Život je boj

24.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak nám pomalu začíná další rok, který bude stejně jako ty minulé ve znamení bojů, významných i méně významných.


Určitě, žel Bohu, bude pokračovat boj (válka, speciální operace, nebojaksetovlastnějmenuje) na Ukrajině. V souvislosti s tímto se v naší vlasti plánuje rozběhnout boj s dezinformacemi. Aktuálně nás též čeká boj volební. A pak tu ještě máme boj proti krizi a inflaci, a jistě i mnoho dalších, o kterých ještě nemáme ani potuchy. Stejně jako nemáme potuchy, jaký konečný vliv budou mít ony boje na mezilidské vztahy. Jen doufám, že se mnohým z nás podaří vyhnout se tomu, aby nás tak zvaně nesemlely a my z nich nevyšli chudší na přátele a bohatší na nenávist.

Proto nesmíme pro všechny ty boje, které nás obklopují, i se nás nějakým způsobem osobně dotýkají, zapomenout na boj, který má mít v našem osobním životě křesťana první místo. A to na boj s tělem, světem a Ďáblem, tedy s pokušením. Neboť, v tomto boji prohrát by znamenalo prohrát vše.

V tomto boji nám může být příkladem sv. Johanka z Arku, která, i když statečně vedla francouzské vojsko v boji proti anglickým okupantům, nezapomínala, že má i své nepřátele milovat a za ně se modlit. A že žádné pozemské vítězství nemá takovou cenu, abychom za ně zaplatili ztrátou vlastní duše. A osobního spojence pro tento boj máme ostatně také. Vždyť se k němu často modlíme (alespoň bychom se tedy modlit měli): „Tělo, svět, Ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám...“

V modlitbách nám všem vyprošuji dobrý a s pomocí Boží vítězný boj, abychom se jednou mohli radovat spolu se svatými v Jeho věčném království.

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další články


Kam to vlastně jdu a proč?

22.05.2023, RC Monitor 10/2023

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.