Ex orbe et Urbe - 4. 1. 2024

04.01.2024, RC

Papež František prý zvažuje reformu volby papeže – měla by získat více „synodní“ povahu a v konkláve by měli zasednout i laici. „Není pochyb o tom, že změnit složení volitelů v papežském konkláve by byla jedna z nejradikálnějších změn Františkovy vlády a jeden z nejvýznamnějších kroků v dějinách Církve,“ komentuje Eric Sammons, upozorňuje však, že „neexistuje žádný božsky ustanovený způsob výběru papeže či jakéhokoliv jiného biskupa. Dějiny Církve dokládají, že biskupové, a to včetně toho římského, nabývali svého úřadu nejrůznějšími způsoby: od losování po úplatkářství a nepotismus.“ Pro platnost papežské volby tudíž není nutná nějaká specifická hlasovací metoda.


Na druhou stranu, „to, že by nějaký volební systém byl platný, ještě neznamená, že je to dobrý nápad,“ podotýká Sammons, a upozorňuje na různá nebezpečí. Účast laiků v konkláve by povzbudila pochybnosti, byť neoprávněné, o platnosti příští papežské volby. Samotná účast laiků však podle Sammonse není problémem: jde spíš o to, jak budou volitelé do své role vybíráni. Pokud je bude vybírat papež, pak „je velmi pravděpodobné, že jeho kandidáti nebudou zahrnovat členy oněch čtyř skupin, jejichž absence na Synodě si povšimla Leila Lawlerová“: totiž (1) oddané manželky a matky zůstávající v domácnosti, (3) otce, kteří se odhodlali vzít na sebe celé břemeno zabezpečení své rodiny, (3) zbožné klauzurní mnišky, a (4) faráře oddané péči o svoji farnost. „Jsem všemi deseti pro to, aby členové těchto skupin hlasovali pro příštího papeže!“ říká Sammons.

„Jan Pavel II. a Benedikt XVI., dva ’muži koncilu‘, dali 2. vatikánskému koncilu jeho autoritativní interpretaci; a živoucí části univerzální Církve jsou ty, které toto ’čtení‘ druhého vatikánského koncilu přijaly. Kdežto umírající části Církve umíněně a mylně trvají na tom, že úkolem koncilu bylo vynalézt nový katolicismus odpovídající duchu doby. Ale Církev je povolána k tomu, aby kulturu přivedla k obrácení, ne aby se jí připodobnila,“ píše v rozhovoru pro Religión en Libertad George Weigel, známý životopisec Jana Pavla II.

„Věřím, že je důležité dbát na roli dobré posvátné hudby v liturgii. Pro mě posvátný zpěv, a zejména gregoriánský chorál, představuje velmi důležitou duchovní vzpruhu, která mi vždy pomáhala a stále mi pomáhá v obtížných okamžicích. Velmi mě rmoutí, že toto bohatství je dnes pro život Církve ztraceno. Chápu, že zde byla touha přimět shromáždění k větší účasti na Mši skrze zpěv, ale neměli jsme odhodit veškerou naši nádhernou hudební tradici – to je opravdové neštěstí,“ říká v rozhovoru pro portál 1Peter5 čínským režimem perzekvovaný kardinál Zen.

Server VaticanNews přinesl zprávu o „slavnostní a pestré“ zahajovací mši svaté u příležitosti oslav 50. výročí Afrického výboru pro sociální komunikace (CEPACS) v nigerijském Lagosu. „Když se někteří afričtí biskupové spolu s lagoskými věřícími shromáždili v katedrále Svatého Kříže, došlo k něčemu, co by asi vůbec nečekali,“ popisuje Paul Samasuno. Uprostřed kázání se totiž biskup Emmanuel Badejo dal do zpěvu refrénu známé písně Michaela Jacksona „Heal the World“ a celé shromáždění se připojilo. „Ještě větší překvapení bylo, že pěvecký sbor i věřící zjevně uměli slova zpaměti.“

