Život je boj

24.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak nám pomalu začíná další rok, který bude stejně jako ty minulé ve znamení bojů, významných i méně významných.


Určitě, žel Bohu, bude pokračovat boj (válka, speciální operace, nebojaksetovlastnějmenuje) na Ukrajině. V souvislosti s tímto se v naší vlasti plánuje rozběhnout boj s dezinformacemi. Aktuálně nás též čeká boj volební. A pak tu ještě máme boj proti krizi a inflaci, a jistě i mnoho dalších, o kterých ještě nemáme ani potuchy. Stejně jako nemáme potuchy, jaký konečný vliv budou mít ony boje na mezilidské vztahy. Jen doufám, že se mnohým z nás podaří vyhnout se tomu, aby nás tak zvaně nesemlely a my z nich nevyšli chudší na přátele a bohatší na nenávist.

Proto nesmíme pro všechny ty boje, které nás obklopují, i se nás nějakým způsobem osobně dotýkají, zapomenout na boj, který má mít v našem osobním životě křesťana první místo. A to na boj s tělem, světem a Ďáblem, tedy s pokušením. Neboť, v tomto boji prohrát by znamenalo prohrát vše.

V tomto boji nám může být příkladem sv. Johanka z Arku, která, i když statečně vedla francouzské vojsko v boji proti anglickým okupantům, nezapomínala, že má i své nepřátele milovat a za ně se modlit. A že žádné pozemské vítězství nemá takovou cenu, abychom za ně zaplatili ztrátou vlastní duše. A osobního spojence pro tento boj máme ostatně také. Vždyť se k němu často modlíme (alespoň bychom se tedy modlit měli): „Tělo, svět, Ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám...“

V modlitbách nám všem vyprošuji dobrý a s pomocí Boží vítězný boj, abychom se jednou mohli radovat spolu se svatými v Jeho věčném království.

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další článkyK deklaraci Fiducia Supplicans

22.01.2024, RC Monitor 1/2024

Ke konci roku 2023 vyvolal nejen v církevním prostředí rozruch dokument Dikasteria pro nauku víry Fiducia Supplicans zabývající se otázkou možnosti žehnat neregulérním párům, především párům stejnopohlavním. Jak autoři dokumentu odůvodňují jeho vznik? Jak autoři odůvodňují obsah dokumentu? Jaký postoj mají k dokumentu zaujmout věřící?

Je plánování špatné?

16.01.2024, RC Monitor 1/2024

Začátkem roku si mnozí plánují, co chtějí stihnout, vidět, udělat do jeho konce. Jistě, plánovat se musí ale musí se plánovat s rozumem a je dobré počítat i s tím, že ne všechny naše plány vyjdou. Neboť, jak mnozí již z vlastní zkušenosti vědí; ne každý plán zcela vyjde tak, jak jsme si představovali.

Požehnané Velikonoce!

30.04.2024, RC

„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí." (sv. Jan XXIII.)

Ex orbe et Urbe - 14. 12. 2023

14.12.2023, RC

Ed. Condon na portálu The Pillar přináší rozsáhlý exkluzivní rozhovor s Raffaelem Mincionem – obchodníkem, který patří mezi hlavní obžalované ve vatikánském procesu s kardinálem Becciu. Ed. Condon shrnuje: „Během naší mnohahodinové konverzace Mincione zodpověděl a vysvětlil každou myslitelnou otázku, kterou by mu někdo mohl položit ohledně jeho jednání s Vatikánem. Uvěřit mu znamená akceptovat příběh, který jej vykresluje nejprve jako terč skupiny lidí kolem Státního sekretariátu, a potom jako obětního beránka žalobců snažících se zažehnat průšvih a získat něco z peněz pro Vatikán zpět.“ Ale Condon se ptá: „Taková naivita jde těžko dohromady s jinak úspěšnou Mincioneho kariérou ve žraločím světě londýnských finančníků. Je tohle člověk, kterému měl Vatikán svěřit 200 milionů eur?“

Duchovní hudba: od staročeských rorátů k pokoncilní tvorbě

10.01.2024, RC Monitor 24/2023

Prožili jsme adventní dobu a byli jsme opět omámeni krásou našich starobylých rorátních zpěvů. Vůbec nelitujeme brzkého vstávání „na roráty“, abychom je při liturgii sami zpívali nebo jim soustředěně naslouchali. Tyto zpěvy, které se u nás již od středověku prováděly při adventních mariánských mších, získaly svůj souhrnný název podle Izaiášova verše „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte nebesa shůry, Iz 45,8). Jsou dokladem toho, že naší předkové dovedli svůj živý vztah k Pánu a Panně, ze které se Pán počal, vyjadřovat teologicky hlubokou poezií v národním jazyce a mimořádně cennou hudbou.

Pět každodenních dobrodiní od našeho anděla strážného

08.02.2024, TAN Direction

1. Chrání nás v nebezpečí
Z Písma svatého, ze života světců i z každodenních zkušeností obyčejných lidí lze uvést bezpočet případů, kdy andělé někoho ochránili uprostřed fyzického nebezpečí. K těm zmíněným v Písmu patří záchrana Lota a jeho rodiny ze Sodomy, ochrana tří hebrejských mládenců v babylonské ohnivé peci, pomoc poskytnutá Judovi Makabejskému a jeho vojsku a vysvobození sv. Petra z vězení.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.