Život je boj

24.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak nám pomalu začíná další rok, který bude stejně jako ty minulé ve znamení bojů, významných i méně významných.


Určitě, žel Bohu, bude pokračovat boj (válka, speciální operace, nebojaksetovlastnějmenuje) na Ukrajině. V souvislosti s tímto se v naší vlasti plánuje rozběhnout boj s dezinformacemi. Aktuálně nás též čeká boj volební. A pak tu ještě máme boj proti krizi a inflaci, a jistě i mnoho dalších, o kterých ještě nemáme ani potuchy. Stejně jako nemáme potuchy, jaký konečný vliv budou mít ony boje na mezilidské vztahy. Jen doufám, že se mnohým z nás podaří vyhnout se tomu, aby nás tak zvaně nesemlely a my z nich nevyšli chudší na přátele a bohatší na nenávist.

Proto nesmíme pro všechny ty boje, které nás obklopují, i se nás nějakým způsobem osobně dotýkají, zapomenout na boj, který má mít v našem osobním životě křesťana první místo. A to na boj s tělem, světem a Ďáblem, tedy s pokušením. Neboť, v tomto boji prohrát by znamenalo prohrát vše.

V tomto boji nám může být příkladem sv. Johanka z Arku, která, i když statečně vedla francouzské vojsko v boji proti anglickým okupantům, nezapomínala, že má i své nepřátele milovat a za ně se modlit. A že žádné pozemské vítězství nemá takovou cenu, abychom za ně zaplatili ztrátou vlastní duše. A osobního spojence pro tento boj máme ostatně také. Vždyť se k němu často modlíme (alespoň bychom se tedy modlit měli): „Tělo, svět, Ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám...“

V modlitbách nám všem vyprošuji dobrý a s pomocí Boží vítězný boj, abychom se jednou mohli radovat spolu se svatými v Jeho věčném království.

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další článkyVlídnost: Ctnost, o kterou stojí za to usilovat

20.04.2023, EpicPew

Vlídnost spadá do kategorie křesťanské spravedlnosti. Právě jejím prostřednictvím můžeme člověku prokázat úctu, kterou si zaslouží. Jde o ctnost, o níž jako katolíci neslýcháme příliš často. Existují čtyři kardinální ctnosti, jimiž jsou moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. Tyto ctnosti slouží v naší víře jako pilíře v tom, jak máme víru žít a projevovat. Co je tedy vlídnost a jak ji v našem každodenním životě praktikovat?

Zmrtvýchvstání Páně

10.04.2023, RC Monitor 7/2023

Je neděle Vzkříšení. Po temné noci vychází Slunce, hrob se stává kolébkou nového života. Smrti poprvé v dějinách navždy uniká její kořist. Největší zvrat v celých dějinách lidstva. Něco, co se týká naprosto každého člověka v každé době.

Hospodin se stará

30.03.2023, RC Monitor 6/2023

A ke kříži se zase belháme. Jsme alespoň o krok blíže oné vyvýšené lásce? Nebo jen rok co rok jak kolem horké kaše obcházíme a ani prstem se nedotkneme ran Spasitele?

Osud Jidáše Iškariotského

14.04.2023, jimmyakin.com

Jak máme rozumět rozdílům v Matoušově a Lukášově (ve Skutcích apoštolských) líčení Jidášova příběhu?

Nezapomínejme v modlitbách

24.04.2023, RC Monitor 8/2023

Často můžeme slýchat, že čas zahojí všechny rány. Ale přiznejme si, že ani čas není v mnoha případech a situacích zázračný všelék na bolesti a rány, které umí uštědřit tento svět. Čas nám někdy pomůže zapomenout na věci nepříjemné, o kterých jsme slyšeli, či nám byly zprostředkovány, nebo se nás nějakým způsobem dotkly. A pak je tu ještě jeden faktor, jakási únava, která se časem projeví nezájmem o utrpení druhých.

Dům ze skla: Druhý vatikánský koncil a média

17.04.2023, RC Monitor 7/2023

Ještě jako kardinál Ratzinger si budoucí papež Benedikt XVI. při svých vzpomínkách na průběh Druhého vatikánského koncilu postěžoval na zásadní rozdíl mezi skutečným koncilem samotných koncilních otců a novináři zprostředkovaným „koncilem médií“.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.