Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizuje EU za to, že přijímáním ideologie LGBT odmítá „křesťanské dědictví“

04.09.2023, LifeSiteNews

Evropská unie „vyrovnává svůj počet obyvatel pomocí migrace a vede LGBTQ ofenzívu proti evropským národům, které mají přátelský postoj k rodině,“ varoval maďarský předseda vlády.


Evropská unie se stala „nezodpovědnou říší“, které ve jménu ideologie LGBT vede válku proti prorodinným, křesťanským evropským národům, prohlásil minulý víkend maďarský předseda vlády Viktor Orbán.

Orbán vystoupil v červenci v rumunském Băile Tușnad na každoroční konferenci Letní univerzity Tusványos. V této oblasti žije vysoké procento etnických Maďarů. Orbán toto setkání navštěvuje nejméně od roku 2014.

Ve svém projevu zaměřeném na budoucnosti se soustředil na domácí i zahraniční záležitosti. Jak již LifeSite informoval, Orbán apeloval na USA, aby ve vznikajícím multipolárním světovém uspořádání vnímaly Čínu jako světovou mocnost a nestupňovaly již existující napětí. „Strany, které stojí proti sobě, by se navzájem měly uznávat jako sobě rovné,“ řekl.

Orbán také poznamenal, že Evropa ztratila křesťanskou víru. Poukázal na to, že „západní hodnoty“ dnes mají kořeny v „migraci, LGBTQ a válce“.

„V jádru konfliktů mezi Evropskou unií a Maďarskem“ je to, že „Evropská unie odmítá [své] křesťanské dědictví.“. EU „vyrovnává svůj počet obyvatel pomocí migrace a vede LGBTQ ofenzívu proti evropským národům, které mají přátelský postoj k rodině“.

„Evropa dnes vytváří svou vlastní politickou třídu,“ dodal, „která již není zodpovědná a nezastává žádná křesťanská ani demokratická přesvědčení.“

Od svého zvolení roku 2010 změnil Orbán svou historicky katolickou zemi v obranný val proti globalismu a multikulturalismu, čímž vyvolává hněv politických zastánců otevřených hranic. V posledních letech se v Maďarsku usadili mnozí takzvaní národní konzervativci či „postliberálové“, jako například badatel Gladden Pappin.

Orbán poukázal na dichotomii mezi Maďarskem a jeho sekulárními, liberálními sousedy, kdy připomněl, že jeho ústava vychází z jeho křesťanského dědictví, zatímco ústavy ostatních stojí na představě osamoceného jedince.

„Podstatou maďarské ústavy, jeho základním předpokladem, je to, že existuje místo, které je naše, náš domov,“uvedl. „Existuje společenství, které je naše, a tím je náš národ.“

„Naším duchovním východiskem je to, že toho nejdůležitějšího v lidském životě nelze dosáhnout osamoceně,“ pokračoval. „Proto je v jádru naší ústavy slovo ’my‘. Mír, rodinu, přátelství a ducha společenství nelze získat osamoceně.“

Orbán dodal, že maďarská ústava je neoblomně prorodinná.

„Naše ústava... prosazuje místo, kde naše děti budou žít jako ve své vlasti. Potvrzuje naši identitu jako mužů a žen, protože právě to nazýváme rodinou,“ řekl. „Potvrzuje také naše hranice, protože tak můžeme vyjádřit, s kým chceme žít.“

Během svého projevu Orbán také předložil hloubkovou analýzu vnitropolitických bojů v rámci EU. Řekl, že na Maďarsko útočí „federalisté“, kteří pomocí „politické korupce“ financují jeho protivníky, aby odstranili jeho vládu v Maďarsku.

„Federalisté se nás snaží vytlačit; otevřeně říkají, že v Maďarsku chtějí změnit vládu,“ prohlásil. „Využívají všechny prostředky politické korupce k financování maďarské opozice. Totéž dělají v Polsku a pamatujete si, jak se snažili, aby v Itálii nezvítězila pravice Meloniové? Všechny tyto pokusy selhaly.“

Francii, Německo a Českou republiku Orbán charakterizoval jako na straně „federalistů“, zatímco Polsko, Maďarsko a potenciálně také Itálii a Rakousko podle něj stojí na straně suverenity.

Orbán dále varoval, že přílišné „odpojování“ od světové ekonomiky by bylo od Evropské unie pošetilé, zvlášť s ohledem na Rusko, které zajišťuje většinu energetických potřeb kontinentu.

„Nastavit novou rovnováhu se nepodaří přes noc – ani z měsíce na měsíc,“ předpovídal. „Nastolení takové nové rovnováhy potrvá celou generaci. To znamená, že nejen my budeme žít v tomto globálním systému vztahů, v této světové éře a v tomto duchu doby, ale i naše děti... Při tvorbě našich maďarských národních plánů to musíme mít na mysli.

Přeložila Alena Švecová


Další článkyOsud Jidáše Iškariotského

14.04.2023, jimmyakin.com

Jak máme rozumět rozdílům v Matoušově a Lukášově (ve Skutcích apoštolských) líčení Jidášova příběhu?

Velké Tajemství

29.05.2023, RC Monitor 11/2023

Prý to bylo za totality. Jedna paní učitelka se smála nad vírou křesťanů, že věří v Trojjediného Boha a tak napsala na tabuli 1+ 1 + 1 = 1 a dodala směšně: „Vždyť je to tři!“ Jeden z žáků si dodal odvahy, šel k tabuli, znaménka plus smazal a nechal tam tečky. Mělo to logiku.

Tak trochu cenzura všude kolem nás

20.04.2023, RC Monitor 7/2023

Určitě nejsem sám, kdo zaregistroval informace o jakémsi přepisovacím šílenství klasických literárních děl do jakési „novo–neurážející–řeči“. Je vlastně těžké si toho nevšimnout a bedlivý pozorovatel to již zaregistroval před lety.

Vlídnost: Ctnost, o kterou stojí za to usilovat

20.04.2023, EpicPew

Vlídnost spadá do kategorie křesťanské spravedlnosti. Právě jejím prostřednictvím můžeme člověku prokázat úctu, kterou si zaslouží. Jde o ctnost, o níž jako katolíci neslýcháme příliš často. Existují čtyři kardinální ctnosti, jimiž jsou moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. Tyto ctnosti slouží v naší víře jako pilíře v tom, jak máme víru žít a projevovat. Co je tedy vlídnost a jak ji v našem každodenním životě praktikovat?

Dům ze skla: Druhý vatikánský koncil a média

17.04.2023, RC Monitor 7/2023

Ještě jako kardinál Ratzinger si budoucí papež Benedikt XVI. při svých vzpomínkách na průběh Druhého vatikánského koncilu postěžoval na zásadní rozdíl mezi skutečným koncilem samotných koncilních otců a novináři zprostředkovaným „koncilem médií“.

Kde je Maria, tam není hřích

08.09.2023, RC Monitor 16/2023

Pouze u třech osobností slaví Církev liturgicky i den jejich pozemského narození. První je sám Spasitel – Vánoce, druhou je Jan Křtitel – 24. červen a třetí je svátek Narození Matky Boží, který slavíme 8. září – přesně 9 měsíců od Slavnosti jejího Neposkvrněného početí.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.