Vlídnost: Ctnost, o kterou stojí za to usilovat

20.04.2023, EpicPew

Vlídnost spadá do kategorie křesťanské spravedlnosti. Právě jejím prostřednictvím můžeme člověku prokázat úctu, kterou si zaslouží. Jde o ctnost, o níž jako katolíci neslýcháme příliš často. Existují čtyři kardinální ctnosti, jimiž jsou moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. Tyto ctnosti slouží v naší víře jako pilíře v tom, jak máme víru žít a projevovat. Co je tedy vlídnost a jak ji v našem každodenním životě praktikovat?


Přátelskost
Ani konkrétně o přátelskosti toho z hlediska moderního katolického učení nebylo napsáno mnoho. Víme, že je základní, neboť spadá do kategorie spravedlnosti. Všichni lidé jsou stvořeni Bohem a mají od něho důstojnost. Každý člověk má právo na všechno, co je třeba k plnému životu, se všemi milostmi, které Bůh uděluje. Protože přátelskost spadá pod spravedlnost, je relevantní a významná. Lidská důstojnost závisí na tom, jak ve svém každodenním životě reagujeme na druhé. Přátelskostí dáváme najevo své uznání druhých lidí, jejich důstojnosti, a to, že pozitivně vnímáme jejich přítomnost.

Stát se přátelštějšími
Ne všichni lidé mají přirozený dar chovat se přátelsky, ale lze se to naučit. Pro ty, kdo s tím bojují, je prvním krokem usmát se. To neznamená nutit se k nepřirozenému úsměvu. Usmát se je způsob, jak bez ohledu na okolnosti projevit druhé lidské bytosti uznání a úctu. S přátelskostí se pojí laskavost, jak to přikazuje náš Pán. Na rozdíl od tvrzení některých vážných katolíků, že to není důležité, být „milý“ není negativní křesťanské jednání. Jen se zeptejte někoho, kdo prochází traumatem, nesnázemi, depresí či úzkostí, zda mu v životě pomáhá, když s ním druzí jednají mile. Bezpochyby to pro něj důležité je. Velice mu to pomáhá. Na to nikdy nesmíme zapomínat, když máme být k druhým přátelští, zvlášť k těm, kdo trpí. Projevovat lásku a péči lidem na okraji je úkol pro každého a k tomu jistě patří chovat se přátelsky ke všem, ne pouze k některým.

Cesta vpřed
Být přátelštější není slabá ani bezvýznamná ctnost. Je podstatná a důležitá. Ti, kdo s druhými jednají dobře díky své vlídnosti, jsou ctnostní. Můžeme dělat totéž. Vyžaduje to práci a odhodlání, ale skrze dar Ducha svatého se v jednání s druhými můžeme stát vlídnějšími a laskavějšími. Na své cestě vpřed nikdy nezapomínejme, že být přátelský je ctnost, o kterou máme pro dobro světa usilovat.

Doufám, že se vám tyto tipy líbily a že se o ně budete chtít podělit s někým, kdo je pro vás důležitý.

Anne Desantisová
Přeložila Alena Švecová


Další článkyMaďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizuje EU za to, že přijímáním ideologie LGBT odmítá „křesťanské dědictví“

04.09.2023, LifeSiteNews

Evropská unie „vyrovnává svůj počet obyvatel pomocí migrace a vede LGBTQ ofenzívu proti evropským národům, které mají přátelský postoj k rodině,“ varoval maďarský předseda vlády.

Velehradská Literární pouť

11.11.2023, velehradinfo.cz

Na poutním místě Velehradě se v neděli 26. listopadu popáté uskuteční literární pouť. Hlavním tématem letošní akce bude odkaz života kněze a básníka Jiřího Jana Víchy OFMCap. Součástí pouti bude mše svatá, po níž bude následovat literární beseda.

Jaký život, taková smrt, jaká smrt, taková věčnost!

04.11.2023, burv.sk

Pastýřský list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Napsal jej před slavností Všech svatých. Vřele doporučujeme jako vzdělávací dopis vaší pozornosti. Říká se tomu základní katecheze!

Je slučitelné být občanem a být křesťanem?

22.09.2023, RC Monitor 17/2023

Na různých webech, kde se diskutuje o manželství (především v kontextu rozšíření instituce manželství i na homosexuální páry), se často ze strany křesťanů, kteří nejsou proti tomuto rozšíření, objevuje jedna argumentace. Ve zkrácené podobě si ji můžeme shrnout následovně: Pro mě zůstane manželství, tedy svátost manželství, výlučně heterosexuální, ale jako křesťané nemáme právo mluvit do toho, co si sekulární stát ustanoví.

Kde je Maria, tam není hřích

08.09.2023, RC Monitor 16/2023

Pouze u třech osobností slaví Církev liturgicky i den jejich pozemského narození. První je sám Spasitel – Vánoce, druhou je Jan Křtitel – 24. červen a třetí je svátek Narození Matky Boží, který slavíme 8. září – přesně 9 měsíců od Slavnosti jejího Neposkvrněného početí.

Sv. Jeroným: Ó smrti, jak jsi krásná a příjemná!

03.10.2023, RC Monitor 18/2023

Uvidíme-li obraz, na kterém je poustevník v jeskyni a před sebou má kříž, knihu a lebku, je nám jasné, že jde o sv. Jeronýma. Je pochopitelné, že každý malíř se ve svém díle snaží jakousi uměleckou zkratkou charakterizovat světce, kterého zobrazuje a není v jeho silách zobrazit plasticky celý světcův životní příběh.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.