Moudří vědí

29.12.2023, RC Monitor 24/2023

Za nedlouho začne nový kalendářní rok, a tak jako každý z nás katolíků bude stát před otázkou, jak lépe uvádět ve skutek Boží nároky v našich životech, tak jistě i celá církev bude řešit, jak oslovit co nejširší spektrum populace a nadchnout je pro duchovní život.


Vzhledem k tomu, že můžeme slyšet hlasy o stále rostoucím počtu zraněných církví, bych navrhoval ustavení a založení „CELOCÍRKEVNÍHO ÚŘADU NA ODSTRANĚNÍ TRAUMAT ZPŮSOBENÝCH NĚKTERÝMI PASTÝŘI CÍRKVE“ (CÚOTZNPC). Tento úřad by aktivně vyhledával všechny zraněné (triumfalismem, klerikalismem, tradicionalismem, ba samotným katechismem a pravdou), aby je v jím zřízených sanatoriích léčil, a ještě aktivněji by odchytával zraňující, aby je v jím zřízených polepšovnách převychovával. Převýchova triumfalistů, klerikalistů, tradicionalistů a všech lpících na katechismu a zjevené pravdě by probíhala pomocí otevřenosti, všeobjímajícím a všelidským bratrstvím a osvobozujícím hlásáním teze, že všechna náboženství jsou dobrá a vedou nás k Bohu. Ti nevyléčitelní a nepřevychovatelní by byli izolováni.

Je toho jistě zapotřebí, neb se mezi námi stále pohybuje dost takových, kteří tvrdošíjně zastávají názor, že existuje cosi jako hřích a ten obzvláště velký (postaru zvaný smrtelný) nás může dovést do pekla (moudří už dávno vědí, že peklo neexistuje a kdyby přece, tak by bylo prázdné). Ba jsou i tací, kteří zastávají názor, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu (moudří už dávno vědí, že Bůh má rád pestrost, tak proč by se měl spokojit se dvěma pohlavími, když jich může být tolik, kolik je lidí na světě. Je toho jistě daleko více, co způsobuje zranění, takže takový úřad je nám jistě zapotřebí a vychovatelé a převychovatelé by měli o práci postaráno.

Že je to celé blbé a pitomé. Já vím, jen se bojím, aby to jednou nenapadlo někoho, kdo to bude chtít opravdu zrealizovat.

Modleme se tedy i v příštím roce (nejlépe denně): Kdybys nás Pane při zdravém rozumu zachovati ráčil!

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další článkyEx orbe et Urbe: Nová deklarace Dikasteria pro nauku víry Dignitas infinita

02.05.2024, RC

Katoličtí komentátoři se vyjadřují k nové deklaraci Dikasteria pro nauku víry, Dignitas infinita.

Požehnán budiž ten, kdo nejdříve pozdvihne ratolest olivovou

25.03.2024, RC Monitor 6/2024

Asi každý z nás se již několikrát v životě přesvědčil o pravdivosti lidového moudra Panská láska po zajících skáče, a tudíž i na vlastní kůži i okusil, jaké je to býti oním pověstným zajícem. A nyní v době nedávné se této cti dostalo i Svatému otci Františkovi. A to od nikoho jiného, než od tzv. Sedmé velmoci, tedy od médií. K této velmoci se samozřejmě přidali i jiní drobní páni a též veřejnost (žel Bohu i někteří katolíci) statečně komentující papežovo vyjádření o bílé vlajce na sociálních sítích.

Ex orbe et Urbe - 30. 1. 2024

30.01.2024, RC

Papež František se v Apoštolském paláci setkal s novináři akreditovanými ve Vatikánu a poděkoval jim za zdrženlivost, s níž informují o vatikánských skandálech. „K tomu bych připojil taktnost, kterou tak často projevujete, když hovoříte o skandálech v Církvi. Ty se vyskytují, a často jsem u vás pozoroval velký takt, ohledy, téměř bych řekl ‚rozpačité‘ mlčení. Děkuji vám za tento přístup,“ řekl papež.

Trénink ctností

26.02.2024, Fatym.com

Slovo askeze nemá mezi lidmi dobrý zvuk. Chápe se to jako odpírání si kdečeho dobrého. Asketa je vyzáblý člověk, protože odmítá dobré jídlo, zamračený člověk, protože si odmítá kdejakou pohodu a spal by nejraději na hřebících, kdyby to uměl. Je to představa zkreslená. Řecké slovo askesis znamená v původním smyslu trénink, nacvičování určitého cviku. Tedy ne negativní odmítání něčeho dobrého, ale positivní nacvičování něčeho dobrého. Dobrého návyku. A dobrému návyku říkáme ctnost. Budeme se tedy zabývat askezí v kladném smyslu. Budeme se zabývat nácvikem dobrých vlastností, které, když je jednou získáme, neponechají v nás žádné místo pro staré nectnosti, zlozvyky.

Som z toho voľaaký zmätený...

05.02.2024, RC Monitor 2/2024

Památný výrok majora Terazkyho z Černých baronů, bylo to první, co mne napadlo po rozkliknutí článku z Vatican News „Papež přijal sdružení zaměřené na dialog křesťanů se socialisty“. Asi jsem příliš ovlivněn vlastními zážitky a vzpomínkami rodičů a jejich vrstevníků na „radostné budování šťastné budoucnosti“.

Ex orbe et Urbe - 16. 2. 2024

16.02.2024, RC

„Papež je velkým příznivcem ženského diakonátu,“ tvrdí podle portálu katolisch.de italská teoložka a řeholnice Linda Pocherová. Vatikán prý v současnosti zvažuje, jak by bylo možné jáhenské svěcení žen zavést.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.