Moudří vědí

29.12.2023, RC Monitor 24/2023

Za nedlouho začne nový kalendářní rok, a tak jako každý z nás katolíků bude stát před otázkou, jak lépe uvádět ve skutek Boží nároky v našich životech, tak jistě i celá církev bude řešit, jak oslovit co nejširší spektrum populace a nadchnout je pro duchovní život.


Vzhledem k tomu, že můžeme slyšet hlasy o stále rostoucím počtu zraněných církví, bych navrhoval ustavení a založení „CELOCÍRKEVNÍHO ÚŘADU NA ODSTRANĚNÍ TRAUMAT ZPŮSOBENÝCH NĚKTERÝMI PASTÝŘI CÍRKVE“ (CÚOTZNPC). Tento úřad by aktivně vyhledával všechny zraněné (triumfalismem, klerikalismem, tradicionalismem, ba samotným katechismem a pravdou), aby je v jím zřízených sanatoriích léčil, a ještě aktivněji by odchytával zraňující, aby je v jím zřízených polepšovnách převychovával. Převýchova triumfalistů, klerikalistů, tradicionalistů a všech lpících na katechismu a zjevené pravdě by probíhala pomocí otevřenosti, všeobjímajícím a všelidským bratrstvím a osvobozujícím hlásáním teze, že všechna náboženství jsou dobrá a vedou nás k Bohu. Ti nevyléčitelní a nepřevychovatelní by byli izolováni.

Je toho jistě zapotřebí, neb se mezi námi stále pohybuje dost takových, kteří tvrdošíjně zastávají názor, že existuje cosi jako hřích a ten obzvláště velký (postaru zvaný smrtelný) nás může dovést do pekla (moudří už dávno vědí, že peklo neexistuje a kdyby přece, tak by bylo prázdné). Ba jsou i tací, kteří zastávají názor, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu (moudří už dávno vědí, že Bůh má rád pestrost, tak proč by se měl spokojit se dvěma pohlavími, když jich může být tolik, kolik je lidí na světě. Je toho jistě daleko více, co způsobuje zranění, takže takový úřad je nám jistě zapotřebí a vychovatelé a převychovatelé by měli o práci postaráno.

Že je to celé blbé a pitomé. Já vím, jen se bojím, aby to jednou nenapadlo někoho, kdo to bude chtít opravdu zrealizovat.

Modleme se tedy i v příštím roce (nejlépe denně): Kdybys nás Pane při zdravém rozumu zachovati ráčil!

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další článkySom z toho voľaaký zmätený...

05.02.2024, RC Monitor 2/2024

Památný výrok majora Terazkyho z Černých baronů, bylo to první, co mne napadlo po rozkliknutí článku z Vatican News „Papež přijal sdružení zaměřené na dialog křesťanů se socialisty“. Asi jsem příliš ovlivněn vlastními zážitky a vzpomínkami rodičů a jejich vrstevníků na „radostné budování šťastné budoucnosti“.

Je slučitelné být občanem a být křesťanem?

22.09.2023, RC Monitor 17/2023

Na různých webech, kde se diskutuje o manželství (především v kontextu rozšíření instituce manželství i na homosexuální páry), se často ze strany křesťanů, kteří nejsou proti tomuto rozšíření, objevuje jedna argumentace. Ve zkrácené podobě si ji můžeme shrnout následovně: Pro mě zůstane manželství, tedy svátost manželství, výlučně heterosexuální, ale jako křesťané nemáme právo mluvit do toho, co si sekulární stát ustanoví.

Pět každodenních dobrodiní od našeho anděla strážného

08.02.2024, TAN Direction

1. Chrání nás v nebezpečí
Z Písma svatého, ze života světců i z každodenních zkušeností obyčejných lidí lze uvést bezpočet případů, kdy andělé někoho ochránili uprostřed fyzického nebezpečí. K těm zmíněným v Písmu patří záchrana Lota a jeho rodiny ze Sodomy, ochrana tří hebrejských mládenců v babylonské ohnivé peci, pomoc poskytnutá Judovi Makabejskému a jeho vojsku a vysvobození sv. Petra z vězení.

Ex orbe et Urbe - 15. 1. 2024

15.01.2024, RC

Přestože odstavec 41 deklarace Fiducia supplicans uvádí, že „to, co bylo řečeno v této deklaraci o žehnání stejnopohlavních párů, je pro vysvěcené služebníky dostatečným vodítkem k uvážlivému a otcovskému rozlišování“, a proto „mimo výše uvedené pokyny nelze očekávat další odpovědi specifikující podrobnosti a praktické záležitosti ohledně žehnání tohoto typu, Dikasterium pro nauku víry vydalo 4. ledna „Tiskovou zprávu ohledně přijetí Fiducia supplicans“, v níž se obsah deklarace dále vysvětluje.

Ex orbe et Urbe - 16. 2. 2024

16.02.2024, RC

„Papež je velkým příznivcem ženského diakonátu,“ tvrdí podle portálu katolisch.de italská teoložka a řeholnice Linda Pocherová. Vatikán prý v současnosti zvažuje, jak by bylo možné jáhenské svěcení žen zavést.

Knížecí měsíc

18.09.2023, RC Monitor 17/2023

Září je pro nás měsícem svátků dvou našich knížecích postav z počátku našich křesťanských dějin. Prvou je sv. Ludmila, moudrá žena, která naší zemi přinesla křesťanství. Druhou postavou je její vnuk, sv. Václav, provolaný národem za svatého dědice země české.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.