Vlídnost: Ctnost, o kterou stojí za to usilovat

20.04.2023, EpicPew

Vlídnost spadá do kategorie křesťanské spravedlnosti. Právě jejím prostřednictvím můžeme člověku prokázat úctu, kterou si zaslouží. Jde o ctnost, o níž jako katolíci neslýcháme příliš často. Existují čtyři kardinální ctnosti, jimiž jsou moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. Tyto ctnosti slouží v naší víře jako pilíře v tom, jak máme víru žít a projevovat. Co je tedy vlídnost a jak ji v našem každodenním životě praktikovat?


Přátelskost
Ani konkrétně o přátelskosti toho z hlediska moderního katolického učení nebylo napsáno mnoho. Víme, že je základní, neboť spadá do kategorie spravedlnosti. Všichni lidé jsou stvořeni Bohem a mají od něho důstojnost. Každý člověk má právo na všechno, co je třeba k plnému životu, se všemi milostmi, které Bůh uděluje. Protože přátelskost spadá pod spravedlnost, je relevantní a významná. Lidská důstojnost závisí na tom, jak ve svém každodenním životě reagujeme na druhé. Přátelskostí dáváme najevo své uznání druhých lidí, jejich důstojnosti, a to, že pozitivně vnímáme jejich přítomnost.

Stát se přátelštějšími
Ne všichni lidé mají přirozený dar chovat se přátelsky, ale lze se to naučit. Pro ty, kdo s tím bojují, je prvním krokem usmát se. To neznamená nutit se k nepřirozenému úsměvu. Usmát se je způsob, jak bez ohledu na okolnosti projevit druhé lidské bytosti uznání a úctu. S přátelskostí se pojí laskavost, jak to přikazuje náš Pán. Na rozdíl od tvrzení některých vážných katolíků, že to není důležité, být „milý“ není negativní křesťanské jednání. Jen se zeptejte někoho, kdo prochází traumatem, nesnázemi, depresí či úzkostí, zda mu v životě pomáhá, když s ním druzí jednají mile. Bezpochyby to pro něj důležité je. Velice mu to pomáhá. Na to nikdy nesmíme zapomínat, když máme být k druhým přátelští, zvlášť k těm, kdo trpí. Projevovat lásku a péči lidem na okraji je úkol pro každého a k tomu jistě patří chovat se přátelsky ke všem, ne pouze k některým.

Cesta vpřed
Být přátelštější není slabá ani bezvýznamná ctnost. Je podstatná a důležitá. Ti, kdo s druhými jednají dobře díky své vlídnosti, jsou ctnostní. Můžeme dělat totéž. Vyžaduje to práci a odhodlání, ale skrze dar Ducha svatého se v jednání s druhými můžeme stát vlídnějšími a laskavějšími. Na své cestě vpřed nikdy nezapomínejme, že být přátelský je ctnost, o kterou máme pro dobro světa usilovat.

Doufám, že se vám tyto tipy líbily a že se o ně budete chtít podělit s někým, kdo je pro vás důležitý.

Anne Desantisová
Přeložila Alena Švecová


Další článkyVíme vůbec, co je mše svatá?

29.01.2024, RC Monitor 2/2024

Jednou za čas je možná vhodné zamyslet se nad tím, co to je vůbec farnost, jaké má úkoly a jak by měla žít. Především je každá farnost součástí všeobecné Církve. A to není jen tak ledajaký spolek, ale je to společenství lidí, které založil sám Boží Syn.

Ex orbe et Urbe - 15. 1. 2024

15.01.2024, RC

Přestože odstavec 41 deklarace Fiducia supplicans uvádí, že „to, co bylo řečeno v této deklaraci o žehnání stejnopohlavních párů, je pro vysvěcené služebníky dostatečným vodítkem k uvážlivému a otcovskému rozlišování“, a proto „mimo výše uvedené pokyny nelze očekávat další odpovědi specifikující podrobnosti a praktické záležitosti ohledně žehnání tohoto typu, Dikasterium pro nauku víry vydalo 4. ledna „Tiskovou zprávu ohledně přijetí Fiducia supplicans“, v níž se obsah deklarace dále vysvětluje.

Sněhuláka zakážem

05.01.2024, RC

Sníh padal celou noc. Postavil jsem si sněhuláka. Feministka ze sousedství šla okolo a ptala se, proč jsem raději nepostavil sněhulačku. Postavil jsem sněhulačku.

Trénink ctností

26.02.2024, Fatym.com

Slovo askeze nemá mezi lidmi dobrý zvuk. Chápe se to jako odpírání si kdečeho dobrého. Asketa je vyzáblý člověk, protože odmítá dobré jídlo, zamračený člověk, protože si odmítá kdejakou pohodu a spal by nejraději na hřebících, kdyby to uměl. Je to představa zkreslená. Řecké slovo askesis znamená v původním smyslu trénink, nacvičování určitého cviku. Tedy ne negativní odmítání něčeho dobrého, ale positivní nacvičování něčeho dobrého. Dobrého návyku. A dobrému návyku říkáme ctnost. Budeme se tedy zabývat askezí v kladném smyslu. Budeme se zabývat nácvikem dobrých vlastností, které, když je jednou získáme, neponechají v nás žádné místo pro staré nectnosti, zlozvyky.

Je slučitelné být občanem a být křesťanem?

22.09.2023, RC Monitor 17/2023

Na různých webech, kde se diskutuje o manželství (především v kontextu rozšíření instituce manželství i na homosexuální páry), se často ze strany křesťanů, kteří nejsou proti tomuto rozšíření, objevuje jedna argumentace. Ve zkrácené podobě si ji můžeme shrnout následovně: Pro mě zůstane manželství, tedy svátost manželství, výlučně heterosexuální, ale jako křesťané nemáme právo mluvit do toho, co si sekulární stát ustanoví.

Ex orbe et Urbe - 30. 1. 2024

30.01.2024, RC

Papež František se v Apoštolském paláci setkal s novináři akreditovanými ve Vatikánu a poděkoval jim za zdrženlivost, s níž informují o vatikánských skandálech. „K tomu bych připojil taktnost, kterou tak často projevujete, když hovoříte o skandálech v Církvi. Ty se vyskytují, a často jsem u vás pozoroval velký takt, ohledy, téměř bych řekl ‚rozpačité‘ mlčení. Děkuji vám za tento přístup,“ řekl papež.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.