Tak trochu cenzura všude kolem nás

20.04.2023, RC Monitor 7/2023

Určitě nejsem sám, kdo zaregistroval informace o jakémsi přepisovacím šílenství klasických literárních děl do jakési „novo–neurážející–řeči“. Je vlastně těžké si toho nevšimnout a bedlivý pozorovatel to již zaregistroval před lety.


To, když se „Deset malých černoušků“ od A. Christie změnilo na „Deset malých indiánů“, aby se pak objevila konečná verze titulu „A pak nezbyl žádný“. Ale i v našich luzích a hájích si můžeme povšimnouti jakési „korektivizace“. Např. takový myslivec známý z etikety klasického českého lihového výrobku nám postupně za posledních několik let omládl, přišel o láhev vlastního moku i nalitou sklenku, pak mu designéři sebrali flintu i fajfku a dnes už nemá ani to pírko za kloboukem (asi aby netrpělo žádné zvířátko). A dokonce i ten černoušek na kofile zmodral (možná jednou dokonce i zduhovatí).

Proč o tom píšu? Vždyť přece všichni víme, že myslivec bez flinty vypadá divně a modrý černoušek (případně afroameričánek, chcete-li) je biologický nesmysl. Stejně jako by vypadal divně Ježíš Kristus bez kříže, odpouštějící bez pokání a lítosti, nikdy nehovořící o obrácení, nekárající farizeje, tvrdící, že peklo je jen metafora a že je prázdné... A přesto se znovu a znovu (dnes možná ještě v hojnější míře než dříve) objevují designéři snažící se obraz Pána Ježíše „překreslit“ tak, aby odpovídal moderní době. Naštěstí se Pán Ježíš o módu pramálo staral a nikdy se nesnažil zalíbit kormidelníkům korektnosti. A právě díky tomu se můžeme radovat z Jeho zmrtvýchvstání a neustále být vděční za Jeho oběť na Kalvárii.

Požehnané Velikonoce všem.

P. Evermod Jan Sládek O.Praem.


Další článkyMaďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizuje EU za to, že přijímáním ideologie LGBT odmítá „křesťanské dědictví“

04.09.2023, LifeSiteNews

Evropská unie „vyrovnává svůj počet obyvatel pomocí migrace a vede LGBTQ ofenzívu proti evropským národům, které mají přátelský postoj k rodině,“ varoval maďarský předseda vlády.

Zmrtvýchvstání Páně

10.04.2023, RC Monitor 7/2023

Je neděle Vzkříšení. Po temné noci vychází Slunce, hrob se stává kolébkou nového života. Smrti poprvé v dějinách navždy uniká její kořist. Největší zvrat v celých dějinách lidstva. Něco, co se týká naprosto každého člověka v každé době.

Svátostná výbava

07.06.2023, RC Monitor 11/2023

Na Hod Boží Svatodušní se mnohde biřmovalo a mnozí tedy obdrželi onu svátostnou „výbavu“ pomáhající jim k tomu, aby mohli lépe svědčit o víře, ji bránit a v jejím šíření pomáhat. Nakonec, i my jsme onou „výbavou“ byli obdarováni.

Knížecí měsíc

18.09.2023, RC Monitor 17/2023

Září je pro nás měsícem svátků dvou našich knížecích postav z počátku našich křesťanských dějin. Prvou je sv. Ludmila, moudrá žena, která naší zemi přinesla křesťanství. Druhou postavou je její vnuk, sv. Václav, provolaný národem za svatého dědice země české.

Je slučitelné být občanem a být křesťanem?

22.09.2023, RC Monitor 17/2023

Na různých webech, kde se diskutuje o manželství (především v kontextu rozšíření instituce manželství i na homosexuální páry), se často ze strany křesťanů, kteří nejsou proti tomuto rozšíření, objevuje jedna argumentace. Ve zkrácené podobě si ji můžeme shrnout následovně: Pro mě zůstane manželství, tedy svátost manželství, výlučně heterosexuální, ale jako křesťané nemáme právo mluvit do toho, co si sekulární stát ustanoví.

Nezapomínejme v modlitbách

24.04.2023, RC Monitor 8/2023

Často můžeme slýchat, že čas zahojí všechny rány. Ale přiznejme si, že ani čas není v mnoha případech a situacích zázračný všelék na bolesti a rány, které umí uštědřit tento svět. Čas nám někdy pomůže zapomenout na věci nepříjemné, o kterých jsme slyšeli, či nám byly zprostředkovány, nebo se nás nějakým způsobem dotkly. A pak je tu ještě jeden faktor, jakási únava, která se časem projeví nezájmem o utrpení druhých.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.