ta pravá pro vstup do Božího království. Ten, kdo se Božímu milosrdenství otevře a dovolí, aby v něm působilo, se přece smrti bát nemusí, neboť ta se mu stane možností užívat krásy toho, co nazýváme věčností v Boží blízkosti.

P. Evermod Jan Sládek, O.Praem.


Další články


Hospodin se stará

30.03.2023, RC Monitor 6/2023

A ke kříži se zase belháme. Jsme alespoň o krok blíže oné vyvýšené lásce? Nebo jen rok co rok jak kolem horké kaše obcházíme a ani prstem se nedotkneme ran Spasitele?

Dům ze skla: Biskupská synoda a Druhý vatikánský koncil

15.03.2023, RC Monitor 5/2023

Biskupská synoda se odlišuje od všeho, co Druhý vatikánský koncil stanovil tím, že než byla zařazena jako novinka do koncilního dokumentu, již byla předem papežem uzákoněna.

Náš „vítězný únor“

10.03.2023, RC Monitor 5/2023

Není to tak dlouho, co skončil měsíc únor, který pro nás, absolventy socialistického školství, má neodmyslitelný přívlastek „vítězný“. Možná bychom po třiatřiceti letech šťastného budování demokracie mohli na tento přívlastek zapomenout. Vždyť od chvíle, kdy se soudruh Klement Gottwald vrátil z hradu a oznámil lidu shromážděnému na Staroměstském náměstí, že prezident demisi ministrů přijal sice uplynulo již pětasedmdesát let, ale vždy se najde někdo nebo něco, co má zvláštní moc nás vrátit v čase.

Během velkého postu bojuj na poušti se svými démony

27.03.2023, RC Monitor 6/2023

Bůh touží, abychom mu věnovali alespoň desetinu našeho času – a to je právě 36 dní postní doby (velkého půstu) z 364 dní roku. Během této doby nás Duch svatý vyprovází na poušť, aby mohl mluvit do našeho srdce. A to způsobem, který nám není příjemný, i když zvlášť naše pokolení je zvyklé na to, že se musí pořád cítit příjemně.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.