Portál The Pillar informuje o ostré kritice bavorských biskupů na adresu německé strany AfD, která se v nedávných zemských volbách umístila na třetím místě. Biskupská konference ve svém prohlášení dává najevo „šok z vzestupu politických sil, které zastávají nelidské pozice“, a kardinál Reinhard Marx prohlásil, že pokládá členství v AfD za neslučitelné s církevními úřady. Prezidentka Centrálního výboru německých katolíků Irme Stetter-Karp již dříve prohlásila, že „aktivní podpora AfD odporuje základním hodnotám křesťanství“. The Pillar podotýká, že mezi záměry strany podle platného programu patří např. zachování „suverénního, demokratického národního státu“, zavedení referend podle vzoru Švýcarska, uzavření hranic a ukončení „neregulované masové imigrace“, či kroky směřující k tomu, aby se Německo stalo „přívětivější k rodinám a dětem“. Strana rovněž odmítá „každou snahu prohlásit zabíjení nenarozených za lidské právo“.

A dánský parlament odhlasoval 7. prosince nový zákon, podle nějž bude trestným činem „nevhodné zacházení s náboženskými texty na veřejných místech“. „Teoreticky je nová norma nábožensky neutrální, prakticky jde však o ústupek islámu,“ míní Marian Kechlibar v komentáři nazvaném „Předstírej úctu ke koránu, občane“.

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.


Další článkyEx orbe et Urbe: Papež prohlásil, že nejošklivějším nebezpečím dneška je genderová ideologie

11.03.2024, RC

Anonymní dokument nadepsaný „Vatikán zítra“ a podepsaný pseudonymem „Démos II“ se objevil v magazínu Daily Compass. Autor – anonymní kardinál – navazuje na podobné memorandum nazvané „Vatikán dnes“ podepsané rovněž pseudonymem „Démos“, které v březnu 2022 publikoval vatikanista Sandro Magister a jehož autorem se ukázal být kardinál George Pell (jak Magister sdělil po kardinálově smrti v lednu 2023).

Svoboda

17.06.2024, RC Monitor 12/2024

Kardinál Štěpán Trochta zlobil. Nepochybně to byl člověk srdečný, „otevřený“, „člověk dialogu“, jak se dnes s oblibou říká. Ale taky důsledný. Muž Tradice a pevné víry.

Víme vůbec, co je mše svatá?

29.01.2024, RC Monitor 2/2024

Jednou za čas je možná vhodné zamyslet se nad tím, co to je vůbec farnost, jaké má úkoly a jak by měla žít. Především je každá farnost součástí všeobecné Církve. A to není jen tak ledajaký spolek, ale je to společenství lidí, které založil sám Boží Syn.

Pět každodenních dobrodiní od našeho anděla strážného

08.02.2024, TAN Direction

1. Chrání nás v nebezpečí
Z Písma svatého, ze života světců i z každodenních zkušeností obyčejných lidí lze uvést bezpočet případů, kdy andělé někoho ochránili uprostřed fyzického nebezpečí. K těm zmíněným v Písmu patří záchrana Lota a jeho rodiny ze Sodomy, ochrana tří hebrejských mládenců v babylonské ohnivé peci, pomoc poskytnutá Judovi Makabejskému a jeho vojsku a vysvobození sv. Petra z vězení.

Ex orbe et Urbe - 16. 2. 2024

16.02.2024, RC

„Papež je velkým příznivcem ženského diakonátu,“ tvrdí podle portálu katolisch.de italská teoložka a řeholnice Linda Pocherová. Vatikán prý v současnosti zvažuje, jak by bylo možné jáhenské svěcení žen zavést.

Ex orbe et Urbe: Nová deklarace Dikasteria pro nauku víry Dignitas infinita

02.05.2024, RC

Katoličtí komentátoři se vyjadřují k nové deklaraci Dikasteria pro nauku víry, Dignitas infinita.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.