Život je boj

24.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak nám pomalu začíná další rok, který bude stejně jako ty minulé ve znamení bojů, významných i méně významných.


Určitě, žel Bohu, bude pokračovat boj (válka, speciální operace, nebojaksetovlastnějmenuje) na Ukrajině. V souvislosti s tímto se v naší vlasti plánuje rozběhnout boj s dezinformacemi. Aktuálně nás též čeká boj volební. A pak tu ještě máme boj proti krizi a inflaci, a jistě i mnoho dalších, o kterých ještě nemáme ani potuchy. Stejně jako nemáme potuchy, jaký konečný vliv budou mít ony boje na mezilidské vztahy. Jen doufám, že se mnohým z nás podaří vyhnout se tomu, aby nás tak zvaně nesemlely a my z nich nevyšli chudší na přátele a bohatší na nenávist.

Proto nesmíme pro všechny ty boje, které nás obklopují, i se nás nějakým způsobem osobně dotýkají, zapomenout na boj, který má mít v našem osobním životě křesťana první místo. A to na boj s tělem, světem a Ďáblem, tedy s pokušením. Neboť, v tomto boji prohrát by znamenalo prohrát vše.

V tomto boji nám může být příkladem sv. Johanka z Arku, která, i když statečně vedla francouzské vojsko v boji proti anglickým okupantům, nezapomínala, že má i své nepřátele milovat a za ně se modlit. A že žádné pozemské vítězství nemá takovou cenu, abychom za ně zaplatili ztrátou vlastní duše. A osobního spojence pro tento boj máme ostatně také. Vždyť se k němu často modlíme (alespoň bychom se tedy modlit měli): „Tělo, svět, Ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám...“

V modlitbách nám všem vyprošuji dobrý a s pomocí Boží vítězný boj, abychom se jednou mohli radovat spolu se svatými v Jeho věčném království.

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další články


On odkrývá pravdu člověka a dějin

19.01.2023, RC Monitor 1/2023

Nacházíme se opět na počátku nového roku a při této příležitosti se nám otvírá i mnoho otázek a očekávání. Asi tím nejdůležitějším, co nám nejvíce přichází na mysl je touha po míru a pokoji v naší duši, který je dnes ohrožován ze všech stran. Pokoj se rodí především z pravdy, kterou je ale nezbytné nechat vstoupit do našeho života. Touhu po míru a pokoji nelze redukovat na pouhou nepřítomnost ozbrojených konfliktů.

Volby bez volby

11.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak tu máme prezidentské volby. To by onou událostí měla žít celá země, ne? To bychom si o prezidentských volbách měli povídat u nedělních obědů, v hospodách, se sousedy přes plot, v tramvaji... Nezdá se, že by tomu tak bylo. A podle všeho ten klid není náhodný.

Paradox Benedikta XVI.

27.01.2023, MondayVatican

Na papeže, jakým byl Benedikt XVI., jsme zřejmě nebyli připraveni. Protože Benedikt XVI. se snažil pozvednout církev na novou úroveň, vyvést ji z ohrady, kterou jí vnucuje společnost a veřejný diskurs. Jeho hledání Boha ho vedlo k tomu, aby hleděl za hranice aktuálních trendů a snažil se hledat hluboký smysl všech věcí. A právě na toto k Bohu zaměřené hledání pravdy jsme nebyli zvyklí.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.